Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Англійська мова для студентів-технологів

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
315
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УДК 811.111(075.8)
ББК 81.2 АНГЛ-923
Автор-упорядник: Байдак Л.І.
English for food technologists: Навчальний посібник з англійської мови для студентів факультету харчових технологій. / Суми, 2008 рік, 315
Даний навчальний посібник розрахований на студентів факультету харчових технологій. Посібник складається з чотирнадцяти розділів, кожен з яких включає тексти, об‘єднані загальною фаховою темою, та систему мовних та мовленнєвих вправ. Тексти дібрані таким чином, щоб не лише виробити уміння читати та перекладати літературу зі свого майбутнього фаху, а й орієнтуватися у цій літературі й видобувати з неї необхідну фахову інформацію. Система граматичних вправ сприятиме відпрацюванню та засвоєнню граматичних структур.
У кінці посібника вміщено англо-український словник.
Р е ц е н з е н т и:
к. філол. наук, доцент Кобжев О.М.
ст. викладач кафедри ін. мов СумДУ Марченко Д.О.
Відповідальний за випуск: зав. кафедрою ін. мов,
к. філол. наук, доцент Кобжев О.М.
Рекомендовано методичною радою ННIТВМ як навчальний посібник для студентів факультету харчових технологій (протокол №9 від 15.05.2008)
Сумський національний аграрний университет, 2008
Фото Капча