Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз фінансової стійкості підприємства на прикладі МПЗ ТзОВ "Захід-М'ясо"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади оцінки фінансового стану підприємства та основні показники здійснення аналізу
1.1. Сутність фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства та її значення для оцінки його фінансового стану
1.2. Основні показники фінансової стійкості підприємства
1.3. Оцінка показників фінансової стійкості
2. Аналіз показників фінансової стійкості та платоспроможності МПЗ ТзОВ «Захід-М’ясо»
2.1. Аналіз фінансових ресурсів і майна МПЗ ТзОВ «Захід-м’ясо»
2.2. Оцінка фінансової стійкості підприємства
2.3. Оцінка ліквідності підприємства
3. Основні напрями покращення фінансово-економічного стану підприємства ТзОВ «Захід-М’ясо»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. За умов ринкових відносин в економіці України, відбувається розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності. Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану підприємств, їх ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності в умовах виникнення різноманітних форм власності.

У зв’язку з цим дана тема є досить актуальною, оскільки на даний час багато підприємств знаходиться у приватній власності і кожен власник зацікавлений в отриманні потенційних можливостей збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного і об’єктивного аналізу фінансового стану підприємств.

Систематична оцінка фінансового стану підприємства необхідна ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежить від його платоспроможності. Враховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Перш за все на фінансовому стані підприємства позитивно визначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Як правило, чим вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, тим вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку, як основи стабільності підприємства і виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Предметом дослідження при здійсненні фінансового аналізу підприємства є його фінансові ресурси, їх формування та використання.

Метою написання даної роботи є визначення фінансового стану підприємства на прикладі МПЗ ТзОВ «Захід-М’ясо» та аналіз ефективності використання його майна.

Об’єктом дослідження є фінансова звітність МПЗ ТзОВ «Захід-М’ясо» за 2007 – 2009р.р.: баланс, звіт про фінансові результати, оскільки підприємство знаходиться на спрощеній системі оподаткування.

Головними завданнями написання даної курсової роботи є вивчення і аналіз показників фінансового стану підприємства, таких як :

 • показники майнового стану та фінансової стійкості ;
 • показники ліквідності та платоспроможності ;
 • показники ділової активності підприємства;
 • коефіцієнти оборотності оборотного капіталу.

Технічною та інформаційною базою для даної курсової роботи є періодичні публікації в журналах «Дебет-Кредит», «Фінанси України», «Баланс», спеціальна економічна література, праці вітчизняних спеціалістів таких, як Буряк П., Грачова Р., Мних Є., Грагова Р. Губіна І., Поліщук Н.В., щорічна звітність підприємства.

Структура роботи. Дана курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та додатків. В першому розділі визначається сутність та необхідність оцінки фінансового стану підприємства та визначаються основні показники за якими здійснюється аналіз. В другому розділі проведено аналіз фінансового стану МПЗ ТзОВ «Захід-М’ясо», розраховуються і аналізуються основні показники, які відображають фінансове становище підприємства. В третьому розділі даються основні рекомендації щодо покращення фінансового стану підприємства.

 

Список використаних джерел: 
 1. Економічний аналіз: Навч. посібник/М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбаток та ін.; За ред. М.Г.Чумаченка. - 2-е вид., перероб. і доп.-Київ: КНЕУ,2003. – 556 с.
 2. Мет. вк. і викон. курсової роб. з дисц. "Економічний аналіз" - Рівне: НУВГП, 2008. - 41с.
 3. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємства та організацій. Лист ДПА №759/10/20-2117 від 27.01.98 р. // Галицькі контракти. - 1999. - № 4.
 4. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій. Затверджено наказом Агентства з запобіганню банкрутству від 21.03.1997р. №37.
 5. Наказ №170 від 14.02.2006р. Про затвердження Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств // МФУ, збірник нормативних актів, К., 2006.
 6. Бандурка О.М., Коробков М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Л. Фінансова діяльність підприємства. - К.: Либідь, 1998. - 312 с.
 7. Буряк П.Ю., Римар М.В., Бець Т.М. Фінансово-економічний аналіз // Підручник-К.:ВД «Професіонал», 2004. - 528 с.
 8. Василик О.Д. Державні фінанси України.// Навч.посіб. - К.:Вища шк.,1997р.
 9. Гордеева Л.П., Редина Н.И. Финансы Украины.//Учеб.посособие.-Днепропетровск: Наука и образование,1997.
 10. Грагова Р.І. Експрес аналіз фінансового стану підприємств // Галицькі контракти. -2008, «Дебет-Кредит»№ 44.
 11. Грачова Р. Актуально про аналіз фін звітності // Книги для бізнесу, К.-2007. – 128 с.
 12. Економічний аналіз: Навч. підручник. - 4-те вид., стереотип. - Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 344 с.
12113
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).