Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Анатомія опорно-рухового апарата

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
171
Мова: 
Українська
Оцінка: 

терміни потребували уточнень та доповнень. Тому німецьке Анатомічне товариство створило комісію, яка запропонувала новий список термінів до другої Анатомічної номенклатури. Список був затверджений на з'їзді товариства (Йєна, 1935 р.) і отримав назву як Йєнська Анатомічна номенклатура (Jenaer Nomina Anatomica – JNA). Вона не отримала широкого визнання, нею користувались лише в Європі.

У 1950 році на V Міжнародному з'їзді анатомів було прийнято рішення переглянути Анатомічну номенклатуру. Під головуванням Корнера (G. W. Corner) був створений Міжнародний номенклатурний комітет, який взяв за основу BNA. Комітет дійшов висновку, що терміни повинні бути короткими, простими і щоб легко запам'ятовувались. Поновлений список латинських термінів був представлений IV Міжнародному федеративному конгресу анатомів (Париж, 1955). Так була прийнята 3-я Міжнародна анатомічна номенклатура, яка отримала назву Паризької анатомічної номенклатури (Parisensia Nomina Anatomica – PNA). Вона набула широкого визнання і була рекомендована на Пленумі правління Всесоюзного наукового товариства АГЕ (м. Харків, 1956) для широкого використання. В 2001 році прийняли Міжнародну анатомічну номенклатуру Український стандарт.
Студенти повинні вивчити загальні (універсальні) анатомічні терміни, роз'яснити їхню сутність та продемонструвати будову одного із шийних хребців як типового, із застосуванням анатомічної термінології.
Студент демонструє і називає три взаємно перпендикулярні площини: сагітальну, орієнтовану спереду і назад, серединну, фронтальну (паралельна лобу), і горизонтальну, орієнтовану перпендикулярно двом попереднім. Відповідно до площини виділити вісі (напрямки), що дозволяють орієнтувати органи щодо положення тіла: вертикальна, спрямована уздовж стоячої людини. По цій осі розташовуються хребтовий стовп, аорта, стравохід, грудна протока. Фронтальна (поперечна вісь) за напрямком збігається з однойменною площиною, орієнтована справа наліво і зліва направо. Сагітальна вісь розташована у передньо-задньому напрямку, як і така ж площина. Розгляд положення органів щодо проведених у просторі трьох взаємно перпендикулярних площин і рухів частин тіла навколо трьох осей значною мірою полегшує їхній опис. Звертається увага на вихідне положення тіла людини: вертикальне положення, ступні разом, долоні звернені вперед, великі пальці кистей спрямовані назовні. На прикладі плечового, променево-зап'ясткового й інших суглобів продемонструвати основні види рухів навколо головних вісей, демонструючи їх на кісткових препаратах.
Матеріали для самопідготовки.
А. Питання для самоконтролю:
1. Коли і де була ухвалена III Міжнародна анатомічна номенклатура, як вона називається.
2. Яка анатомічна номенклатура існувала в 1895 році? Яка причина її заміни?
3. Які загальні (універсальні) анатомічні терміни Ви знаєте?
4. Які площини можна провести в тілі людини?
5. Як називається та площина, що розсікає тіло спереду назад?
6. Як називається та площина, що ділить тіло на передню і задню частини?
7. Як називається та площина, що ділить тіло на верхню і нижню частини?
8. Як називається площина, що ділить тіло на праву і ліву симетричні половини?
9. Що значить проксимальний?
10. Що значить дистальний?
11. Які Вам відомі вісі рухів?
12. Які рухи можливі навколо стрілової осі?
13. Які рухи можливі навколо лобової осі?
14. Які рухи можливі навколо серединної осі?
15. Навколо якої вісі можливе згинання і розгинання?
16. Навколо якої вісі можливі відведення і приведення?
17. Навколо якої вісі можливе обертання до середини і назовні?
Б. Ситуаційні задачі.
1. Яка площина поділяє тіло на праву та ліву половини?
*А. сагітальна
Б. горизонтальна
В. фронтальна
С. всі перераховані
Д. на має правильної відповіді.
2. Яка площина поділяє тіло на верхню та нижню частини?
*А. горизонтальна
Б. сагітальна
В. фронтальна
С. всі перераховані
Д. на має правильної відповіді.
3. Яка площина поділяє тіло на вентральну та дорзальну частини?
*А. фронтальна
Б. сагітальна
В. горизонтальна
С. всі перераховані
Д. на має правильної відповіді.
Рекомендована література.
- основна
1. В. Г. Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т. 1.
2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. – М. : Медицина, 1989. – Т. I. – С. 23-38.
– додаткова
1. Анатомия человека. Т. 1. /Э. И. Борзяк, Е. А. Добровольская, В. С. Ревазов, М. Р. Сапин/ Под ред. М. Р. Сапина. – М. : Медицина, 1987. – С. 3-6, 12-14, 21-22.
2. Привес М. Г., Лысенков Н. К., Бушкович В. И. Анатомия человека. – Санкт- Петербург: Гиппократ, 1997. – C. 14-19, 27-29, 34-36.
 
Тема 2. Загальні ознаки хребців. Шийні, грудні, поперекові хребці. Крижова кістка. Куприк. Особливості будови хребтового стовпа. Аномалії розвитку.
Кількість годин – 2
1. Актуальність теми. Сукупність 33-34 хребців утворює хребтовий стовп – основну частину скелета тулуба. Хребтовий стовп бере участь в утворенні кісткової основи грудної клітки і таза, створює опору тілу, є вмістилище для спинного мозку, місцем прикріплення м’язів, бере участь у рухах тіла. Вивчення кістки дає найціннішу інформацію еволюціоністам, палеонтологам, історикам. Поширення захворювань хребтового стовпа (деформації – скривлення – сколіоз; дегенеративні зміни – остеохондроз, запалення, туберкульозний спондиліт, пухлини) вимагає від майбутнього лікаря гарних знань будови окремих хребців, хребтового стовпа в цілому, аномалій їхнього розвитку і функціонування.
2. Навчальні цілі. Знати специфічні риси будови шийних, грудних, поперекових хребців, крижової кістки і куприка та уміти знаходити їх на скелеті, серед окремих препаратів кісток та рентгенограмах.
Уміти розрізняти I, II, VI, VII шийні, I, X, XI, XII грудні хребці.
Уміти орієнтувати хребці у просторі.
3. Базовий рівень знань та вмінь:
- з курсу біології – загальні поняття про хребтовий стовп.
4. Зміст теми заняття. При вивченні кісткової системи необхідно використовувати схему опису кісток:
1. Назва кістки (українською, латинською).
2. Класифікаційна належність кістки.
3. Будова кістки як органа (частини трубчастих та губчастих кісток).
4. Анатомічні утвори кістки (бугорки, борозни та ін.).
5. Розвиток кістки.
6. Рентгенологічне зображення кістки.
При вивченні скелету виділяють осьовий скелет, sceleton axiale (хребцевий стовп, columna vertebralis, грудна
Фото Капча