Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Автоматизація системи обліку даних танцювальної студії

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
90
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Автоматизація системи обліку даних танцювальної студії
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП 
1. Опис предметної області 
1.1. Основні поняття 
1.2. Основний алгоритм 
1.3. Інформаційні потоки 
2. Постанова завдання 
2.1. Мета створення програми 
2.2. Функції програми 
2.3. Вимоги до проектованої системи 
2.4. Вимоги до надійності 
2.5. Умови роботи програми 
2.6. Умови розповсюдження програми 
3. Програмування 
3.1. Обґрунтування вибору середовища розробки системи 
3.2. Обґрунтування вибору середовища функціонування системи 
3.3. Основні рішення щодо реалізації компонентів системи 
3.3.1. Використовувані моделі даних 
3.3.2. Структурна схема програми 
3.3.3. Розробка модулів системи 
4. Методика роботи користувача з системою 
4. 1 Керівництво програміста
4.1.1. Призначення і умови використання програми 
4.1.2. Характеристики програми 
4.1.3. Звертання до програми 
4.1.4. Вхідні і вихідні дані 
4.2. Керівництво оператора 
4.2.1. Призначення і умови використання програми 
4.2.2. Виконання програми 
5. Організаційно-економічний розділ 
5.1. Планування розробки програмного продукту 
5.2. Розрахунок витрат на розробку програмного продукту 
5.2.1. Складання кошторису витрат на розробку 
5.2.2. Розрахунок собівартості програмного забезпечення 
5.3. Оцінка ефективності проекту 
6. Охорона праці користувачів комп’ютерів 
6.1. Правове забезпечення заходів щодо охорони праці користувачів комп’ютерів 
6.2. Електробезпека та пожежобезпека у приміщеннях з персональними комп’ютерами 
6.3. Причини виникнення, загальна характеристика та класифікація надзвичайних ситуацій 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
ДОДАТОК А (обов’язковий) Текст програми 
ДОДАТОК Б (обов’язковий) Приклади звітів 
 
ВСТУП
 
Для прискорення наукового і технічного прогресу в усіх сферах життєдіяльності людини водночас з іншими заходами передбачається широке впровадження інформаційних технологій як фундаменту подальшого розвитку людства. Висока ефективність комп’ютерів, постійне розширення області їх застосування, підвищення рівня програмного забезпечення зумовлює його широке застосування в усіх сферах людської діяльності. Перехід до автоматизації виробничих процесів підприємства вимагає не тільки бажання і засобів, але і значної підготовчої роботи, як організаційної, так і методичної. Для цього насамперед необхідно точно визначити задачі автоматизації.
За допомогою сучасної електронно-обчислювальної техніки здійснюється автоматизація розв’язання майже всіх задач, що виникають в процесі роботи організації чи підприємства.
Задача автоматизації – підвищення якості роботи як окремих робітників, так і підприємства в цілому. Комп'ютер – це тільки інструмент, що дозволяє максимально повно використовувати кваліфікацію фахівця і максимально спрощувати щоденну рутинну роботу.
Забезпечення робітників організації автоматизованими робочими місцями дозволяє підвищити продуктивність праці, скоротити їхню чисельність і при цьому підвищити швидкість обробки інформації та її достовірність, що необхідно для ефективного планування та управління. Оскільки автоматизація підвищує не тільки якість аналізу інформації, але і якість бізнесу підприємства.
Прискорення НТП підвищило вимоги до загальноосвітньої, технічної, економічної, технологічної підготовки робітників і службовців, підвищення кваліфікації, оцінки діяльності працівників, раціонального використання персоналу [1].
Особливо велике значення має наявність відповідної програми для організації пошуку інформації в базі даних, що має великі об’єми, вибірка інформації за різними критеріями, сортування і т. і.
Мета створення даної програми – часткова автоматизація системи обліку даних танцювальної студії.
Програма розроблена за допомогою середовища програмування Visual Studio 2010 на мові програмування C#.
 
1. ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ
 
1.1. Основні поняття
 
Предметну область можна визначити як сферу людської діяльності, виділену і описану згідно зі встановленими критеріями.
Під терміном «модель» будемо розуміти будь-який математичний об’єкт, який описує властивості системи, що досліджується.
При цьому під моделлю предметної області розуміється деяка система, що імітує структуру або функціонування досліджуваної предметної області і відповідає основній вимозі – бути адекватної цій області.
Предметною областю, яка потребує автоматизації, являється танцювальна студія.
Танець, танок – вид мистецтва, де художні образи створюються засобами пластичних рухів людського тіла. В танці відображається емоційно-образний зміст музичних творів.
Сучасна хореографія (Contemporary Dance) – напрям мистецтва танцю, що включає танцювальні техніки та стилі XX-початку XXI ст., що сформувалися на основі американського і європейського танцю Модерн і танцю Постмодерн. У студії вивчають наступні напрямки: класичний танець, модерн, джаз, контактна імпровізація, хіп-хоп, акробатика, стрейчинг.
Класичний танець – система виразних засобів хореографічного мистецтва, що базується на ретельній розробці різних груп рухів та позицій ніг, рук, корпусу й голови, з'явилась у XVII столітті. Рухи прагнуть до геометричної ясності, чому сприяє принцип виворотності. Модерн – один з напрямків сучасної зарубіжної хореографії, що зародився в кін. XIX – початок. XX ст. в США та Німеччині. Термін «Танець модерн» з'явився в США для позначення сценічної хореографії, що відкидає традиційні балетні форми. Джаз – являє собою класифікацію, що включає в себе широкий діапазон танцювальних стилів. До 1950-х років джазовий танець ставився до танцювальних стилях, які сталися з aфро-американського корінного танцю. Контактна імпровізація – танець, в якому імпровізація будується навколо точки контакту з партнером. Контактна імпровізація є однією з форм вільного танцю. Хіп-хоп – молодіжна культура, яка з'явилась у США в кінці 1970-х в середовищі афроамериканців. Включає в себе 4 основні елементи: діджеїнг, графіті, емсіінг (реп), брейкінг. Акробатика – система
Фото Капча