Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Анатомія опорно-рухового апарата

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
171
Мова: 
Українська
Оцінка: 

кісток верхніх кінцівок.

6. Назвати легкодоступні для пальпації кісткові виступи лопатки, ключиці, плечової, променевої та ліктьової кістки в людини.
7. Типові місця переломів довгих трубчастих кісток верхніх кінцівок.
8. Варіанти й аномалії кісток верхньої кінцівки.
Б. Ситуаційні задачі.
1. Після падіння у людини старечого віку з зовнішнього боку в дистальному кінці передпліччя з’явились опухлість, біль. Як встановити діагноз? Яка з кісток передпліччя переломилась?
2. Постраждалого в аварії водія доставлено у стаціонар з ушкодженням медіального надвиростка плечової кістки. Який нерв при цьому може бути ушкоджений?
A * n. Ulnaris
B n. radialis
C n. axillaries
D n. muscolocutaneus
E n. medianus
3. Рентгенологічно у пацієнта діагностовано перелом плечової кістки в ділянці міжгорбкової борозни. Сухожилок якого м’яза може бути травмований уламками кістки в першу чергу?
A *Двоголового м’яза плеча
B Дельтовидного м’яза
C Великого круглого м’яза
D Найширшого м’яза спини
E Великого грудного м’яза
Рекомендована література.
- основна
1. В. Г. Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т. 1.
2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. – М. : Медицина, 1989. – Т. I. – С. 23-38.
– додаткова
1. Анатомия человека. Т. 1. /Э. И. Борзяк, Е. А. Добровольская, В. С. Ревазов, М. Р. Сапин/ Под ред. М. Р. Сапина. – М. : Медицина, 1987. – С. 3-6, 12-14, 21-22.
2. Привес М. Г., Лысенков Н. К., Бушкович В. И. Анатомия человека. – Санкт- Петербург: Гиппократ, 1997. – C. 14-19, 27-29, 34-36.
 
Тема 5. Кістки кисті. Будова, аномалії розвитку.
Кількість годин – 2
1. Актуальність теми. Кістки вільної верхньої кінцівки часто ушкоджується і стає об’єктом лікувальних заходів. Будова кісток руки багато в чому залежить від професії індивідуума. Вплив фізичних вправ і нерухомості на загоєння переломів кісток.
2. Навчальні цілі
Знати будову кісток кисті. Уміти знаходити, називати і показувати елементи їхньої зовнішньої будови. Засвоїти варіанти й аномалії розвитку.
3. Базовий рівень знань та вмінь:
- з курсу біології – загальні поняття про будову та функції кісток кисті.
4. Зміст теми заняття. Кістки кисті – ossa mdnus
I. Кістки зап'ястка – ossa carpi: човноподібна кістка – оs scaphoideum; півмісяцева кістка – os lunаtum; тригранна кістка – os triquetrum; горохоподібна кістка – os pisiforme; кістка-трапеція – os trapezium; трапецієподібна кістка – os trapezoideum; головчаста кістка – os capitаtum; гачкувата кістка – os hamаtum
Кістки зап'ястка утворюють два ряди: проксимальний і дистальний. Човноподібна кістка стоїть першою (зі сторони великого пальця) у проксимальному ряді кісток зап'ястка, півмісяцева – другою, тригранна – третьою, горохоподібна – четвертою; кістка-трапеція – перша в дистальному ряді кісток зап'ястка, трапецієподібна – друга, головчаста – третя, гачкувата – четверта.
П'ясткові кістки – ossa metacаrpi s. metacarpаlia. П'ясткових кісток є п'ять. Перша п'ясткова кістка os metacarpdle primum має на основі характерну сідлоподібну поверхню, друга – os metacarpаle secundum глибоку вирізку, третя – os metacarpdle tertium відросток, четверта – os metacarpаle quаrtum виражені суглобові поверхні, п'ята – os metacarpаle quintum – горбистість.
Фаланги пальців – phalanges digitorum. Проксимальна фаланга – phalanx proximdlis; середня фаланга – phalanx media; дистальна фаланга – phalanx distаlis; проксимальна фаланга має на основі ямку, середня дві ямки, дистальна – горбистість.
Особливості дитячого віку. З кісток кисті у новонародженого костеніють тільки диафизы трубчастих кісток і кістки зап'ястя до моменту народження знаходяться ще на хрящовій стадії розвитку. Точки окостеніння кісток зап'ястя з'являються починаючи з 2-х місяців життя дитини і закінчуючи 5-6 роками. Ядра окостеніння в епіфізах коротких трубчастих кісток з'являються на 2-3 році життя.
Матеріали для самопідготовки.
А. Питання для самоконтролю:
1. Назвати кістки зап’ястка.
2. Назвати кітки п’ястка.
3. Відмітні риси проксимальної, середньої і кінцевої фаланги.
4. Яка кістка кисті розташована між тригранною та човноподібною?
5. Які кістки кисті з’єднується з променевою кісткою?
6. Варіанти й аномалії кісток верхньої кінцівки.
Б. Ситуаційні задачі.
1. У хворого внаслідок аварії перелом п’ясткової кістки, яка має сідлоподібну поверхню. Яка це кістка:
1. *І
2. ІІ
3. ІІІ
4. ІV
5. V
2. У хворого травма кісток зап’ястка, які розташовані поряд у проксимальному рядку. Які це кістки:
1. *оs scaphoideum, os lunаtum
2. os trapezoideum, os hamаtum
3 os lunаtum, os trapezoideum
4. оs scaphoideum, os hamаtum
5. os lunаtum, os hamаtum
3. Відмітні риси дистальної фаланги:
1. * горбистість
2. ямка
3. виризка
4. відросток
5. не має правильної відповіді
Рекомендована література.
- основна
1. В. Г. Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т. 1.
2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. – М. : Медицина, 1989. – Т. I. – С. 23-38.
– додаткова
1. Анатомия человека. Т. 1. /Э. И. Борзяк, Е. А. Добровольская, В. С. Ревазов, М. Р. Сапин/ Под ред. М. Р. Сапина. – М. : Медицина, 1987. – С. 3-6, 12-14, 21-22.
2. Привес М. Г., Лысенков Н. К., Бушкович В. И. Анатомия человека. – Санкт- Петербург: Гиппократ, 1997. – C. 14-19, 27-29, 34-36.
Тема 6. Тазова та стегнова кістки. Особливості будови, аномалії розвитку.
Кількість годин – 2
1. Актуальність теми. Таз у цілому слугує опорою і є вмістилищем для важливих внутрішніх органів. Жіночий таз цікавить лікаря як кісткова основа пологового каналу.
2. Навчальні цілі
Знати будову кісток таза та вільної верхньої кінцівки. Уміти знаходити, називати і показувати елементи їхньої зовнішньої будови. Засвоїти варіанти й аномалії розвитку.
3. Базовий рівень знань та вмінь:
- з курсу біології – загальні поняття про будову та функції кісток поясу та вільної нижньої кінцівки.
4. Зміст теми заняття. Кістки пояса нижньої кінцівки – ossa cinguli тетbrі inferioris. Тазова кістка (os coxae). Орієнтування кістки в просторі:
Фото Капча