Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз причин виникнення світової фінансової кризи та її вплив на економіку України

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВСТУП
 
Тема контрольної роботи «Аналіз причин виникнення світової фінансової кризи та її вплив на економіку України».
В роботі розглянуто причини виникнення фінансової кризи і проаналізовано її майбутній вплив на розвиток економіки України та світу.
Світова фінансова криза, що зародилась у США як криза ринку нерухомості І похідних фінансових інструментів, згідно з логікою глобалізації поширилася по всьому світу, вдаривши і по українському фінансовому ринку. Основними її причинами експерти називають надмірно експансивну грошову політику Федеральної Резервної системи (ФРС) США, наявність величезного дисбалансу у світовій економіці, зокрема, великий профіцит у зовнішній торгівлі Китаю, значний торговельний дефіцит у США, недоліки системи управління ризиками в інвестиційних банках, недосконалість регулювання фінансових ринків на національному і міжнародному рівнях. Сучасна фінансова криза вимагає від світової спільноти адекватних дій, але які з них у цьому випадку можна визнати такими? Для відповіді на це запитання необхідно проаналізувати, по-перше, справжні причини, що поробили кризу, і, по-друге, те, наскільки глибокою і тривалою вона буде.
Для розгляду факторів, що спричинили виникнення такої ситуації, слід дослідити глибинні причини подій і знайти правильні рецепти розв'язання існуючих проблем, створити механізми, що допомагатимуть згладити майбутні потрясіння в економіці.
Регулювання фінансової кризи досліджувалося західними економістами, зокрема такими як: Г. Мінські ("Stabilizing an Unstable Economy", 1986), Ч. Кіндлебергер ("The World in Depression 1929-1939", 1971; "Manias, Panics and Crashes", 1978), M. Фрідмен ("Monetary Policy in the United States: Design and —plementation", 1981; "The Moral Consequences of Economic Growth", 2005), Бордо ("Financial Crises m International Library of Macroeconomic and Financial History", 1992; "The Defining Moment: The Great Depression and the American Eсоnomy in the Twentieth Century", 1998), P. Дорнбуш ("Stabilization, Debt, and
Reform: Policy Analysis For Developing Countries", 1993), П. Дібвіг, Д. Даймонд ("Bank runs, deposit insurance, and liquidity", 1983), P. Манделл (The International Monetary System: Conflict and Reform", 1965), Ф. Мишкін (автор понад 50 досліджень з питань монетарної політики та її впливу на фінансові ринки та економіку в цілому), С. Фішер ("Macroeconomics", 1978; "Modern Hyper- and High Inflations", 2002), К. Рейнхарт ("Leading Indicators of Currency Crises", 1998), а також вітчизняними науковцями О. Василиком, С. Мочерним, К. Рудим, В. Поповим і М. Монтесом.
Останніми науковими публікаціями на цю тему були дослідження Дж. Сороса "Найгірша ринкова криза за 60 років", Л. Еліота "Криза — як все починалось", Т. Філіппона "Майбутнє фінансової індустрії", Дж. Арріжі, Б. Сільвера, І. Ахмада "Хаос та управління у сучасній світовій системі", Ф. Норріса "Аналіз новин: інша криза, інша гарантія", Б. Данилишина "Світова фінансова криза — тест для України", О. В'югіна "Фінансовий ринок: стратегія розвитку".
Мета роботи — аналіз причин виникнення світової фінансової кризи, її вплив на українську економіку, формулювання шляхів вирішення проблем на українському фінансовому ринку.
 
АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
 
З огляду на те, що фінансовий ринок — поняття всеосяжне, яке включає в себе ринки акцій і облігацій, похідних фінансових інструментів, банківську систему тощо, ми обмежимо наше дослідження ринками акцій і похідних інструментів, оскільки це саме той критичний сегмент, який є каталізатором кризи.
Сучасний світовий фінансовий ринок являє собою найпотужніший інструмент перерозподілу фінансових ресурсів. Його основні функції включають мобілізацію ресурсів та їх ефективне розміщення в економіці, а також хеджування фінансових ризиків. Проте, внаслідок еволюції фінансового ринку, відбулася певна закономірна трансформація його функцій, оскільки основною метою суб'єктів ринку є максимізація прибутків і швидкість їх одержання. Абсолютно логічно, що ланцюжок створення нової вартості, який містить виробничу складову (виробити для того, щоб продати з максимальним прибутком) і характерний для промислового капіталізму, дедалі більшою мірою поступається іншим зв'язкам: створити фінансову схему (інструмент), щоб отримати максимальний прибуток.
Отже, процеси перерозподілу з допомогою фінансового ринку організовано за так званим принципом "піраміди", хоча вони і мають неявний характер. Відмінності від класичного варіанта, що визначають її відносну стійкість, полягають у такому:
— участь великої кількості людей у глобальному масштабі, постійне залученні нових учасників. Повсякденність і монотонність ринкової інформації створюють видимість природності — фінансовий ринок уявляється явищем природного порядку;
— наявність зв'язку з реальною економікою (частина коштів, що залучають-в ході первинних розміщень акцій, вкладається у виробничі фонди);
— існування інститутів регулювання фінансового ринку.
Свого часу перенакопичений і розпорошений серед мільйонів власників капітал перестав давати досить високий середній прибуток від вкладень у реальну економіку, тому він був спрямований в економіку віртуальну — так звану "нову економіку". Але на початку XXI ст. ІТ - технології також перестали забезпечувати високий дохід, почався "перегрів" ринку. Як результат, у березні 2000 року на ринку високотехнологічних компаній американський фондовий індекс US Nasdaq сot-com bubble) впав на 82 %.
Після цього кошти інвесторів були переспрямовані на ринок нерухомості та пов'язаних з ним деривативів. Американська економіка того часу переживала бум - отечного ринку. Пізніше, коли хвиля зростання скінчилась і ринок нерухомості наситився, ціни на неї зупинилися і навіть стали падати. Почалися дефолти по "поганих" кредитах, що спочатку призвело до іпотечної кризи, потім до
Фото Капча