Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Автоматизація розрахунково-кредитних операцій в середовищі 1С:Підприємство

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Принципи побудови системи ведення розрахунково-кредитних операцій в середовищі «1С:Підприємство».
 2. Організація обліку розрахунково-кредитних операцій за допомогою інтегрованого середовища «1С:Підприємство» та систем типу «Клієнт-банк».
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Потреба у забезпеченні ефективного управління джерелами фінансування в умовах економічної кризи вимагає застосування сучасних інформаційних технологій, які передбачають здійснення електронної оброблення облікової інформації. На сьогодні інформаційне середовище всіх галузей не повною мірою відповідає потребам управління фінансовими ресурсами, що негативно впливає на їх формування, розміщення та використання як окремими суб'єктами фінансово-господарської діяльності, так національною економікою загалом.

У процесі господарської діяльності між організаціями виникають різні розрахунково-грошові відносини у зв'язку з постачанням матеріально-виробничих запасів і оплатою послуг, продажем готової продукції, з виконанням різних фінансових зобов'язань (платежі до бюджету, відрахування до позабюджетних фондів, погашення кредитів і позик і подібне). Вказані розрахунки здійснюються безготівковими платежами, тобто перерахуванням грошових коштів через відділення банків з розрахункового рахунку платника на рахунок одержувача.

Вирішення проблем інформаційного забезпечення управління зобов'язаннями підприємства пов'язане з вирішенням питань організації та методології бухгалтерського обліку, економічного аналізу, контролю та оптимізації структури зовнішніх джерел фінансування, що забезпечується функціями програмного комплексу «1С:Підприємство»

Основною функцією бухгалтерського обліку зобов'язань є формування кількісної інформації фінансового характеру щодо складу і величини джерел позикового капіталу (насамперед, довгострокових і поточних зобов'язань), руху отриманих під зобов'язання фінансових ресурсів та результати їх використання у господарському обігу суб'єктів підприємництва з метою інформаційного забезпечення процесу управління капіталом, тобто автоматизація розрахунково-кредитних операцій.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бартеньев О. В. 1С: Предприятие: программирование для всех / О. Бартеньев. - М.: Диалог-МИФИ, 2005. - 464 с.
 2. Герасимова Л. Г. 1С: Бухгалтерия 7.7. Повседневные операции. Советы опытного бухгалтера / Л. Герасимова. - Спб. : БХВ-Петербург, 2005. - 304 с.
 3. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту /В.П. Завгородній. - К.: Вид-во А.С.К., 1998. - 768 с.
 4. Івахненков СВ. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: навч. посібн. / С.В. Івахненков. -К.: Вид-во «Знання-Прес», 2003. - 349 с.
 5. Лубянский В. М. 1С: Предприятие. Конфигурирование и администрирование для начинающих. Экспресс-курс / В. Дубянский. - Спб. : БХВ-Петербург, 2005. - 176 с.
 6. Пушкар М.С. Розроблення системи обліку : навч. посібн. / М.С. Пушкар. - Тернопіль: Вид-во «Карт-Бланш», 2003. - 198 с.
 7. Рязанцева Н. А. 1С: Предприятие. Бухгалтерский учет. Секреты работы /     Н. Рязанцева. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 320 с.
 8. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посібн. - 3-є вид., перероб. і доп.]. /В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С Височан. -К. : Вид-во «Знання», 2007. - 439 с
 9. Шуремов Е.Л. Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учёта, анализа и аудита : учебн. пособие / Е.Л. Шуремов, Э.А. Умнова,      Т.В. Воропаева. -М. : Изд-во «Перспектива», 2001. - 363 с.
11683
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).