Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Анатомія опорно-рухового апарата

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
171
Мова: 
Українська
Оцінка: 

черепа. Лобова кістка (os frontale). Орієнтування кістки у просторі: орбітальні частини розмістити у горизонтальній площині, лобову луску спрямувати вверх у фронтальній площині (випуклою поверхнею назовні). Лобова кістка складається з 4-х частин: носова частина, дві орбітальні частини і лобова луска; має повітряну пазуху. Основні анатомічні утвори лобової кістки: носова частина – pars nasаlis; носова ость – spina nasаlis; решітчаста вирізка- incisura ethmoidаlis; лобова пазуха – sinus frontalis; орбітальна частина – pars orbitаlis; ямка слізної залози – fossa glаndulae lacrimаlis; блокова ямка – fovea trochlearis; лобова луска – squama frontalis; зовнішня поверхня – faсіes externa; лобовий горб – tuber frontаle; надбрівна дуга – аrcus superciliаris; надперенісся – glabella; надорбітальний край – margo supraorbitаlis; надорбітальний отвір (вирізка) – foramen (incisura) supraorbitаle; внутрішня поверхня – faсіes interna; борозна верхньої сагітальної пазухи – sulcus sinus sagittаlis superioris; сліпий отвір – foramen cecum; вискова поверхня – faсіes temporalis; вискова лінія – linea temporalis; виличний відросток – processus zygomаticus.

Тім'яна кістка (оs parietаle)
Орієнтування кістки в просторі: лусковий край (ввігнутий) спрямувати вниз, потиличний (заокруглений) – назад, кістку наблизити до сагітальної площини випуклою поверхнею назовні. Тім'яна кістка має 4 краї, 4 кути і 2 поверхні. Основні анатомічні утвори тім'яної кістки: лобовий край – mаrgo frontalis; потиличний край – mаrgo occipitalis; лусковий край – mаrgo squamosus; сагітальний край – mаrgo sagitаlis; лобовий кут – аngulus frontalis; потиличний кут – аngulus occipitalis; клиноподібний кут – аngulus sphenoidаis соскоподібний кут – аngulus mastoideus; зовнішня поверхня – faсіes externa; верхня вискова лінія – linea temporalis superior; нижня вискова лінія – linea temporalis inferior; внутрішня поверхня – faсіes interna; борозна верхньої сагітальної пазухи – sulcus sinus sagittаlis superioris; борозна сигмоподібної пазухи – sulcus sinus sigmoidei; артеріальні борозни – sulci arteriosi; тім'яний отвір – foramen parietаle.
Потилична кістка (os occipitаle). Орієнтування кістки в просторі: великий отвір розмістити у горизонтальній площині, потиличну луску спрямувати назад і вверх. Потилична кістка складається з 4-х частин: основна частина, дві латеральні частини і потилична луска. Основні анатомічні утвори потиличної кістки: великий (потиличний) отвір – foramen magnum; основна частина – pars basilаris; горловий горбок – tuberculum pharyngeum; схил – clivus; латеральна частина – pars lateralis; потиличний виросток – condylus occipitalis; виросткова ямка (канал) – fossa (canаlis) condylаris; під'язиковий канал – canаlis hypoglossаlis; яремний відросток – processus jugulаris; яремна вирізка – incisura jugulаris; потилична луска – squama occipitalis; зовнішній потиличний виступ – protuberаntia occipitalis externa; нижня каркова лінія – linea nuchаlis inferior; верхня каркова лінія – linea nuchalis superior; найвища каркова лінія – linea nuchаlis suprema; хрестоподібне підвищення – eminentia cruciformis; внутрішній потиличний виступ – protuberаntia occipitalis interna; борозна верхньої сагітальної пазухи – sulcus sinus sagittаlis superioris; борозна поперечної пазухи – sulcus sinus transverse; борозна сигмоподібної пазухи – sulcus sinus sigmoidei.
Особливості дитячого віку: Лобова кістка розвивається за типом перетинкових кісток з двох ядер окостеніння, причому кістка розвивається з двох половин, процес зрощення яких починається на 6-му місяці внутріутробного життя і закінчується на 3-му році. Повністю лобовий шов зникає до 7-8 років. Лобові пазухи виникають за допомогою резорбції кістки за рахунок проникнення в лобову кістку передніх осередків ґратчастої кістки. У новонароджених добре виражені лобові горби. Тім'яні кістки розвиваються за типом перетинкових кісток. Виниклі точки окостеніння формують до моменту народження сильно розвинені тім'яні горби. Краї кісток тривалий час не сполучені швами, на межі з лобовою, потиличною і скроневими кістками утворюються джерельця. Скроневі лінії відсутні. Потилична кістка розвивається змішаним способом; велика частина її луски (ділянка, розташована вище за борозну поперечного синуса) костеніє безпосередньо на основі мезенхіми (первинна, або перетинкова кістка), а решта частин – енходрально (вторинна кістка). Ядра окостеніння хрящової тканини з'являються в колі великого потиличного отвору (основна і бічні частини) і одночасно в трьох ділянках луски. На місці переходу хрящової і перетинкової частин луски до 8 місяця внутріутробного розвитку існує глибока вирізка, що іноді зберігається до 3-х, – 4-х – літнього віку. У новонародженого потилична кістка складається з чотирьох ділянок, розділених хрящовими пластинками, які зростаються у віці 2-х – 4-х років. У подальшому відбувається зрощення і окостеніння частин, яке закінчується до 20 років.
 
Матеріали для самопідготовки.
А. Питання для самоконтролю:
1. Що Ви знаєте про розвиток черепа, чому він поділяється на мозковий та лицевий?
2. Яку будову мають плоскі кістки черепа?
3. Ваша тактика при травматичному ушкодженні склепіння черепа?
4. Будова лобової кістки, пазухи?
5. Будова потиличної кістки?
6. Будова тім’яної кістки?
7. Аномалії розвитку кісток склепіння черепа?
Б. Ситуаційні задачі.
1. При обстеженні у пацієнта було виявлено аномальний розвиток однієї з кісток черепа. При цьому були відзначені наступні симптоми: виділялася тім’яна кістка трикутної форми, мале місце злиття потиличної кістки з 1 шийним хребцем. Навколо кістки спостерігались додаткові кістки черепа – кістки швів. Аномалія розвитку якої кістки, вірогідніше, має місце?
А. Os temporale.
В. Os parietale.
С. *Os occipitale.
D. Os frontale.
E. Os sphenoidale.
2. Після звільнення з під завалу у постраждалого відзначається затемнення свідомості, багато підшкірних крововиливів на голові та шиї, дрібні рани на обличчі. У задньо-верхніх відділах голови скальпована рана та різка деформація контурів голови. Які кістки можуть бути пошкоджені?
A *Тім'яна та потилична кістка
B Клиновидна кістка та нижня щелепа
C Лобна
Фото Капча