Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз та обгрунтування заходів охорони флори і фауни в фізико-географічних областях Південно-Придніпровський підвищений лісостеп та Бузько-Дніпровський низовинний степ

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ І. Фізико-географічна область  Південно-Придніпровський підвищений лісостеп

1.1. Місце фізико-географічної області у загальному фізико-географічному районуванні України
1.2. Особливості природних умов
1.3. Рослинний і тваринний світ
1.4. Аналіз антропогенного та рекреаційного навантаження на екосистеми
1.5. Раритетні види флори і фауни. Природно-заповідний фонд
1.6. Загальна оцінка стану охорони рослинного і тваринного світу та шляхи його покращення
Розділ ІІ. Фізико-географічна область Бузько-Дніпровський низовинний степ
2.1. Місце фізико-географічної області у загальному фізико-географічному районуванні України
2.2. Особливості природних умов
2.3. Рослинний і тваринний світ
2.4. Аналіз антропогенного та рекреаційного навантаження на екосистеми
2.5. Раритетні види флори і фауни. Природно-заповідний фонд
2.6. Загальна оцінка стану охорони рослинного і тваринного світу та шляхи його покращення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

У відносинах людини і природи допущено вже багато помилок і, мабуть, варто замислитися над їх якщо не виправленням, то подальшим запобіганням. Щодня з території планети зникає один вид рослин чи тварин, що наводить думку на досить сумні висновки.

У курсовій роботі я намагатимуся не лише вказати на звичайні факти, що виявляють динаміку негативного впливу людини на екосистеми, а й спробую виявити деякі шляхи вирішення тих проблем, що виникли у результаті необережного чи нераціонального використання біологічних і інших ресурсів у визначених регіонах.
І хоча масштаб дослідження досить малий, це має свої переваги. Врахуймо хоча б те, що у такому випадку є змога розглянути багато тих «дрібниць», які можуть залишитися поза увагою при більш масштабному розгляді. І, звичайно, мікродослідження при їх правильному синтезі і аналізі можуть створити цілісну картину частини екологічного моніторингу всієї України.
Маючи об’єктами дослідження два різні регіони - області Південно-Придніпровський підвищений лісостеп та Бузько-Дніпровський низовинний степ можна створити багатопроектну порівняльну характеристику цих областей і на її основі визначити ступінь антропогенного навантаження на екосистеми цих регіонів. Відмінності у географічному положенні дають деякі переваги при порівняльному аналізі - з’являється нагода вказати на якісно несхожі шляхи вирішення різних гострих екологічних проблем.
Досить важко вказати на щось нове у курсовій роботі такого типу, але, сподіваюся, певна частина даних зацікавить не лише мене. А от про актуальність екологічної тематики говорити не доводиться - ще, на жаль, не одне десятиліття проблема світової екологічної і ресурсної кризи хвилюватиме увесь світ.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андриенко Т. Л. и др. Природа Украинской ССР: Растительный мир. - К.: Наукова думка, 1985. - 208 с.
 2. Бабиченко В. Н. и др. Природа Украинской ССР: Климат. - К.: Наукова думка, 1984. - 232 с.
 3. Вернандер Н. Б. и др. Природа Украинской ССР: Почвы. - К.: Наукова думка, 1986. - 214 с.
 4. Геоботанічне районування Української РСР. /за ред. А. І. Барбарича. - К.: Наукова думка, 1977. - 303 с.
 5. Географічна енциклопедія України: В 3 т. - К., Укр. рад. енцикл., 1990.
 6. Географія України/за ред. А. Ї. Сиротенко. - К., Освіта, 1994. - 222 с.
 7. Грезе В. Н. и др. Природа Украинской ССР: Моря и внутренние воды. - К.: Наукова думка, 1987. - 221 с.
 8. Доброчаева Д. Н. и др. Определитель высших растений Украины. - К.: Фитосоциоцентр, 1999. - 548 с.
 9. Заставний Ф. Д. Географія України. – Львів: Світ, 1990. - 358 с.
 10. Красная книга растений/под. ред. Н. Филипповича. - М.: Знание, 1978. - 95 с.
 11. Маринич А. М. и др. Природа Украинской ССР: Ландшафты и физико-географическое районирование - К.: Наукова думка, 1985. - 222 с.
 12. Природно-заповідний фонд Української РСР: Реєстр-довідник заповідних об'єктів/за ред. В. С. Одноралова. - К.: Урожай, 1986. - 222 с.
 13. Редкие и исчезающие растения и животные Украины: Справочник. - К.: Наукова думка, 1988. - 253 с.
 14. Тварини Червоної книги. /за ред. А. П. Федоренко. - К.: Урожай, 1990. - 204 с.
 15. Толпачевский В. А. и др. Природа Украинской ССР: Животный мир. - К.: Наукова думка, 1985. - 240 с.
 16. Физико-географическое районирование УССР/под ред. проф. В. П. Попова. - К.: Изд-во Киевского ун-та, 1968. - 683 с.
 17. Фізична географія Української РСР/за ред. Маринича А. М. - К.: Вища школа, 1982. - 208 с.
 18. Шнюков Е. Ф. и др. Природа Украинской ССР: Геология и полезные ископаемые. - К.: Наукова думка, 1986. - 183 с.
 19. Ющенко О. К. Заповідники УРСР. - К.: Радянська школа, 1985. - 176 с.
60
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.