Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз феномену ольфакторної комунікації в історії культури

Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
84
Мова: 
Українська
Ціна: 
2400 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Феномен запаху та його зв’язок із комунікацією
1.1. Види комунікації
1.2. Аналіз комунікації за допомогою запахів в різних науках
2. Ольфакторна комунікація
2.1. Особливості ольфакторної комунікації в різні культурно-історичні періоди
2.1.1. Запахи в античності
2.1.2. Від cередньовіччя до cучасності
2.1.3. Аналіз ольфакторної комунікації в племінних культурах
2.2. Аналіз запахів в культурі
2.2.1. Запах смерті
2.2.2. Аромат рідного дому і чужої землі
2.2.3. Аромат щастя
3. Аналіз ролі запаху в літературних та живописних творах
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Запах – це соціальне явище, яке має конкретний зміст і цінності в різних культурах. Запахи формують ієрархію класів і політичні замовлення, вони можуть дотримуватися соціальних структур або порушувати їх, об’єднувати людей або розділяти їх, надавати або позбавляти прав. 

На сьогодні значення запаху і його історія в країнах сучасного Заходу ігноруються. Запаху не приділяють достатньої уваги та не віддають йому належне.

Запах є потужним. Запахи впливають на нас на фізичному, психологічному і соціальному рівні. Здебільшого, ми вдихаємо аромати, які нас оточують, не усвідомлюючи їх важливість для нас. Тільки тоді, коли наш нюховий рецептор порушується, ми починаємо розуміти істотну роль, яку грає нюх в нашому житті. Ми відчуваємо запах людей, ми відчуваємо запах книг, ми відчуваємо запах міста, запах весни, може, не свідомо, але багато чого ми сприймаємо не свідомо. 

Запах може викликати сильну емоційну реакцію. Запах пов’язаний з хорошим досвідом може принести прилив радості. Неприємний запах або запахи пов’язані з неприємними спогадами можуть зіпсувати нам настрій. Але для кожної людини запахи індивідуальні, так як і смаки. Сприйняття запаху, таким чином, складається не тільки з відчуття запаху як такого, але також із враження та емоцій пов’язаних з ним.

Запахи необхідні сигнали в соціальних зв’язках. За допомогою запаху немовлята впізнають своїх матерів, чоловік – дружину, або навпаки.

Незважаючи на його важливість для нашого емоційного і сенсорного життя, запах, ймовірно, є найбільш недооціненим в сучасному Заході. 

Наші носи здатні розпізнавати тисячі запахів, і сприймати запахи, які присутні тільки в мізерно малих кількостях. Запах, однак, дуже невловимий феномен. Запахи, на відміну від квітів, наприклад, назвати не можна, принаймні не в європейських мовах. Ми описуємо запах, щоб висловити наш нюховий досвід за допомогою метафор. 

До цього часу вивчали запах лише з фізичної та біологічної точки зору, а значенню запаху в культурі зовсім не приділяють увагу.

Запах не просто біологічне та психологічне явище, все ж запах є культурним, отже, соціальним та історичним феноменом. Запахи пов’язуються з культурними цінностями і використовуються суспільством як засоби і моделі для визначення та взаємодії зі світом. 

Знаковий ефект аромату – найсильніший і одночасно найбільш крихкий компонент, що складає (і в буквальному, і в переносному сенсі) атмосферу епохи.

Тому актуальність даної теми для культурологічного аналізу є беззаперечною. Вивчення цього феномену має проводитися на основі аналізу соціокультурних, історичних та інших явищ.

Мета дослідження полягає в тому, щоб проаналізувати феномен ольфакторної комунікації в історії культури. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

З’ясувати поняття запаху та комунікації;

 • визначити види комунікації;
 • дослідити зв’язок запаху та комунікації;
 • проаналізувати комунікацію за допомогою запахів в різних науках;
 • проаналізувати особливості ольфакторної комунікації в різні культурно-історичні періоди;
 • визначити та проаналізувати запахи в культурі;
 • вивчити роль запаху в літературних та живописних творах.

Об’єктом дослідження виступає комунікація, як явище культури, а предметом - ольфакторна комунікація в історії культури.

Новизна отриманих результатів полягає в тому, що в даній роботі зроблено аналіз ольфакторної комунікації в історії культури, що раніше не проводився. Визначено різні види запахів в культурі та роль запахів в літературних та живописних творах, що недостатньо висвітлено в науковій літературі. 

Джерельна база. Для даного дослідження були використані праці українських і зарубіжних вчених. Серед них: «Аромати і запахи в культурі» О. Б. Вайнштейн, «Аромати. Культурна історія запаху» К. Классена, Д. Хоувза, А. Синнотта. Для написання даної роботи використовувалися також публікації, статті з газет та інтернет-ресурсів. 

