Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз стану бюджетного дефіциту та його впливу на економічну безпеку України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ І. Теоретичні основи бюджетного дефіциту та його впливу на економіку держави
1.1 Сутність та види бюджетного дефіциту
1.2 Вплив бюджетного дефіциту на економіку та методи боротьби з хронічним дефіцитом
1.3 Джерела покриття бюджетного дефіциту
РОЗДІЛ ІІ. Аналіз стану бюджетного дефіциту та його впливу на економічну безпеку України
2.1 Аналіз динаміки бюджетного дефіциту України
2.2 Аналіз бюджетного дефіциту та джерел його фінансування в Україні протягом 2012-2013 років
2.3 Аналіз впливу бюджетного дефіциту на фінансову безпеку держави
РОЗДІЛ ІІІ Проблеми бюджетного дефіциту України та шляхи їх подолання
3.1 Основні проблеми подолання бюджетного дефіциту в Україні
3.2 Шляхи подолання бюджетного дефіциту в Україні
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Світова фінансова наука неоднозначно підходить до оцінки наслідків впливу бюджетного дефіциту на соціально-економічні процеси у суспільстві. Тому, розглядаючи соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту, необхідно враховувати різні чинники та способи впливу дефіциту на розвиток економіки, соціальної сфери, рівень соціального захисту населення з урахуванням конкретних ситуацій. Зважаючи на такі підходи, наслідки можуть бути позитивними, негативними або взагалі наслідків може не бути. Проблематика подолання дефіциту державного бюджету залишається досить актуальною для України. Саме тому, бюджетний дефіцит характеризується перевищенням видатків державного бюджету над його доходами, що в майбутньому призводить до негативних наслідків в економіці країни, причинами якого виступають спад виробництва; зниження ефективності функціонування окремих галузей; несвоєчасне проведення структурних змін в економіці або її технічного переоснащення; інші фактори, що впливають на соціально-економічне становище країни. Основним інструментом державної фінансової політики є бюджетний дефіцит, який суттєво впливає на соціально-економічний стан країни. Зростання бюджетного дефіциту спричиняє в країні посилення інфляційних процесів, кризу у сфері державних фінансів, грошової системи, зростання диференціації в доходах і, як наслідок, погіршення соціально-економічного стану в суспільстві. Саме тому дослідження проблем виникнення та подолання бюджетного дефіциту є особливо актуальним на сучасному етапі, тому тема курсової роботи «Бюджетний дефіцит та його вплив на економічних безпеку держави» є досить актуальною на сучасному етапі розвитку економіки.
Проблемам дослідження бюджетного дефіциту займаються багато відомих вітчизняних та російських економістів, серед яких: Азаров М., Гордєєва Л., Рєдіна Н., Самсонова К., Колеснікова Р, Білоусової Н., Федосова С, Опаріна С, Омельянович Л., Сафонової Л. та інші.
Метою написання курсової роботи є дослідження бюджетного дефіциту та його впливу на економічну безпеку держави.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання як:
розкрити сутність бюджетного дефіциту;
розглянути вплив бюджетного дефіциту на економіку та методи боротьби з хронічним дефіцитом;
дослідити джерела покриття бюджетного дефіциту;
проаналізувати бюджетний дефіциту та джерел його фінансування в Україні протягом 2012-2013 років
дослідити вплив бюджетного дефіциту на економічну безпеку держави;
виявити основні проблеми формування дефіциту бюджету України;
розглянути напрямки подолання дефіциту бюджету України.
Об'єктом дослідження в курсовій роботі є бюджетний дефіцит.
Предметом дослідження є вплив бюджетного дефіциту на економічну безпеку держави.
Під час роботи були використані такі методи дослідження, як монографічний, порівняльний, аналіз, узагальнений та статистичний.
Методологічною основою дослідження є законодавча та нормативна база щодо Податкової системи України та наукові праці вітчизняних вчених-економістів, статистична інформація.
 
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВИ
 
1.1 Сутність та види бюджетного дефіциту
 
Розмір державного боргу безпосередньо залежить від обсягу бюджетного дефіциту. Наявність бюджетного дефіциту спричиняє зростання державного боргу, що, у свою чергу, зумовлює потребу в додаткових бюджетних витратах на його обслуговування і тим самим призводить до збільшення бюджетного дефіциту. Під бюджетним дефіцитом розуміють перевищення видатків бюджету над його доходами, він є показником негативних явищ в економіці, що зумовлюють інфляцію грошової одиниці.
Негативною рисою бюджетів України, як і більшості постсоціалістичних країн, є хронічна дефіцитність.
Причинами бюджетного дефіциту можуть бути: значні інвестиції в розвиток економіки. Такий бюджетний дефіцит є наслідком не кризових явищ, а певної політики уряду, який проводить значні структурні зрушення в народному господарстві; негативні, руйнівні наслідки непередбачених подій, таких як війна, катастрофа, стихійні лиха; криза в економіці, яка знаходить відображення в тому числі в бюджетному дефіциті. Такий бюджетний дефіцит важче всього подолати, для цього були вжиті заходи по фінансовому оздоровленню економіки, лише при цій умові можна розраховувати на збалансування бюджету.
У загальному розумінні дефіцит державного бюджету – це сума перевищення видатків бюджету над його доходами. За перевищення доходів бюджету над його видатками утворюється профіцит бюджету. Показник дефіциту (профіциту) бюджету дозволяє оцінити фінансову позицію держави і вплив бюджетно-податкової політики на обсяги внутрішнього попиту, стан грошово-кредитної системи, платіжного балансу тощо.
Відповідно до Бюджетного кодексу України дефіцит бюджету – це перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів з бюджету). Затвердження бюджету з дефіцитом дозволяється уразі наявності обґрунтованих джерел фінансування бюджету.
Дефіцит бюджету зумовлюється дією як постійних фундаментальних чинників (активна участь держави в економіці, прийняття надмірних соціальних зобов'язань за неможливості мобілізувати достатній рівень надходжень до бюджету), так
Фото Капча