Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

2-а частина "Теплогенеруючі установки" (для бакалаврів спеціальності 6.060101)

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
51
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І
АРХІТЕКТУРИ
 
Кафедра "Теплотехніка, теплогазопостачання і вентиляція"
 
КУРС ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ
 
"Теплогенеруючі установки"
 
2-а частина "Теплогенеруючі установки"
(для бакалаврів спеціальності 6.060101)
 
Склав: проф. Лук'янов О.В.
Затверджено на засіданні кафедри:  "Теплотехніка, теплогазопостачання і вентиляція"
ПРОТОКОЛ № 1 від 29. 08. 2011р.
Зав. кафедрою Лук’янов О.В.
Макіївка, 2011
УДК 621.1
Теплогенеруючі установки. Курс лекцій (для бакалаврів спеціальності 6.060101/ Лук'янов О.В. – Макіївка, ДонНАБА. 2011
У курсі лекцій розглянуті основні теплові схеми ТГУ; викладені основи розрахунків теплових схем; розглянуто різноманітні схеми водопідготовки; наведені принципіальні схеми паливопостачання; аеродинамічний розрахунок тягодутьового тракту; основи проектування ТГУ; розсіювання шкідливих викидів від ТГУ. 
Викладач професор, д.т.н. О.В. Лук'янов Рецензент професор, д.т.н. А.О. Олексюк
 
ЗМІСТ
 
Тема 2.1. Теплові схеми ТГУ
1. Класифікація теплових схем. Загальні положення
2. Теплові схеми ТГУ з паровими котлоагрегатами
3. Теплові схеми ТГУ з водогрійними котлоагрегатами
4.Графік теплових навантажень за рік
Тема 2.2. Методика розрахунку теплової схеми котельні
1. Задача і цілі розрахунку теплових схем
2. Загальні принципи розрахунку теплової схеми
3. Методика розрахунку теплової схеми котельні з водогрійними котлоагрегатами
4. Методика розрахунку теплової схеми котельні з паровими котлоагрегатами
5. Оцінка теплової економічності теплової схеми
Тема 2.3. Водопідготовка
Лекція 2.3. Докотлова обробка води 
1. Водно-хімічні характеристики природних вод 
2. Призначення водопідготовки
3. Освітлення води
4. Пом'якшення води методом іонного обміну
5. Регенерація іонітових фільтрів
6. Вибір схеми іонітових установок
Лекція 2.4. Дегазація води
1. Основи теорії дегазації води
2. Термічний спосіб дегазації води
3. Хімічна дегазація води
4. Установка деаераторів
Лекція 2.5
1. Внутрішньокотлова ообробка води
2. Сучасні засоби очищення води
3. Вимоги до якості води і пари
4. Принципи розрахунку цеху водопідготовки (хімводоочистки)
Тема 2.4. Тягоддутьові пристрої
1. Призначення і види тягодутьовх пристроїв
2. Природна тяга
3. Штучна тяга й аеродинамічний опір ТГУ
4. Вибір тягодутьових пристроїв
5. Димові труби
Тема 2.5. Техніко-економічні показники ТГУ (ТЕП ТГУ)
1. Основні визначення і показники
2. Капітальні витрати (вартість джерела теплопостачання)
3. Експлуатаційні витрати
4. Економічна ефективність капіталовкладень і нової техніки
Тема 2.6. Охорона навколишнього середовища від шкідливих викидів котельних установок 
2.6.1. Шкідливі викиди з продуктами спалювання твердого палива 
Лекція 9
1. Джерела викидів, шкідливі впливи викидів
2. Кінетика утворення шкідливих викидів. Критерій санітарного стану навколишнього середовища
3. Засоби очистки твердих частинок при спалюванні палива
3.1. Загальні положення. Класифікація устаткування очистки
3.2. Золоуловлювачі
2.6.2. Очищення продуктів спалювання від газоподібних шкідливих викидів
1. Зменшення викидів оксидів сірки
2. Засоби зменшення викидів оксидів азоту
3. Розсіювання шкідливих домішок і вибір висоти димаря
Тема 2.7. Паливне господарство ТГУ (ПГ)
1. Принципи організації паливного господарства
2. ПГ котелень на твердому паливі
2.1. Принципова схема. Склади палива
2.2. Паливоподача і паливоприготування
3. Паливне господарство при спалюванні рідкого палива
3.1. Компонування і розміщення устаткування
3.2. Підготовка мазуту до спалювання
Тема 2.8. Шлакозоловидаляння. Шкідливі рідкі стікання 
1. Загальні положення 
2. Засоби видаляння шлаку і попелу.
3. Вплив шкідливих рідких стікань ТГУ на навколишнє середовище.
4. Класифікація і характеристика стічних вод ТГУ
Тема 2.9. Проектування котельних установок
1. Загальні положення
2. Будівельні конструкції котелень
3. Компонування устаткування котельних установок
4. Рекомендації до проектування міні котелень 
5. Водопостачання, каналізація, опалення, вентиляція котельні
Тема 2.10. Тепловий контроль і автоматизація процесів у ТГУ
1. Загальні задачі контролю і керування роботою ТГУ
2. Контрольно-вимірювальні прилади (КВП)
3. Автоматизація. Задачі
4. Автоматичне регулювання
Література
Фото Капча