Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Антимонопольний комітет

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
2
Мова: 
Українська
Оцінка: 
У територіальне відділення Антимонопольного комітету із заявою звернулось АП «Солеварний завод». У заяві зазначалося, що під час укладання договорів поставки очищеної ропи ВАТ «Содовий завод» нав’язує додаткові послуги по перерахуванню коштів на реконструкцію промислу ропи, які не відносяться до предмету договору. Крім того, встановлюючи додаткові вимоги, ВАТ «Содовий завод» ухиляється від укладання договору на поставку очищеної ропи в наступному році.
Територіальним відділенням було визнано, що ВАТ «Содовий завод» займає монопольне положення на регіональному ринку ропи очищеної. У ході розслідування підтвердилися факти, вказані у заяві.
Кваліфікуйте дії ВАТ «Содовий завод». Які санкції можуть бути застосовані до правопорушника?
 
Розв’язання
 
Питання, викладені у задачі, регулюються Законами України «Про захист від недобросовісної конкуренції» вiд 07. 06. 1996 № 236/96-ВР (редакцiя вiд 13. 01. 2009) та «Про захист економічної конкуренції» вiд 11. 01. 2001 № 2210-III (редакцiя вiд 15. 01. 2011), а також Господарським кодексом України.
Відповідно до статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.
Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, зокрема, визнається:
обумовлення укладання угод прийняттям суб'єктом господарювання додаткових зобов'язань, які за своєю природою або згідно з торговими та іншими чесними звичаями у підприємницькій діяльності не стосуються предмета договору;
часткова або повна відмова від придбання або реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації чи придбання;
Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
Отже, склад порушення у діях ВАТ «Содовий завод» явно присутній.
Щодо відповідальності за такі порушення, то вона визначається Розділом VIII Закону України «Про захист економічної конкуренції», і у випадку зловживання монопольним положенням на ринку передбачає:
відповідно до статті 52 – накладення штрафу у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом;
відповідно до статті 53 може бути призначено примусовий поділ суб'єкта господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище (за умови його можливості) ;
відповідно до статті 54 на посадових осіб та інших працівників суб'єктів господарювання може накладатися адміністративна відповідальність;
Крім того, стаття 55 передбачає, що особи, яким заподіяно шкоду внаслідок порушення законодавства про захист економічної конкуренції, можуть звернутися до господарського суду із заявою про її відшкодування.
Шкода, заподіяна порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими у задачі, відшкодовується особою, що вчинила порушення, у подвійному розмірі завданої шкоди.
Фото Капча