Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз морфофункціонального стану дітей 7-8 років, які хворіли на гострі респіраторні захворювання

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Аналіз морфофункціонального стану дітей 7-8 років, які які хворіли на гострі респіраторні захворювання
 
Зарічанська Л.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет Імені академіка Степана Дем’янчука
 
Анотація. Зарічанська Л. Аналіз морфофункціонального стану дітей 7-8 років які хворіли на гострі респіраторні захворювання. Стаття присвячена проблемі запобігання гострих респіраторних захворювань у молодших школярів. Наведено результати порівняльного дослідження фізичного розвитку, функціонального стану, фізичної працездатності дітей 7-8 років із різною частотою випадків захворювання.
Ключові слова: гострі респіраторні захворювання, діти 7-8 років, фізичний розвиток, функціональний стан.
Аннотация. Заричанская Л. Анализ морфофункционального состояния детей 7-8 лет которые болели острыми респираторными заболеваниями. Статья посвящена проблеме профилактики острых ре6спираторных заболевний у младших школьников. Подано результаты сопоставляющего исследования физического развития, функционального состояния, физической работоспособности детей 7-8 лет с разной частотой заболевания.
Ключевые слова: острые респираторные заболевания, дети 7-8 лет, физическое развитие, функциональное состояние.
Abstract. Zarichanska L. The article deals with the problem of preventing acute respiratory diseases of junior pupils. The results of comparative investigation of the physical development, functional state, physical capacity for work of the children of 7-8 years with the different frequence of the diseases cases are listed.
Key words: acute respiratory diseases, children of 7-8 years, physical development, functional state.
Збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління є важливою проблемою суспільства й держави. За останнє десятиріччя серед дітей та підлітків частота виявлених функціональних порушень і хронічних хвороб зросла на 20% [2]. Питома вага в структурі дитячої захворюваності належить групі гострих респіраторних інфекцій. Під дією складного комплексу соціально-гігієнічних, екологічних, соціально-економічних та інших факторів ГРЗ отримали значного поширення в організованих дитячих колективах, зокрема загальноосвітніх школах, де частота повторних респіраторних захворювань зросла до 6-7 на рік [3]. Захворювання характеризуються чітко вираженою клінічною симптоматикою в гострий період, подальшим погіршенням загального стану організму, зменшенням працездатності, повільним відновленням попереднього стану всіх функцій. Послаблюючи імунітет організму, ГРЗ часто ускладнюються пневмонією, отитом, синуситом, та іншими хворобами. Тому запобігання даним захворюванням має соціальне значення.
Над вирішенням цієї складної проблеми в нашій країні працюють фахівці різних галузей: охорони здоров’я, освіти, фізичної культури та спорту (Е. А. Агафонова, 1998; Л. Ф. Бережнов, Ю. М. Копунов, 1980, С. С. Іванова з співавт., 1981; Л. В. Квашніна, 2000, Н. Б. Коваленко, 2001, В. К. Козакевич, 2001; Т. І. Степаненко, 2001, І. Л. Височина, 2002, О. В. Копилова, 1979, 2003; О. С. Коренюк, 1999; В. В. Лейткіна, 2001, М. Н. Аляб’єва, 1977, 1978, 1979, 1984; Б. С. Толкачов, 1992, Давиденко Е. В., Семененко В. П., 1999; С. Костикова, 1999, 2001 та ін.). Переважна більшість досліджень присвячені питанням © Зарічанська Л., 2005 профілактики ГРЗ та реабілітації дітей раннього та дошкільного віку й меншою мірою в них розглядаються особливості вирішення проблеми з дітьми молодшого та іншого шкільного віку.
Цілями нашої статті є доповнення даних про актуальність заходів запобігання ГРЗ серед школярів на основі вивчення особливостей фізичного розвитку, функціонального стану та фізичної працездатності дітей 7-8 років з різною частотою випадків захворювання.
В обстеженні брали участь учні 2-х класів ЗОНЗ м. Рівне з різною кількістю перенесених ГРЗ. Діти були поділені на групи: перша − ті, що не хворіли жодного разу; друга – епізодично хворіли (1−3 рази за рік) ; третя – часто хворіли (4 і більше разів). Кожна нараховувала по 40 дітей (20 хлопчиків, 20 дівчаток) − усього 120 осіб.
В результаті дослідження встановлено, що середні показники маси і довжини тіла дітей 7-8 років з різною частотою випадків захворювань на ГРЗ не мають статистично достовірної різниці між групами. Однак встановлена достовірна відмінність (р <0, 05) за показниками обхвату грудної клітки − у хлопчиків між усіма групами дітей (які хворіють часто, епізодично і здоровими), у дівчаток між тими, які хворіють часто і здоровими (табл. 1).
Установлено дисгармонійний фізичний розвиток у 37, 5% дітей, які часто хворіють і 42, 5%, які хворіють епізодично проти 25, 0% здорових дітей (рис. 2).
У дітей, які хворіють на ГРЗ фізичний розвиток, нижчий від середнього та низький спостерігається в 1, 88 раза частіше, ніж у здорових.
Як у хлопчиків, так і дівчаток, які часто хворіють на ГРЗ, спостерігається достовірне зростання частоти дихання, зниження фактичних величин ЖЄЛ порівняно з тими дітьми, які хворіють рідко або епізодично (табл. 2).
Співвідношення ЖЄЛ до НЖЄЛ у таких дітей знаходяться на критичній межі нормативних показників. У них достовірно нижчі можливості пристосувальних реакцій до змін умов внутрішнього середовища, зокрема стійкості організму до гіпоксії.
 
