Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз готової продукції (на прикладі ПрАТ «ВОСХОД» Путивдьського району Сумської області)

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Теоретичні основи аналізу готової продукції
1.1 Значення та завдання аналізу готової продукції
1.2 Аналіз ринку готової продукції
2. Аналіз готової продукції
2.1 Організаційно-економічна характеристика господарства
2.2 Аналіз динаміки та виконання плану валового виробництва готової продукції
2.3 Аналіз динаміки та виконання плану по обсягу та асортименту продукції
2.4 Аналіз продуктивності та собівартості продукції
2.5 Аналіз збутової діяльності (аналіз якості, сортності, ритмічності) та фінансових результатів
3. Резерви збільшення випуску продукції, обґрунтування собівартості та рентабельності виробництва готової продукції
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Готова продукція є частиною матеріально-виробничих запасів, призначених для продажу.
За умов ринкової економіки господарчим суб’єктом (підприємствам) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту продукції. При цьому підприємства виходять із власних ресурсних можливостей з врахуванням широкого спектру факторів, які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу. Економічний аналіз обов’язково повинен передувати прийняттю науково обґрунтованих рішень на бухгалтерському рівні управління. Аналіз має не лише виявити недоліки, а й розкрити можливості подальшого зростання економіки. За цих умов зростає важливість проведення своєчасного економічного аналізу ПрАТ «Восході», зокрема таких важливих показників, як показники виробництва готової продукції та її реалізації.
Обсяг виробництва й обсяг реалізації продукції є взаємозалежними показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженого попиту пріоритет віддається об'єму виробництва продукції, який визначає обсяг продажів. Але в міру насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає обсяг продажів, а, навпаки, можливий обсяг продажів є основою розробки виробничої програми. Підприємство має виробляти тільки ту продукцію і в такому обсязі, які воно може реалізувати.
Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Тому облік та аналіз готової продукції виробництва є актуальним.
Виробництво готової продукції впливає на фінансові результати роботи підприємства. Крім того, реалізація виробничої продукції – це основне джерело формування доходу підприємства. Тому техніко-економічний аналіз роботи підприємства починається з аналізу виробництва продукції, у вивченні обсягу виробництва, темпів його зростання, тобто у оцінці виконання плану виробництва продукції.
Метою даної курсової роботи є вивчення теоретичних основ, методики організації обліку виробництва готової продукції та аналізу її основних показників, розвиток аналітичного мислення, систематизації, закріплення і розширення теоретичних знань, а також ознайомлення з сучасними критеріями характеристики готової продукції, методики аналізу динаміки цих критеріїв.
Для досягнення цілей курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання:
- вивчити теоретичні аспекти обліку та аналізу готової продукції;
- дослідити існуючий порядок документального оформлення та обліку випуску і реалізації готової продукції;
- вивчити звітність матеріально-відповідальних осіб;
- здійснити аналіз виробництва та реалізації готової продукції.
Інформаційною базою для написання даної курсової роботи послужили нормативна і законодавча база, наукова, спеціальна і довідкова література.
Задачею даної роботи є, також, характеристики готової продукції і аналіз обсягу і асортименту продукції власного виробництва. Роль проведення аналізу показників виробництва готової продукції полягає в тому, що якнайкраще розкрити резерви збільшення обсягу виробництва продукції завдяки кращому використанню наявних потужностей, трудових і матеріальних ресурсів.
У роботі висвітлено частину теоретичного питання аналізу параметрів виробництва продукції.
В роботі показано своє бачення проблеми резервів росту обсягу виробництва і реалізації продукції.
Дана курсова робота на тему “Аналіз готової продукції” виконана на основі даних підприємства – ПрАТ «Восході» Путивльського району, основною діяльністю якого є вирощування зернових, технічних та решти культур. Підприємство є прибутковим.
 
1. Теоретичні основи аналізу готової продукції
 
1.1 Значення та завдання аналізу готової продукції
 
За нових ринкових умов господарювання всі підприємства здобули повну оперативну самостійність у виборі того, якої і скільки виробляти продукції, з ким співпрацювати, кому продавати свою продукцію, як організовувати і планувати всі виробничі процеси. Зрозуміло, що цю свободу дій спрямовано передовсім на врахування кон’юнктури ринку, його потреб і вимог.
Правильно вибрана стратегія виробництва і належні обсяги виробництва продукції забезпечують бажаний обсяг реалізації і відповідні прибутки. Тому виробничу діяльність підприємства жорстко зумовлено загальною економічною ситуацією, галузевими пропорціями і платоспроможним попитом населення.
У процесі аналізу виробничої діяльності підприємства потрібно розглянути такі питання:
а) якість планування виробництва, напруженість і обґрунтованість планів діяльності як у цілому, так і щодо окремих виробничих підрозділів;
б) оцінка виконання планів виробництва, постачання й реалізації продукції, динаміка обсягів виробництва;
в) визначення основних факторів, що впливали на загальні обсяги виробництва протягом останніх років і зокрема у звітному періоді;
г) розкриття взаємозв’язку і взаємозумовленості показників обсягу виробництва, реалізації, асортименту, якості виробів тощо;
д) визначення внутрігосподарських резервів зростання обсягів виробництва продукції, а також розроблення заходів щодо їх повного та ефективного використання.
Для виконання аналітичного дослідження основними джерелами інформації є:
- форма статистичної звітності №50 с. г. “Основні економічні показники роботи сільгосппідприємства”,
- дані бухгалтерського обліку,
- звіт про витрати та вихід продукції 5. 5 с. г.,
- нормативно-довідкова література, тощо.
Фото Капча