Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Актуальні проблеми країнознавства

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Об'єкт і предмет сучасного країнознавства
2. Актуальні питання теорії та концепції держав
3. Закономірності й принципи розвитку наукової проблематики сучасного країнознавства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Початок XXI ст. ознаменувався динамічними перетвореннями у світі, пов'язаними із загостренням боротьби між протилежними тенденціями розвитку суспільства. З одного боку, поширюються глобалізаціині процеси, які охоплюють усі сфери людської діяльності, розвиваються процеси міжнародної інтеграції. З іншого - наростають локалізаційні дезінтеграційні процеси, які, як це не парадоксально, відбуваються паралельно з глобалізацією та інтеграцією. Саме у царині єдності й боротьби цих протилежностей і проходить розвиток народів і країн у наш час.

Саме тому країнознавство виступає як один з провідних у цілісному розумінні процесів, які відбуваються у сучасному світі. Сучасне країнознавство окреслює і аналізує підвалини, фундамент, орієнтири науки міжнародних відносин, географії та ін. Ця дисципліна дає імпульс до усвідомленого вибору долі і обґрунтованого пошуку вузької регіональної і галузевої спеціалізації фахівця-міжнародника.
Актуальні проблеми країнознавства включають уявлення про сучасну політичну карту світу, розміщення населення нашої планети, світове господарство, глобальні проблеми людства, що потрібно у повсякденному житті для того, щоб встановлювати зв'язки між різними подіями, інформацію про які ми отримуємо із газет, повідомлень по радіо та телебаченню, із комп'ютерної мережі, правильно оцінювати ці події і таким чином правильно розуміти світ, в якому ми живемо.
У нових для незалежної України геополітичних і економічних умовах чи не найважливішим є надійне забезпечення відносин країни з усіма світовими державами для досягнення її економічних вигод  та національної безпеки. Саме тому вкрай важливим постає проведення аналізу сучасного стану справ у країнознавстві, розгляду найактуальніших питань його розвитку.

 

Список використаних джерел: 
  1. Будз М. Д., Постоловський Р. М., Троян С. С. Короткий довідник з комплексного країнознавства (методика країнознавчих досліджень, основні поняття та визначення, країни, персоналії). - К.: КІСУ, 2000. - 120 с.
  2. Гольцов А. Г. Наукове країнознавство, його роль у зовнішніх зв’язках держави // Вісник КиМУ. Сер. Міжнародні відносини. - К.: КиМУ, 2002. - Вип. 1. - С. 1 –159.
  3. Масляк П. О. Країнознавство: Підручник. - К.: Знання, 2007. - 292 с.
  4. Методологія географічної науки: Навч. посіб. / С. А. Мороз, В. І. Онопрієнко, С. Ю. Бортник. - К.: Заповіт, 1997. - 333 с.
  5. Мироненко Н. С. Страноведение: Теория и методы. - М.: Аспект Пресс, 2001. - 268 с.
  6. Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран: Учеб. пособие. - М.: Академия, 2000. - 200 с.
  7. Страноведение: Учеб. пособие / П. И. Рогач и др. - Минск: БГЭУ, 2003. - 28 с.
  8. Цыганков П. А. Теория международных отношений: Учеб. пособие. - М.: Гардарики, 2003. - 590 с.
202
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.