Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз проекту "Intel - навчання для майбутнього"

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Поняття та основні завдання проекту «Intel®Навчання для майбутнього»
2. Особливості реалізації і впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього»
Висновки
Список використаних джерел
 
1. Поняття та основні завдання проекту «Intel®Навчання для майбутнього»
 
Програма Intel® «Навчання для майбутнього» одна з найбільш масштабних міжнародних освітніх програм корпорації Intel. Ініціатива, проголошена 2000 року лише в деяких штатах США, сьогодні охоплює більше 6 млн. вчителів з понад 50 країн світу.
Основні завдання Програми:
виступати каталізатором реформування світової освіти; сприяти підготовці учнів до економіки знань;
сприяти економічному зростанню країн, в яких програма впроваджується [5].
Програма покликана допомогти вчителям середніх загальноосвітніх навчальних закладів та студентам педагогічних ВНЗ опанувати ефективні педагогічні та інформаційні технології, розширити їх використання під час організації самостійної проектно-дослідницької діяльності учнів.
В 2003 році після адаптації навчального курсу програми провідними спеціалістами в області педагогіки до вимог вітчизняної системи освіти, реалізація програми розпочалася в Україні спільно з МОН України, ІІТіЗО МОН України, УМО АПН України та обласними УОН ОДА. Станом на 1 серпня 2010р. за програмою Intel ® «Навчання для майбутнього» пройшли навчання понад 170 000 вчителів та студентів [2, c. 9].
Програма складається з 64 годин очного навчання з дванадцаті модулів. У ході цього курсу вчителі працюють над навчальним проектом, в якому особлива увага приділяється пізнавальним інтересам та потребам учнів, які в свою чергу проводять власні дослідження в рамках розробленого проекту. Вчителі також опановують проектно-дослідницьку методику, роботу з мультимедіа та Інтернет-ресурсами, розробку власних проектів з використанням інформаційних технологій, створення презентацій, публікацій та web-сторінок від імені учнів як представлення результатів самостійних навчальних досліджень. Основна увага приділяється педагогічним аспектам інтеграції комп’ютерних технологій до практики відчизняної школи. В результаті проходження тренінгу вчитель має розроблене портфоліо навчального проекту, готове до застосування на уроці [1, c. 27].
Основними результатами впровадження Програму Intel® «Навчання для майбутнього» є:
об'єднання українського та світового досвіду ефективного викорис-тання ІКТ в освіті;
підготовка учнів до економіки знань, розвиток в них навичок ХХІ сторіччя та навичок мислення високого рівня;
програма локалізована та адаптована до українських державних стандартів та навчальних планів;
удосконалюється кожного року (видано вже 10-ту версію Програми) ;
незалежна експертиза програми свідчить, що більш ніж 90% учасників у всіх країнах світу, де вона впроваджується, дають позитивні відгуки. В Україні – 96, 8%; 100% учасників рекомендують цей курс своїм колегам;
всі 170 000 учасників Програми безкоштовно отримали комплект програмних матеріалів (посібник та компакт-диски), а також сертифікати про проходження тренінгу;
надана благодійна допомога ОІППО для впровадження програми на загальну суму понад 250 000 дол. США;
для надання постійної методичної підтримки учасників програми, кращої координації програми, моніторингу та звітності створено веб-портал www. iteach. com. ua, а також веб-спільноти учасників, тренерів та координаторів Програми;
забезпечення інформаційної підтримки на веб-сайтах програми www. iteach. com. ua; www. intel. ua/education та на інших освітніх сайтах корпорації Intel [5].
Cистема заходів за Програмою передбачає:
проведення 64-годинних інтерактивних інтенсивних тренінгів для вчителів-предметників;
проведення 3-4 денних майстер-класів для тренерів, 1-денних семінарів, форумів та конкурсів для учасників Програми;
постійно діючий всеукраїнський конкурс найкращих проектів із впровадження ІКТ «Успішний проект»;
всеукраїнські заходи (координаційні наради, форуми, семінари) для керівників, методистів та викладачів навчальних закладів, де впроваджується Програма [2, c. 34].
 
2. Особливості реалізації і впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього»
 
Основна, принципова відмінність програми «Intel®Навчання для майбут-нього» полягає в тому, що навчаючись за даною програмою, вчителі не лише оволодівають знаннями і вміннями в галузі ІКТ, а й навчаються використовувати ці технології в шкільному кабінеті, включати їх в загальний педагогічний процес, найкращим чином передати учням свої власні знання, використовуючи інноваційні педагогічні технології. Тобто вчителі навчаються комплексно інноваційним педагогічним та інформаційно- комунікаційним технологіям.
В Україні до навчання за програмою «Intel ® Навчання для майбутнього» залучаються вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, методисти обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти і районних методичних кабінетів, студенти і викладачі ВНЗ, працівники органів управління освітою. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти УМО АПН України здійснює науково- методичний супровід впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього» [1, c. 28].
З 2005 року адаптовано та включено до плану ЦІППО модуль для методистів обласних ІППО та районних методкабінетів 24-х годинну програму. Мета модуля не тільки підготовка тренерів для подальшого впровадження програми, а й практичне ознайомлення цієї категорії слухачів із Програмою та підготовка до використання ІКТ в педагогічній практиці.
Реальні можливості загальнообов’язкового впровадження програми з урахуванням варіативної та інваріантної складових (24+24). висвітлено у таблиці 1 [4, c. 56].
 
