Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Авторські договори

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Особливості і види договірних відносин у галузі реалізації результатів творчої діяльності
 2. Поняття і види авторських договорів
 3. Змістовні положення авторських договорів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Усі цивільно-правові відносини, що складаються у процесі створення і використання численних об'єктів авторського права і суміжних прав мають бути врегульовані такими самими численними договорами, що об'єднані одним поняттям «авторські договори». Слід підкреслити, що не всі договори, які в тій чи іншій мірі стосуються авторських прав, визнаються авторськими. Не можна, наприклад, до авторських прав відносити договори з управління майновими правами авторів на колективній основі.

Авторський договір - це угода між автором (його спадкоємцем чи правонаступником) літературного, мистецького, наукового твору та відповідною юридичною особою про використання такого твору, однак відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII  із змінами та доповненнями поняття “авторського договору” не визначено.

Договірне оформлення авторських правовідносин найбільшою мірою відповідає інтересам автора з одного боку й набувача авторських майнових прав з іншого.

Український юрист професор О.А. Підопригора сформулював таке визначення авторського договору: це консесуальна угода, за якою автор або правонаступники передають готовий твір певній організації для використання або автор бере на себе обов’язок створити певний твір і передати його для використання обумовленим у договорі способом. Відомий російський вчений А.П. Сергєєв зазначає, що за авторським договором автор передає або зобов’язується передати набувачу свої права на використання твору в межах і на умовах, узгоджених сторонами. Як бачимо, за змістом ці визначення є схожими, оскільки передбачають реалізацію важливої правомочності автора чи особи, яка володіє авторським правом, дозволяти використання твору іншим особам.

 

Список використаних джерел: 
 1. Постанова Кабінету міністрів України “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” від 27 грудня 2001 р. №1756.
 2. Закон  України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993  № 3792-XII зі змінами і доповненнями 06.01.2004 // ВВР. – 2004. - № 13.
 3. Дзера О.В., Кузнєцова Н.С., Луць В.В. та iн. Зобов'язальне право: теорiя i практика. - К.: Юрiнком Iнтер, 1998. - 912 с.
 4. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. - Хмельницький: ТУП, 2003. - 135 с.
 5. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. -К.: Юрінком Інтер, 2004. - 512 с.
 6. Залесский В.В. Основные институты гражданского права зарубежных стран. - М.: Норма, 1999 - 648.
 7. Зобов’язальне право: теорія і практика / за ред. О.В.Дзери. - К.: Юрінком-Інтер, 1998. - 912 с.
 8. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. Наук. практ. вид./ За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 640 с.
 9. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності. - К.: Ліра, 2005. - 232 с.
 10. Мусіяка В. Л. Авторські договори. - К.: Вентурі, 1998. - 90 с.
4702
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).