Методи: для роботи над даним дослідженням використовувалися наступні методи: метод аналізу і синтезу, метод порівняння та узагальнення, абстрагування (зокрема ізолювання), історичний та логічний методи. За допомогою логічного методу на основі опрацювання та критичного аналізу були розвинуті існуючі теоретичні уявлення та висунуті нові теоретичні припущення. Історичний метод був використаний для всебічного дослідження явищ і подій у хронологічній послідовності, щоб відкрити їх внутрішні зв’язки та закономірності розвитку. Метод ізолювання був використаний для виділення властивостей і відношень, нерозривно пов’язаних з предметами. Методи аналізу і синтезу використовувалися для вивчення видів комунікації та запахів в культурі, узагальнення та виділення потрібної інформації.

Структура роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, які вміщують у собі декілька підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури. У вступі визначається мета, завдання, предмет, об’єкт, актуальність, новизна та методи дослідження. У першому розділі “Феномен запаху та його зв’язок із комунікацією” розглядаються види комунікації, аналізується комунікація за допомогою запахів в різних науках. В другому розділі “Ольфакторна комунікація” визначаються особливості ольфакторної комунікації в різні культурно-історичні періоди та аналізуються різні запахи в культурі. В третьому розділі “Аналіз ролі запаху в літературних та живописних творах” розглядається значення запаху в літературі та мистецтві. Висновки – це підведення підсумків усієї роботи.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аромати в античності: [Електронний ресурс]. – [режим доступу]: http://znayuvse.ru/istoriya-parfyuma/aromaty-v-antichnosti. – [7. 02. 2012]
 2. Аромати в Древнем Египте: [Електронний ресурс]. – [режим доступу]: http://znayuvse.ru/istoriya-parfyuma/aromaty-v-drevnem-egipte. – [7. 02. 2012]
 3. Біблія або книги Cвятого письма Cтарого й Hового завіту. – К.: Біблійні товариства, 1995. – 1256 с. 
 4. Богданов Константин «Тлетворный дух» в русской литературе XIX века: (анти)эстетика как мораль // Ароматы и запахи в культуре / Сост. О. Б. Вайнштейн. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – Книга 2. – 672 с.
 5. Бутовская М. Л. Язык тела: природа и культура (эволюционные и кросс-культурные основы невербальной коммуникации человека). – М.: Научный мир, 2004. – 440 с.
 6. Вайнштейн Ольга Грамматика ароматов // Ароматы и запахи в культуре / Сост. О. Б. Вайнштейн. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – Книга 1. – 616 с.
 7. Вигарелло Жорж Чистое и грязное: телесная гигиена со времен Средневековья (главы из книги) // Ароматы и запахи в культуре / Сост. О. Б. Вайнштейн. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – Книга 1. – 616 с.
 8. Витсен Н. Путешествие в Московию, 1664 – 1665. – СПб.: Symposium,1994. – С. 23
 9. «Воздух епохи»: отечественная словесность нулевых годов XXI века / Н. Л. Зыховская // Литературная учеба. - 2010. - № 5. - С. 20-24
 10. Дессон Жерар Чем пахнет живопись // Ароматы и запахи в культуре / Сост. О. Б. Вайнштейн. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – Книга 1. – 616 с.
 11. Детьен Марсель Священные благовония и пифагорейская кухня // Ароматы и запахи в культуре / Сост. О. Б. Вайнштейн. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – Книга 1. – 616 с.
 12. Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в 15-ти томах. – Л.: Наука, 1988. – Том 6. – 776 с.
 13. Жирицкая Екатерина Легкое дыхание: запах как культурная репрессия в российском обществе 1917 – 1930-х годов // Ароматы и запахи в культуре / Сост. О. Б. Вайнштейн. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – Книга 2. – 672 с.
 14. Захарьин Дмитрий Ольфакторная коммуникация в контексте русской истории // Ароматы и запахи в культуре / Сост. О. Б. Вайнштейн. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – Книга 2. – 672 с.
 15. Зыховская Н. Л. Ольфакторная агрессия в художественном тексте // Речевая агрессия в современной культуре. Сб. науч. тр. – Челябинск, 2005. – С. 196 – 203.
 16. Зыховская Н. Л. Художесвенные функции ольфакторных включений в «Гранатовом браслете» А. И. Куприна // Челябинский гуманитарий научный журнал. – № 2 (11), 2010. – С. 29 – 32
 17. Зюскинд П. Парфюмер. История одного убийцы. – СПб.: Азбука, 2000. – 391 с.
 18. Кабакова Галина Запах смерти // Ароматы и запахи в культуре. / Сост. О. Б. Вайнштейн. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – Книга 2. – 672 с.
 19. Кабакова Галина Запахи в русской традиционной культуре // Ароматы и запахи в культуре / Сост. О. Б. Вайнштейн. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – Книга 2. – 672 с.
