Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз вірша О. Блока “О, я хочу безумно жить”

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вірш «О, я хочу безумно жить» був написаний у лютому 1914 року ы незважаючи на те, що у світі вже назрівала Перша світова війна, здавалося, що Блока це лише надихає. Виникає відчуття, що герой поета щойно усвідомив, що він дійсно живе, а не існує бездумно і апатично.
Весь вірш читається на одному по-диху і дуже легко. Автор ніби спе-ціально вживає якнайменше слів (за-повнюючи їх розділовими знаками, в основному дефісами) і максимум рими, побоюючись, що зміст буде прихова-ий за непотрібними словами.
Серед багатьох віршів А. Блоку різних періодів творчості вірш «О, я хочу бе-зумно жить» відрізняється оптимізмом, спрагою життя, старанням зрозуміти рух життя. Уже в першій строфі поет вживає інверсію, свідомо акцен-туючи слово «жити». Жити з бажанням, жити, щоб залишити після себе, - мета поета:
О, я хочу безумно жить:
Все сущее — увековечить,
Безличное — очеловечить,
Несбывшееся — воплотить!
Це і є та велична мрія, гідна творчої людини. Але це не так просто - здійснити все те, про що мріяв. Життя часом складається, немов важкий сон. Анафора в другій строфі вжита, щоб підкреслити подальше твердження:
Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне, —
Быть может, юноша веселый
В грядущем скажет обо мне.
Епітетів у цих рядках вжито мало, однак дуже влучно. Вони вказують на контраст між життям.
У цих рядках очікування того, що колись обов'язково правильно зрозуміють і його смуток, і його сміх, і поезію. Тому що інакше все у світі втрачає зміст. Адже так нелегко словами пояснити іншому, що є двигуном твоїх дій. 
Далі слідує опису героя таким, яким, можливо, Блок уявляє собі теперішню людину, героя свого часу зі світлими поривами і чистою душею, готової заради спокою і блага людства на божевільні вчинки. І Блок дійсно вірить у таких людей, тому право опису свого героя він віддає юній людині, можливо в майбутньому такого ж героя, як і його.
Тому й напівжартівливо, напівіронічно він висловлює уявні міркування нащадків.
Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?
Пряма мова в останній строфі допомагає читачеві зрозуміти те головне, що намагався донести до нього автор: яким повинен бути його герой, ідеальна людина. 
Це допомагає зрозуміти, що яким би важким не було життя, люди здебільшого намагаються прийняти його з посмішкою на вустах і полегшити. І ще це показує, що жодна складність життя не може зігнути чистих душ, їх прагнення і мрії. Думаю, що Блок був однієї з таких душ, і він теж сприймав усі стрибки долі з посмішкою і ніяк інакше, проте жив він не в найлегший для Росії час. І проте йому нічого не перешкодило втілити в собі того героя, якого він шанував:
Он весь - дитя добра и света 
Он весь – свободы торжество!
Вірш цікавий і власне за будовою. Однакові конструкції: неповні речення з пропущеним присудком підкреслюють багаторазовість дії і ніби збільшують його.
Вірш написаний чотиристопним ямбом, але переходи сповільнюють легкий ритм. Друга строфа, хоч і також написана ямбом, проте має набагато інший ритм завдяки більшій кількості наголосів. Аналогічно звучить і третя строфа.
Таке перебивання ритму надає віршу, невеликому за обсягом, цікавого звучання: начебто мова бере швидкий розбіг. Не випадково й інтонаційне оформлення першої і останньої строфи - знак оклику передає підвищення тону. І навіть риторичне запитання у третій строфі підкреслює зміст останніх рядків. 
Отже, цей невеликий вірш умістив багато такого, що залишається поза рядками. І це надає аналізованому поетичному твору особливого значення.
 
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
1. Блок А.А. Полн. собр. соч. и писем. В 20 т. / А.А. Блок. - М.: Наука, 1997.
2. Ильенков А.И. Об одном стихотворении и одном сюжете А. Блока // Дергачевские чтения - 2000. Русская литература: Национальное развитие и региональные особенности. Материалы конференции. В 2 ч. - Т.2. - Екатеринбург, 2001.
3. Крук І. Т. Блок Олександр Олександрович // Українська Радянська Енциклопедія. - 2-е видання. - Т. 1. - К., 1977.
4. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб.: Искусство-СПб, 1996.
5. Машбиц И. Поэзия Блока. Ранее творчество // Русский символизм и путь А. Блока. -Куйбышев: Куйбышевское книж. изд., 1969.
6. Теорія літератури / С. Павличко. - 2-ге вид. - К.: Основи, 2009.
7. Эткинд Е.Г. Двоемирие Блока // Эткинд Е.Г. Там, внутри. О русской поэзии XX века. СПб.: Максима, 1996.
Фото Капча