Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аспекти впливу людини на морські екосистеми

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Ціна: 
60 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Поняття і класифікація антропогенного впливу на морські екосистеми
  2. Аналіз окремих аспектів антропогенного впливу на морські екосистеми
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Морські екосистеми відіграють величезну роль в житті людини: через них пролягають транспортні шляхи, що зв'язують різні країни і їх регіони. У морях добувають рибу, складову важливу статтю в харчуванні, а також інші дари моря: кальмари, краби, креветки. У мілководних районах (на шельфі) північних морів відкриті родовища нафти і газу.

Морські екосистеми принципово не відрізняються від прісноводних, і в них основний продуцент - мікроскопічний фітопланктон, хоча у морях Тихого океану активно розвиваються великі морські водорості. 

Час життя одноклітинних водоростей дуже нетривало, і в біомасі морських екосистем переважають гетеротрофи, які поїдають фітопланктон і живуть довше. Як і в прісноводних екосистемах, продуктивність морських екосистем вище, ніж запас біомаси. За продуктивності морської екосистеми подібні з пустелями. Особливо низька продуктивність морів Північного Льодовитого океану.

Як і прісноводні, морські екосистеми відчувають сильний вплив господарської діяльності людини. Головні чинники, що порушують екологічну рівновагу, - це забруднення і надмірний вилов риби та інших морепродуктів. Оскільки ефектом самоочищення володіють лише прикордонні шари води, які становлять не більше 2-3% обсягу світового океану, його екосистеми вже не в змозі справлятися із забрудненням, що викликають їх деградацію.

 

Список використаних джерел: 
  1. Бардов В. Г. Основи екології: підруч. для студ. фармац. ВНЗ та фармац. ф-тів мед. ВНЗ IV рівня акредитації / В. Г. Бардов, В. І. Федоренко, Е. М. Білецька, С. В. Вітріщак, Л. І. Власик; ред.: В. Г. Бардов, В. І. Федоренко. - Вінниця: Нова Кн., 2013. - 421 c.
  2. Білявський Г.О. Практикум із загальної екології: Навч. посібник / Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. – К.: Либідь, 1997. – 160 с.
  3. Бойчук Ю.Д., Екологія і охорона навколишнього середовища / Бойчук Ю.Д., Солошенко Е. М. - К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 302 с.
  4. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посібник / Джигирей В. С. -К.: Знання, 2004. – 309 с.
  5. Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за загальною ред. О.Є.Пахомова; ху­дож.-оформ­­лювач Г.В.Кісель. - Хар­ків: Фоліо, 2014. - 666 с. Авраменко Н. Л. Екологія: навч. посіб. / Н. Л. Авраменко, С. Я. Цим-балюк; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Вид. 2-ге, зі змінами та допов. - Ірпінь: НУДПСУ, 2011. - 251 c.
  6. Заморов В. В. Основи екології: довід. для студ. класич. ун-тів / В. В. Заморов, Б. Г. Александров, І. Л. Рижко, Н. І. Бєлєнкова, О. Б. Куцин; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - О.: Одес. нац. ун-т, 2012. - 115 c.
  7. Мислюк О. О. Основи хімічної екології: навч. посіб. / О. О. Мислюк. - К.: Кондор, 2012. - 659 c.
  8. Соломенко Л. І. Загальна екологія: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. І. Соломенко, В. М. Боголюбов; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - 3-тє вид., випр. і доповн. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 293 c.
12162
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).