Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Анатомія опорно-рухового апарата

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
171
Мова: 
Українська
Оцінка: 

і горбистість спрямувати вперед, виростки – вверх, кісточку на нижньому кінці – медіально. Основні анатомічні утвори великогомілкової кістки: медіальний виросток – condylus mediаlis; латеральний виросток – condylus lateralis; верхня суглобова поверхня – fades articulаris superior; міжвиросткове підвищення – eminentia intercondylaris; тіло великогомілкової кістки – corpus tibiae; горбистість великогомілкової кістки – tuberositas tibiae; передній край – margo anterior; медіальна кісточка – malleolus mediаlis; малогомілкова вирізка – incisura fibulаris; нижня суглобова поверхня – faсіes articulаris inferior.

Малогомілкова кістка (fibula). Орієнтування кістки в просторі: головку спрямувати вверх, кісточку вниз, ямку кісточки – назад. Основні анатомічні утвори малогомілкової кістки: головка малогомілкової кістки – caput fibulae; тіло малогомілкової кістки – corpus fibulae; латеральна кісточка – malleolus lateralis; ямка латеральної кісточки – fossa malleoli lateralis
Кістки стопи – ossa pedis
І. Кістки заплесна – ossa tarsi. надп'яткова кістка – talus; блок надп'яткової кістки – trochlea tali; п'яткова кістка – calcaneus; човноподібна кістка – оs naviculаre; медіальна клиноподібна кістка – оs cuneiforme теdiаle; проміжна клиноподібна кістка – оs cuneiforme intermedium; латеральна клиноподібна кістка – оs cuneiforme laterale; кубоподібна кістка – оs cuboideum. Орієнтування кісток заплесна у просторі: блок надп'яткової кістки спрямувати вверх, головку – вперед, п'яткову кістку розмістити під надп'ятковою, човноподібну кістку приєднати до головки надп'яткової кістки, спереду попередніх кісток поставити медіальну, проміжну та латеральну клиноподібні кістки, кубоподібну кістку розмістити латеральні-ше від клиноподібних.
II. Плеснові кістки – ossa metatarsi s. metatarsаlia
Плеснових кісток є п'ять. Перша плеснова кістка- os metatarsаle primum має на основі бобоподібну поверхню, друга – os metatarsаle secundum- рівнобедрений трикутник, третя – os metatarsаle tertium- гострий трикутник, четверта – os metatarsаle qudrtum -прямокутник, п'ята – os metatarsаle quintum – горбистість.
III. Фаланги пальців – phalanges digitorum. Проксимальна фаланга – phalanx proximаlis; середня фаланга – phalanx media; дистальна фаланга – phalanx distаlis. Проксимальна фаланга має на основі ямку, середня – дві ямки, дистальна – горбистість.
Особливості дитячого віку. Великогомілкова кістка розвивається з основного діафізарного ядра окостеніння і 3-х вторинних (епіфізарних). Зрощення диафиза і епіфізу відбувається в краниально-каудальном напрямі і закінчується в 17-18 років. Відсутність верхнього і нижнего епіфізарних ядер окостеніння говорить про недоношеність плоду.
Малогомілкова кістка розвивається з 3-х ядер окостеніння (1 основне діафізарне і 2 вторинних епіфізарних). Зрощення епіфізів з диафизом відбувається в 15 – 17 років.
Стопа у новонароджених і дітей раннього віку знаходиться в напівсупінованому положенні. Коли дитина починає ходити, вона спирається переважно на медіальну сторону стопи. Зведення стопи формується протягом перших двох років життя у зв'язку з розвитком опорної функції і зміцненням зв'язкового апарату. Кожна кістка передплесна стопи має по 1 крапці окостеніння, які з'являються в різні періоди: починаючи з 5-6 місяця внутріутробного розвитку (кістка п'яти) і закінчується до 3-5 років постнатального періоду. Кістка п'яти має 2 ядра окостеніння, і її частини зростаються лише в 16-20 років.
У плеснових кістках і фалангах пальців основні точки окостеніння з'являються починаючи з 2, 5 місяців внутріутробного розвитку, а вторинні в 3-4 роки. Зрощення діафізів з епіфізами відбувається в 15-20 років при розвитку додаткових точок окостеніння передплесна і сесамоподібних кісток.
Матеріали для самопідготовки.
А. Питання для самоконтролю:
1.. Назвати відділи нижніх кінцівок.
2. Назвати анатомічні утвори великогомілкової кістки.
3. Назвати анатомічні утвори малогомілкової кістки.
4. Назвати кістки заплесна.
5. Назвати кістки плесна.
6. Назвати кістки пальців.
7. Як відрізнити праві кістки гомілки від лівих.
8. Назвати варіанти розвитку й аномалії кісток нижніх кінцівок.
Б. Ситуаційні задачі.
1. Після зіштовхнення двох автомобілів у одного з водіїв відзначається деформація у середній третині лівої гомілки, сильний біль, особливо при спробі рухати лівою гомілкою. З рани виступають кінці кістки тригранного січення, посилюється крововтрата. Яка кістка може бути пошкоджена?
A *Великогомілкова кістка
B Малогомілкова кістка
C Стегнова кістка
D Наколінок
E Надп’яткова кістка
2. У пострадавшего травма в результате прямого удара по внутренней поверхности средней трети голени. Перелом какого анатомического образования наиболее вероятен?
A *Диафиз большеберцовой кости
B Дистальный эпифиз малоберцовой кости
C Дистальный эпифиз большеберцовой кости
D Проксимальный эпифиз большеберцовой кости
E Проксимальный эпифиз малоберцовой кости
Рекомендована література.
- основна
1. В. Г. Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т. 1.
2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. – М. : Медицина, 1989. – Т. I. – С. 23-38.
– додаткова
1. Анатомия человека. Т. 1. /Э. И. Борзяк, Е. А. Добровольская, В. С. Ревазов, М. Р. Сапин/ Под ред. М. Р. Сапина. – М. : Медицина, 1987. – С. 3-6, 12-14, 21-22.
2. Привес М. Г., Лысенков Н. К., Бушкович В. И. Анатомия человека. – Санкт- Петербург: Гиппократ, 1997. – C. 14-19, 27-29, 34-36.
 
 
Тема 8. Кістки черепа: лобна, тім’яна, потилична. Особливості розвитку, будови, аномалії.
Кількість годин – 2
1. Актуальність теми. Покривні кістки черепа утворюють склепіння для головного мозку. Вони міцні, містять диплоітичні вени, за розвитком первинні. Мають чітко виражені вікові особливості, зустрічаються аномалії розвитку, які лікар повинен своєчасно виявити і прийняти невідкладні міри для їх ліквідації.
2. Навчальні цілі. Знати будову типових покривних кісток черепа. Уміти називати і показувати частини й елементи рельєфу потиличної, тім'яної і лобової кісток.
3. Базовий рівень знань та вмінь:
- з курсу біології – загальні поняття про будову та функції кісток черепа.
4. Зміст теми заняття. Кістки голови, або череп (ossa capitis, s. cranium)
Череп поділяється на дві частини: мозковий череп (пеиrо-cranium) і вісцеральний, або лицевий череп {cranium viscerale).
Кістки мозкового
Фото Капча