Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз конкурентоспроможності ДП «Шепетівське лісове господарство»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи визначення конкурентоспроможності підприємства
1.1. Поняття та види конкурентоспроможності
1.2. Параметри та умови, які забезпечують конкурентоспроможність персоналу, підприємства, продукції
1.3. Показники та оцінка конкурентних можливостей підприємства
2. Аналіз конкурентоспроможності ДП«Шепетівське лісове господарство»
2.1. Аналіз техніко-економічних показників конкурентоспроможності ДП «Шепетівське лісове господарство»
2.2. Аналіз фінансово-економічних показників конкурентоспроможності ДП «Шепетівське лісове господарство»
2.3. Аналіз конкурентоспроможності ДП «Шепетівське лісове господарство»
2.3.1. За методом "бостонської матриці"
2.3.2. За методом SWOT- аналізу
3. Заходи спрямовані на підвищення конкурентоспроможності ДП «Шепетівське лісове господарство»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Одна з найважливих задач розвитку підприємтсва і країни в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забеспечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращення якості, досягнення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку.

Загострення конкурентної боротьби (за збут своєї продукції, за місце на ринку) поміж фірмами-виробниками змушує шукати їх нові засоби впливу на рішнння покупців. Одним з таких шляхів є створення товарів покращеного рівня якості.

Передовий закордонний досвід свідчить, що якість, безперечно, є найбільш вагомою складовою конкуренотоспроможності, але разом з тим, можливості реалізації продукції, крім якості, визначаються значним числом параметрів і умов, більшість з яких розповсюджується не тільки на товар, але і на підприємство, фірму і навіть країну.

У теоретичній частині даної роботи зроблена спроба узагальнити параметри та умови, які впливають на конкурентоспроможність персоналу, підприємства, продукції.

Об'єктом дослідження є ДП «Шепетівське лісове господарство», яке як і інші підприємтсва країни в сучасних умовах, повинні вміти виробляти конкурентоспроможну продукцію і бути готовим до ефективної роботи в режимі ринкових відносин.

Прелметом дослідження є фінансова звітність та відомості про конкурентів ДП «Шепетівське лісове господарство».

Задачі роботи – проаналізувати рівень конкурентоспромож-ності ДП «Шепетівське лісове господарство» та намітити шляхи щодо її підвищення.

Мета роботи:

 

 • здійснити аналіз техніко-економічних та фінансово-економічних показників конкурентоспроможності підприємства;
 • провести дослідження і визначити рівень конукрентоспроможності підприємтсва в контексті з навколишнім середовищем;
 • намітити шляхи поліпшення конкурентоспроможності підприємства.

 

 

Список використаних джерел: 
 1. Електронний ресурс: [http://stk/gov.ua/ukrainian/international/ interaction/wto/]
 2. Електронний ресурс:  [www.ueplac.kiev.ua/ukr/wto]
 3. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємства та організацій. Лист ДПА №759/10/20-2117 від 27.01.98 р. // Галицькі контракти. – 1999. - № 4.
 4. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій. Затверджено наказом Агентства з запобіганню банкрутству від 21.03.1997р. №37.
 5. Наказ №170 від 14.02.2006р. Про затвердження Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств // МФУ, збірник нормативних актів, К-2006.
 6. Бандурка О.М., Коробков М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Л. Фінансова діяльність підприємства. - К.: Либідь, 1998. – 312 с.
 7. Буряк П.Ю., Римар М.В., Бець Т.М. Фінансово-економічний аналіз.//Підручник-К.:ВД „Професіонал”.2004.-528с.
 8. Василик О.Д.Державні фінанси України.// Навч.посіб.-К.:Вища шк.,1997р.
 9. Гордеева Л.П., Редина Н.И. Финансы Украины.//Учеб.посособие.-Днепропетровск: Наука и образование,1997.
 10. Грагова Р.І. Експрес аналіз фінансового стану підприємств // Галицькі контракти. -2008, „Дебет-Кредит”№ 44.
 11. Грачова Р. Актуально про аналіз фін звітності // Книги для бізнесу, К.-2007.-128с.
 12. Економічний аналіз:Навч. підручник.-4-те вид., стереотип.-Львів:Новий Світ-2000,2006. - 344с.
 13. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. //Учебно- практическое пособие 2-е изд., испр.- М. : Издательство «Дело и Сервис», 2002.-256 с.
 14. Економічний аналіз:Навч. посібник/М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбаток та ін.; За ред. М.Г.Чумаченка. - 2-е вид., перероб. і доп.-Київ:КНЕУ,2003. - 556с.
 15. Мет.вк. і викон. курсової роб. з дисц."Економічний аналіз" спец. "Управл. труд. ресурсами". - Рівне: НУВГП, 2008. - 41с.
 16. Маркетинг в Україні №5 (39) вересень-жовтень 2006 року
 17. Маркетинг и реклама №4 (116) апрель 2006 года
 18. Маркетинг в Україні №4 (38) липень-серпень 2006 року
 19. Електронний ресурс: [www.me.gov.ua].
10452
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).