Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Анатомія опорно-рухового апарата

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
171
Мова: 
Українська
Оцінка: 

отвір кістки спрямувати вниз і вперед, велику вирізку – назад, глибоку (кульшову) западину – латерально. Основні анатомічні утвори тазової кістки: кульшова западина – acetabulum; затульний отвір – foramen obturatum; клубова кістка – os ilium; кіло клубової кістки – corpus ossis ili; крило клубової кістки – аla ossis ilii; клубовий гребінь – crista iliaca; верхня передня клубова ость – spina iliaca anterior superior; нижня передня клубова ость – spina iliaca anterior inferior; верхня задня клубова ость – spina iliaca posterior superior; нижня задня клубова ость – spina iliaca posterior inferior; клубова ямка – fossa iliaca; сіднична поверхня – faсіes glutea; крижовотазова поверхня – faсіes sacropelvina; вушкоподібна поверхня – faсіes auriculаris; клубова горбистість – tuberositas iliaca.

Сіднича кістка – os ischii. Тіло сідничої кістки – corpus ossis ischii; сіднича ость – spina ischiаdica; велика сіднича вирізка – incisura ischidіica major; мала сіднича вирізка – incisura ischiаdica minor; гілка сідничої кістки – ramus ossis ischii; сідничий горб – tuber ischiаdicum; лобкова кістка – os pubis; тіло лобкової кістки – corpus ossis pubis; верхня гілка лобкової кістки – ramus superior ossis pubis; клубово-лобкове підвищення – eminentia iliopubica; гребінь лобкової кістки – crista pubica; затульна борозна – sulcus obturatorius; нижня гілка лобкової кістки – ramus inferior ossis pubis; лобковий горбок – tuberculum pubicum; симфізіальна поверхня --faсіes symphysiаlis
Кістки вільної нижньої кінцівки – ossa membri inferioris liberi
Стегнова кістка (os femoris)
Орієнтування кістки в просторі: головку спрямувати вверх і медіально, передня поверхня кістки гладка, випукла, задня поверхня – вгнута, має шорстку лінію. Основні анатомічні утвори стегнової кістки: головка стегнової кістки – caput ossis femoris; шийка стегнової кістки – сollит ossis femoris; великий вертлюг – trochanter major; малий вертлюг – trochanter minor; тіло стегнової кістки – corpus ossis femoris; шорстка лінія – linea aspera; підколінна поверхня – faсіes poplitea; медіальний виросток – condylus mediаlis; латеральний виросток – condylus lateralis; наколінкова поверхня – faсіes patellаris.
Наколінок (patella). Орієнтування кістки в просторі: наколінок поставити гострим кінцем (верхівка) вниз. Основні анатомічні утвори наколінка: основа наколінка •- basis patellae; верхівка наколінка – apex patellae
Особливості дитячого віку. Кістки тазу відстають в своєму розвитку від кісток плечового поясу. У новонародженого таз розташовується високо, досягаючи 3-го поперекового сегменту. У перші три роки таз інтенсивно росте, його форми перетворяться, положення його стає більш горизонтальним. Вертлужная западина тазової кістки має малу глибину, що приводить до підвищеної рухливості тазостегнових суглобів. Це часто приводить до природженого вивиху стегна. Тазова кістка має три основні точки окостеніння для клубової, сідничої і лонної кісток, які з'являються на 3-5 місяцях внутріутробного розвитку. Вторинні точки окостеніння лежать в основі розвитку вертлужной западини, гребеня клубової кістки, сідничого горба.
Кістки вільної нижньої кінцівки новонародженого мають відносно меншу довжину, чим у дорослого. У постнатальному періоді нижні кінцівки ростуть в довжину швидше, ніж тулуб і верхні кінцівки, причому найінтенсивніше росте стегно, слабкіше гомілка і стопа. Стегнова кістка новонародженого коротка і відносно товста, скручена сильніше, ніж у дорослого, що полегшує приведення зігнутих ніг до тулуба. Після народження скрученість стегнової кістки зменшується, а кут шийки збільшується. Розвивається стегнова кістка з 5-ти точок окостеніння, однією основною, для тіла кістки, і 4х вторинних, для розвитку тіла і рожнів.
Надколінник розвивається з декількох крапок окостеніння, які зливаються разом в 3-5 років.
Матеріали для самопідготовки.
А. Питання для самоконтролю:
1. Назвати відділи нижніх кінцівок.
2. Назвати анатомічні утвори клубової кістки.
3. Назвати анатомічні утвори лобкової кістки.
4. Назвати антомічні утвори сідничої кістки.
5. Назвати діафіз, епіфізи, метафізи й апофізи стегнової кістки.
6. Відмінні ознаки правої стегнової кістки від лівої.
7. Назвати доступні кісткові точки для дослідження.
Б. Ситуаційні задачі.
1. Жінка похилого віку, госпіталізована з скаргами на різкий біль, набряк в ділянці правого кульшового суглобу, що з'явилася після падіння. При огляді: стегно приведене всередину, рухи в кульшовому суглобі порушені. Перелом, якої кістки або її частині визначив лікар?
A *шийка стегнової кістки
B тіло стегнової кістки
C виростки стегнової кістки
D лобкова кістка
E сіднича кістка
2. У хворого перелом кістці, на якої розташована затульна борозна. Яка це кістка?
А. Крижова.
В. Клубова.
С. Сіднична.
D. Лобкова.
Е. Куприк.
 
Рекомендована література.
- основна
1. В. Г. Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т. 1.
2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. – М. : Медицина, 1989. – Т. I. – С. 23-38.
– додаткова
1. Анатомия человека. Т. 1. /Э. И. Борзяк, Е. А. Добровольская, В. С. Ревазов, М. Р. Сапин/ Под ред. М. Р. Сапина. – М. : Медицина, 1987. – С. 3-6, 12-14, 21-22.
2. Привес М. Г., Лысенков Н. К., Бушкович В. И. Анатомия человека. – Санкт- Петербург: Гиппократ, 1997. – C. 14-19, 27-29, 34-36.
Тема 7. Кістки гомілки та стопи. Будова, аномалії розвитку
Кількість годин – 2
1. Актуальність теми. Кістки нижньої кінцівки виконують головну опорну і рухові функції, тому вони більш масивні і міцні. Стопа з її склепіннями слугує амортизатором, як вигини хребтового стовпа і суглобові диски.
2. Навчальні цілі. Вивчити будову кісток гомілки і стопи. Показати відділи стопи. Уміти називати і показувати елементи рельєфу кісток, вікові особливості
3. Базовий рівень знань та вмінь:
- з курсу біології – загальні поняття про будову та функції кісток вільної нижньої кінцівки.
4. Зміст теми заняття. Великогомілкова кістка (tibia). Орієнтування кістки в просторі: найгостріший край (передній)
Фото Капча