Таблиця 1
Антропометричні показники дітей 7-8 років з різною частотою випадків ГРЗ
 
Рис. 1. Порівняння гармонійності фізичного розвитку дітей 7-8 років з різною частотою випадків ГРЗ
 
Таблиця 2
Функціональні показники дихальної системи дітей 7-8 років з різною частотою випадків ГРЗ
 
Однак співвідношення належної потужності видиху до її фактичної величини вказує на відсутність бронхоспазмів у дітей, які часто хворіють на ГРЗ. У дітей, які часто хворіють показники бронхіальної прохідності знаходяться на межі критичних величин – 69, 7±2, 39% у хлопчиків, 70, 4±1, 85% − дівчаток. У здорових людей цей показник становить не менше 70% [ 1].
Співвідношення показників потужності вдиху у хлопчиків не значною мірою відрізняється від групи здорових дітей і становить 0, 95 +-0, 01 у групі з частими та 0, 97±0, 01 з епізодичними випадками ГРЗ, що наближено до нормативних показників (не менше 1). У дівчаток, які часто хворіють, спостерігається значиме зниження відношення потужності вдиху до видиху порівняно з тими, що хворіють епізодично та здоровими дітьми. Це свідчить, що у них гірше використовуються вентиляційні можливості дихальної системи у порівнянні з дівчатками інших груп.
Частота серцевих скорочень у стані спокою, досліджена нами у дітей 7-8 років, які часто й епізодично хворіють на ГРЗ має деякі відхилення від показників дітей, які хворіють рідко. Однак діапазон відхилень знаходиться в межах величин, що спостерігалися іншими авторами у здорових дітей (92, 18+-9, 82 уд. /хв. [4]).
Інша картина спостерігається при аналізі реакції серцево-судинної системи дітей з різною частотою ГРЗ на фізичне навантаження. Результати гарвардського степ-тесту свідчить про достовірно нижчі індекси (ІГСТ) у дітей, які хворіють ГРЗ порівняно зі здоровими однолітками. Серед тих, хто часто хворіє ГРЗ, у 1, 92 раза частіше зустрічався низький і нижче середнього індекс гарвардського степ-тесту, ніж у тих, хто хворів епізодично та у 2, 16 раза серед тих, хто хворіє рідко. Серед дітей з частими випадками ГРЗ у 2, 3 раза більше тих, хто перервав тестування, ніж серед дітей інших груп.
 
Висновки
 
Часті випадки гострих респіраторних захворювань негативно впливають на морфофункціональний стан дітей 7-8 років.
Найбільш помітні відхилення у дітей з частими випадками ГРЗ спостерігаються у стані і можливостях дихальної системи, а саме: достовірне зростання частоти дихання, зниження фактичних величин ЖЄЛ, критичні нормативні показники бронхіальної прохідності. У них достовірно нижчі можливості стійкості організму до гіпоксії та індекси фізичної працездатності.
Негативний вплив захворювання на організм дітей 7-8 років підтверджує актуальність організації його профілактики.
 
Список використаної літератури
 
Інструментальні методи дослідження функцій зовнішнього дихання при захворюваннях бронхо-легеневої системи/ Ю. М. Мостовий, Т. В. Константинович-Чічерельо, О. М. Колошко та ін. -Вінниця, 2000. -36 с.
Квашніна Л. В. Нові підходи до оцінки стану здоров’я і діагностики ранніх його порушень у дітей шкільного віку: Автореф. дис… д-ра. мед. наук:. 14. 01. 10 / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. – К., 2000. -34 с.
Лейткіна В. В. Реабілітація дітей дошкільного віку з захворюваннями органів дихання на амбулаторному-поліклінічному етапі: Автореф. дис… кан. мед. наук: 14. 01. 10 / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. – К., 2001. -18 с.
Огієнко Н. Г. Система оцінки рухової обдарованості хлопчиків 7−10 років: Автореф. дис... канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24. 00. 02 / Львів. держ. ін-т фіз. культ. – Львів, 2001. − 20с.
Фото Капча