Таблиця 1
ЦІППО АПН України ОІППО Районні (міські)
методкабінети
Підвищення
кваліфікації обласних
координаторів, тренерів інноваційних освітніх програм Навчання і підвищення
кваліфікації районних
координаторів, тренерів інноваційних освітніх
програм на базі ППО Організація прове-дення тренінгів на базі загальноосвітніх та професійних навчальних закладів
Тематичні курси (дистанційні,
виїздні) Тематичні курси
(дистанційні, виїздні) Семінари
з обміну
досвідом
Проведення Інтернет-конференцій, семінарів, майстер-класів (за планами роботи ЦІППО та ОІППО).
 
За адаптованою програмою в Україні «Intel® Навчання для майбутнього», авторами якої є Н. В. Морзе і Н. П. Диментієвська, педагогічні працівники отримають інформацію про практичне застосування інноваційних педагогічних технологій у процесі навчання, що дозволяє їм використовувати знання і навички відразу ж по закінченню курсу.
Педагог після закінчення навчання має право (учасники тренінгів отримують сертифікати міжнародного зразка) в своєму навчальному закладі реалізувати навчальний проект, ідею та план якого разом з навчально-методичним забезпеченням було ним розроблено на курсах відповідно до Державних стандартів базової і повної середньої та початкової освіти. Для мотивації педагогічних працівників і учнів дирекцією Програми запроваджено конкурси: для вчителів – кращого створеного Портфоліо (комплексу навчально-методичних матеріалів) до навчального проекту і кращого проекту у навчальному процесі; для учнів – кращого опису власної самостійної дослідницької роботи.
Важливо розуміти, що інформаційно-комунікаційні технології самі по собі не завжди можуть забезпечити підвищення ефективності навчання – вони можуть стати дієвим засобом удосконалення навчального процесу лише у взаємодії з педагогічними технологіями. Реалізація такого взаємозв’язку інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій – характерна особливість програми Intel [4, c. 59].
Практикою доведено, що інформаційні технології – це лише інструмент, ефективність застосування якого стає прозорим не відразу, а лише через деякий час, інколи достатньо довгий. Враховуючи ці особливості, одним із завчань Програми є довгострокова підтримка та допомога педагогічним працівникам, які реалізують набуті знання і навики в педагогічній практиці та моніторинг цієї діяльності [1, c. 29].
Незалежна експертиза результатів впровадження програми «Intel® навчання для майбутнього» виявила наочний зсув у свідомості педагогічних працівників і плануванні ними своєї професійної діяльності:
комп’ютер перестав асоціюватися у навчальних закладах лише з предметом “Інформатика”, технології почали використовуватися для навчання різних предметних дисциплін;
частіше почали застосовуватися проектні методики;
вчителі почали працювати спільно з вчителями інших предметів, природно реалізуються міжпредметні зв’язки.
Учасники програми опановують комплекс інноваційних педагогічних технологій навчання: особистісно-орієнтоване, модульний підхід до організації навчання, конструктивізм, проектний метод, проблемне навчання, робота в команді та індивідуальне навчання.
 
Висновки
 
Міністерство освіти і науки України разом з корпораціями Інтел і Майкрософт у 2003 р. організувало підготовку педагогічних працівників за програмою Intel® “Навчання для Майбутнього”. Ця програма спрямована на те, щоб навчити педагогів використовувати ІКТ для ефективної організації навчальної роботи учнів, розвитку в них навичок аналізу, синтезу, оцінювання та критичного мислення, формувати навички систематичного застосування інформаційно-комунікаційних та інноваційних педагогічних технологій, мультимедіа й Інтернету в повсякденному житті.
Програма “Навчання для майбутнього” – сучасна система підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів за новітніми інтерактивними визнаними у 39 країнах світу методиками, зміст якої адаптовано до вітчизняних Державних стандартів освіти. Програма передбачає інтенсивні педагогічні тренінги, які забезпечують інтерактивне й інтенсивне підвищення професійної кваліфікації щодо використання новітніх педагогічних та інформаційнo-комунікаційних технологій в освіті. Навчальна програма складається з 64 год. очного або дистанційного навчання з 12 модулів. Теми практичних занять включають: основи розвивальних інтерактивних технологій, проектного та проблемного навчання, організації досліджень учнів, використання ресурсів Інтернету тощо. Основна увага приділяється педагогічним аспектам інтеграції комп’ютерних технологій у практику вітчизняної освіти. Принципова відмінність полягає в тому, що за цією програмою педагоги комплексно навчаються інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
У процесі навчання вчителів за програмою «Intel® Навчання для майбутнього» особлива увага приділяється розвитку в учасників тренінгів критичного мислення та навичок мислення високого рівня – аналізу, синтезу, оцінювання. Критичне мислення це мислення самостійне, при якому інформація розглядається як відправний, а не кінцевий пункт мислення. Знання створюють мотивацію, без якої людина не може міркувати критично.
 
Список використаних джерел:
 
Гудирева О. М. Використання сучасних інформаційних технологій в освітній програмі “Intel ® Навчання для майбутнього” / О. М. Гудирева // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2006. – № 5. – С. 27-29.
Д. Кендау, Дж. Догерті, Дж. Йост, П. Куні. Intel® Навчання для майбутнього. – К. : Видавнича група ВHV, 2004. – 416 с.
Жалдак М. І. Педагогічний потенціал інформатизації навчального процесу / М. І. Жалдак // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992 – 2003: зб. наук. пр. до 10-річчя АПН України / АПН України. – Ч. 1. – Харків: ОВС, 2002. – С. 371-383.
Інформаційні технології в навчанні. – К. : Видавнича група BHV, 2006. – 240 с.
Програма Intel “Навчання для майбутнього” [Електронний ресурс] // Intel. Навчання для майбутнього в Україні. – Режим доступу: http: //www. iteach. com. ua/.
Фото Капча