 20. Кабакова, Г. И. Запах // Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5 т. / под общей ред. Н. И.Толстого. – Т. 2. – М.: Международные отношения, 1999 – С. 266 – 269
 21. Как уловить аромат эпохи? Истории, легенды и практические советы: [Електронний ресурс]. – [режим доступу]: http://www.govoritmoskva.ru/articles.php?id=6703&cat=6. – [7. 02. 2012]
 22. Карамзін Н. М. Листи російського мандрівника. – Л.: Наука, 1984. – С. 34, 91, 201, 210, 219, 291, 327
 23. Кирсанова Раиса Аромат родного дома и запах счастья // Ароматы и запахи в культуре / Сост. О. Б. Вайнштейн. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – Книга 2. – 672 с.
 24. Классен Констанс, Хоувз Дэвид, Синнотт Энтони Аромат. Культурная история запаха // Ароматы и запахи в культуре / Сост. О. Б. Вайнштейн. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – Книга 2. – 672 с.
 25. Классен Констанс, Хоувз Дэвид, Синнотт Энтони Значение и власть запаха // Ароматы и запахи в культуре / Сост. О. Б. Вайнштейн. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – Книга 1. – 616 с.
 26. Комунікація та її функції в суспільстві: [Електронний ресурс]. – [режим доступу]: http://ukrref.com.ua/index.php?id=MTAxMjk=&g=2. – [21. 10. 2011]
 27. Кушлина Ольга От слова к запаху: русская литература, прочитанная носом // Ароматы и запахи в культуре / Сост. О. Б. Вайнштейн. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – Книга 2. – 672 с.
 28. Левинсон Алексей Повсюду чем-то пахнет // Ароматы и запахи в культуре / Сост. О. Б. Вайнштейн. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – Книга 2. – 672 с.
 29. Лесков Н. Островитяне. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – 283 с.
 30. Лесько О. Й., Прищак М. Д., Рузакова Г. Г., Залюбівська О. Б. Засоби ділового спілкування: [Електронний ресурс]. – [режим доступу]: http://posibnyky.vntu.edu.ua/et_st/p3-5.html. – [25. 09. 2011]
 31. Махній Микола Культура тілесних запахів: [Електронний ресурс]. – [режим доступу]: http://makhnii.blogspot.com/2010/10/blog-post_9450.html. – [7. 02. 2012]
 32. Нестерова О., Георгиева И. Сравнительная семіотика запахов в культуре России и Болгарии: [Електронний ресурс]. – [режим доступу]: http://www.aromareklama.ru/st77.htm. – [15. 10. 2011]
 33. Парфюмерия в античности: [Електронний ресурс]. – [режим доступу]: http://aromatherapy.com.ua/?p=14. – [7. 02. 2012]
 34. Про нюх, запахи та ольфактроніку: [Електронний ресурс]. – [режим доступу]: http://pti.kiev.ua/statti/481-pro-nyuh-zapahi-ta-olfaktronku.html. - [15. 09. 2011]
 35. Пропп В. Л. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: ЛГУ, 1986. – С. 66.
 36. Риндисбахер Ханс Д. От запаха к слову: моделирование значений в романе Патрика Зюскинда «Парфюмер» // Ароматы и запахи в культуре / Сост. О. Б. Вайнштейн. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – Книга 2. – 672 с.
 37. Руссо Ж.-Ж Сповідь // Руссо Ж.-Ж. Избранние сочинения. – М.: ГИХЛ, 1961. – Т. 3. – С. 145.
 38. Рябцева Евгения Древнейшее из чувств / Популярная механика. – №5. – 2009. – С. 42-46
 39. Рязанцев В. В Мире запахов и звуков (Занимательная отоларингология). – М.: Терра-Книжный клуб, 1997. – 432 с. 
 40. Ставицька Леся Стать крізь призму запаху // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Л., 2006. – Вип. 38. – Ч. ІІ. – С. 72 – 78
 41. Строев Александр Чем пахнет чужая земля // Ароматы и запахи в культуре / Сост. О. Б. Вайнштейн. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – Книга 2. – 672 с.
 42. Фонвизин Д. И. Записки первого путешествия (письма из Франции) // Русская проза XVIII века. – М.: ГИХЛ, 1971. – С. 288, 304.
 43. Франко І. Людові вірування на Підгірю // Етнографічний збірник – Львів, 1898. – С. 208. 
 44. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. – М.: Ad Marginem, 1999. – С. 26
 45. Цікаві факти про запахи: [Електронний ресурс]. – [режим доступу]: http://cikavo.com.ua/tsikavi-fakty-pro-zapahy.html. – [21. 10. 2011]
 46. Шекспир У. Полное собрание сочинений в восьми томах. – М.: Искусство, 1960. – Т. 8. – 716 с.
 47. Эпоха барокко и духи: [Електронний ресурс]. – [режим доступу]: http://www.parfymeriya.ru/history/index12.php. – [7. 02. 2012]
 48. Aroma. The cultural history of smell // Constance Classen, David Howes, Anthony Synnott. – London, New York: Routledge, 1994. – 257 р.
 49. Culture and odor categorization: agreement between cultures depends upon the odors / C. Chrea, D. Valentin, C. Sulmont-Ross, H. Ly Mai, D. Hoang Nguyen,H. Abdi // Food Quality and Preference. - France: Elsevier, 2004/ - № 15. – С. 669–679. 
 50. Towards an aesthetics of smell, or, the foul and the fragrant in contemporary linerature / Danuta Fjellestad. – Sweden: CAUCE, Revista de Filologia y su Didactic. – № 24, 2001 . – Р. 637-651
4534
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).