Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Агроекологічне обгрунтування та проектування системи сівозмін у господарстві

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ:
 
"Агроекологічне обгрунтування та проектування системи сівозмін у господарстві"
 
ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО» СТУДЕНТАМИ 
ОКР «БАКАЛАВР» НАПРЯМУ 6.090101 – «АГРОНОМІЯ»
 
Київ - 2016
 
УДК 631.153.3
Подається методика виконання курсової роботи з проектування сівозмін. 
Рекомендовано до видання вченою радою агробіологічного факультету (протокол № 2 від 22. 10 2015 р.) для студентів вищих аграрних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації з спеціальності "Агрономія". 
Укладачі: Танчик Семен Петрович, Манько Юрій Прокопович, Цюк Олексій Анатолійович, Іванюк Микола Федорович, Дудченко Володимир Миколайович, Павлов Олександр Сергійович
Рецензенти: д. с.– г. н. Каленська С.М., к. с. – г. н. Жемойда В.Л.,Відповідальний за випуск проф. Танчик С.П. 
Зав. видавничим центром НАУ А.П. Колесніков
Підписано до друку                          Формат 
Видавничий центр НАУ 
03041 Київ, вул. Героїв Оборони, 15
 
Зміст
 
МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
ПЛАН КУРСОВОЇ РОБОТИ
ЗБІР МАТЕРІАЛУ
МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ
ДОДАТКИ
 
МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 
Метою курсової роботи і є науково обгрунтувати та практично оволодіти знаннями з складання проекту системи сівозмін В конкретних умовах господарства, дати їм агротехнічне обґрунтування та економічну оцінку.
Для досягнення поставленої мети студенти виконують ряд завдань, користуючись матеріалами конкретного господарства. Для студентів, стаціонарної форми навчання таким може бути господарство за місцем проживання чи інше, зручне для них господарство з розвинутим рільництвом і тваринництвом. Адресу такого господарства можна взяти у районному чи обласному управлінні сільського господарства. Студенти-заочники виконують курсову роботу за матеріалами господарств, в яких вони працюють.
 Курсова робота виконується у порядку, передбаченому навчальним планом.
 
ПЛАН КУРСОВОЇ РОБОТИ
 
Вступ
1.Природно-кліматичні умови господарства
1.1.Загальні відомості про господарство на період написання курсової роботи
1.2.Агрокліматичні умови зони розташування господарства 
1.3.Агрохімічна характеристика грунтів та рекомендації по їх раціональному використанню 
2.Експлікація і трансформація земельних угідь господарства 
3.Існуюча система сівозмін у господарстві
4.Обгрунтування та проектування нової системи сівозмін для господарства 
4.1.Структура посівних площ господарства на рік виконання курсової роботи, врожайність сільськогосподарських культур за останні три роки і планова врожайність на рік освоєння сівозміни
4.2.Поголів’я та виробництво продукції тваринництва за перспективним планом 
4.3.Потреба в продукції рослинництва на рік освоєння нових сівозмін 
4.4.Структура посівних площ на рік освоєння сівозмін 
4.5.Організація нових сівозмін та їх агротехнічне обгрунтування 
5.Введення та освоєння сівозмін 
5.1.План освоєння нової сівозміни 
5.2.Ротаційна таблиця нової сівозміни 
6.Система обробітку грунту в полях нової сівозміни 
7.Система захисту посівів сільськогосподарських культур від бур’янів
7.1.Система запобіжних заходів захисту від бур’янів 
7.2.Система знищувальних заходів захисту від бур’янів 
7.3.Система спеціальних заходів захисту від бур’янів 
8.Економічна оцінка існуючої в господарстві сівозміни і нових, що запроектовані для освоєння
Висновки
Список використаної літератури
 
 
Фото Капча