Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Анатомія опорно-рухового апарата

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
171
Мова: 
Українська
Оцінка: 

клітка, thorax, череп, cranium) та периферичний, sceleton appendiculare, – верхні та нижні кінцівки, membri superior et inferior. Скелет є сукупністю кісток, які утворюють твердий остов тіла людини. Функції скелету: механічна (опорна, локомоторна, захисна) та біологічна (участь в мінеральному обміні, депо кальцію, функція кровотворення і імунного захисту).

При вивченні хребців необхідно зорієнтувати його у просторі: тіло хребця поставити у передньому напрямку, остистий відросток – у задньому та нижньому напрямку. Основні анатомічні утвори хребця: тіло хребця – corpus vertebrae; дуга хребця – arcus vertebrae; хребцевий отвір – foramen vertebrale; остистий відросток – processus spinosus; поперечний відросток – processus transversus; верхній суглобовий відросток – processus articularis superior; нижній суглобовий відросток – processus articularis inferior; верхня хребцева вирізка – incisura vertebralis superior; нижня хребцева вирізка – incisura vertebralis inferior; міжхребцевий отвір – foramen intervertebrale.
1. Шийні хребці (vertebrae cervicаles С1-Cv11) : відрізняються наявність у поперечних відростках отворів, які формують перервний канал для проходження хребтової артерії. У першого шийного хребця atlas не має тіла (mаssa lateralis), з другім хребцем з’єднується за допомогою ямки зуба – fovea dentis
Другий шийний хребець – axis, s. epistropheus (гр.) має зуб (dens). Вважають, що зуб – це тіло атланта, що злилося з тілом осьового хребця в процесі ембріонального розвитку. Шостий шийний хребець на поперечному відростку має сонний горбок (tuberculum caroticum), до якого можна притиснути сонну артерію з метою тимчасової зупинки кровотечі. Сьомий шийний хребець – vertebra prominens має довгий і нерозщеплений (на відміну від інших шийних хребців) остистий відросток.
2. Грудні хребці (vertebrae thorаcicae ТІ-ТХІІ) мають на тілах і поперечних відростках реберні ямки для з'єднання з ребрами. На тілі 1-го грудного хребця є повні верхні реберні ямки для головок перших ребер і нижні напів'ямки. X грудний хребець має лише верхні реберні напів’ямки. XI та XII грудні хребці мають по одній парній повній реберній ямці для з'єднання з відповідними ребрами; на поперечних відростках цих хребців відсутні реберні ямки.
3. Поперекові хребці vertebrae lumbales LІ-Lv відрізняються від інших розміщенням суглобових відростків у сагітальній площині.
4. Крижові хребці vertebrae sacrаles SІ-Sv зростаються в одну крижову кістку (оs sacrum), яка має дорсальну та тазову поверхні – faсіes dorsаlis, faсіes pelvina, серединний крижовий гребінь – crista sacrаlis mediana, проміжний та латеральний крижові гребені – crista sacrаlis intermedia, crista sacrаlis lateralis, крижовий канал – canаlis sacrаlis, крижовий розтвір – hiatus sacrаlis, мис – promontorium. Для з’єднання з тазовою кісткою – вушкоподібну поверхню – faсіes auriculаris
5. Куприкові хребці vertebrae coccygeae зростаються в одну куприкову кістку (оs coccygis).
Хребет, хребтовий стовп (соluтпа vertebralis)
Сукупність всіх хребців формує хребет, або хребтовий стовп. Сукупність хребцевих отворів формує хребтовий канал (canаlis vertebrаlis), в якому лежить спинний мозок. З розвитком дитини йде формування вигинів хребта, а саме, коли дитина починає підіймати голову, формується вигин в шийному відділі хребта опуклістю вперед (шийний лордоз), коли дитина починає сидіти і ходити, формується вигин опуклістю вперед у поперековому відділі (поперековий лордоз), а в грудному та крижовому відділах залишається вигин опуклістю назад (кіфоз). Таким чином, форма хребта зумовлена вертикальним положенням тіла.
Особливості дитячого віку. У новонародженої дитини хребтовий стовп має форму випуклої назад дуги та відносно більшу довжину. Атлант складається з двох частин, осьовий хребець – з трьох – крім тіла та двох половин дуги він має центр окостеніння у зубі. На 3-4 місяці починається зрощення дуг у нижніх грудних та верхніх поперекових хребців, на 2-ому – 3-му році життя половинки дуг зливаються на всьому протязі хребцевого стовпа. Тіла хребців зростаються з дугами у віці 3-6 років.
Матеріали для самопідготовки.
А. Питання для самоконтролю:
1. Назвіть відділи хребтового стовпа і кількість хребців у них.
2. Які основні елементи будови хребців?
3. Які характерні риси мають шийні хребці? Який хребець не має тіла?
4. Які характерні ознаки будови I, II, VI і VII шийних, I, X, XI і XII грудних хребців.
5. Описати I і II шийні хребці. Чим обумовлені особливості їхньої будови?
6. Яке практичне значення сонного горбка VI шийного хребця і виступаючого відростка VII шийного хребця?
7. Перерахувати характерні риси поперекових хребців.
8. Показати частини крижової кістки.
9. Описати спинну і тазову поверхні крижової кістки.
10. Особливості будови куприкових хребців.
11. Перерахувати відростки хребців і визначити їхню орієнтацію стосовно площини тіла.
12. Терміни окостеніння хребців.
13. Характерні риси будови шийних, грудних, поперекових хребців і крижової кістки у зв’язку з їхньою функцією.
14. Як утворюється хребтовий канал?
Б. Ситуаційні задачі.
1. У пораненого кровотеча із гілок сонної артерії. Для тимчасового припинення кровотечі, сонну артерію треба притиснути до горбика поперечного відростка шийного хребця. Якого саме хребця?
A *VI
B V
C IV
D III
E II
2. На яких відростках хребців є отвори:
А. остистих
Б. *поперечних
В. верхніх суглобових
Г. нижніх суглобових
Д. всіх
3. У хворого в наслідок травми шийного відділу хребтового стовпа виявлені переломи поперечних відростків 4 та 5 шийних хребців. Яке ускладнення може виникнути у хворого?
А. *кровотеча з хребтової артерії
Б. кровотеча з сонної артерії
В. пошкодження трахеї
Г. розрив спинного мозку
Д. не має правильної відповіді
Рекомендована література.
- основна
1. В. Г. Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т. 1.
2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. – М. : Медицина, 1989. – Т. I. – С. 23-38.
– додаткова
1. Анатомия человека. Т. 1. /Э. И. Борзяк, Е. А. Добровольская,
Фото Капча