Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бетоно- і розчинозмішувачі, насоси і міксери

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Тема 12. Бетоно- і розчинозмішувачі, насоси і міксери

 

Передачами називають пристрої для передавання енергії на відстань.

Змішувальні машини поділяються: за призначенням – на бетонозмішувачі та розчино роботи – на машини періодичної та безперервної дії; за засо при вільному падінні матеріалу) та примусового перемішування.

Бетонозмішувачі виготовляють з вільним і примусовим перемішуванням, а розчино примусовим.

Рис. 55. Схеми перемішування матеріалу в змішувачах:

а - вільне перемішування матеріалу; б - примусове лопастним валом;

в - ротором з лопатями; г - двома лопасними валами, що обертаються в нерухомому барабані.

аб

Рис. 56. Пересувний бетонозмішувач:

а - загальний вигляд; б - кінематична схема; 1 - ківш; 2 - лебідка;

3 - черв’ячний редуктор; 4, 11 - електродвигуни; 5 - змішувальні барабан;

6 - штурвал; 7, 9 -редуктори; 8 - фіксуюче обладнання; 10 - траверса;

12 - канати.

бв

Рис. 57. Бетонозмішувачі з двоконусним барабаном та роторний

а, б - бетонозмішувач з двоконусним барабаном: 1 - стійки; 2, 4 - ро рама; 7 - бандаж; 8 - зубчатий вінець;

9 - гідроцилиндр; 10 - барабан; 11 - двигун: 12 - золотник.

в - роторний бетонозмішувач: 1 - основа; 2 - нерухома чаша; 3 - змішувальне обладнання; 4 - рама; 5 - привід змішувального обладнання; 6 - вертикальний вал; 7 - завантажувальний ківш; 8 - рама скіпового підіймача

Рис. 58. Двовальний бетонозмішувач безперервної дії:

а - загальний вид: б - кінематична схема;

1 - електродвигун; 2 - клинопасова передача; 3 - редуктор; 4 - зубчата передача; 5 - завантажувальний люк;

6 - вал; 7 - лопаті; 8 - барабан-корито; 9 - затвор

Типорозміри змішувальних машин періодичної дії визначають за обсягом готового за за годинною технічною продуктивністю.

Гравітаційні бетонозмішувачі періодичної дії випускаються з об`ємом готового замісу бетонної суміші від 65 до

3000 л, що відповідає об`єму завантаження 100 - 4500 л, і безперервної - продуктивністю 5 - 120 м3/год.

Бетонозмішувачі періодичної дії з об`ємом готового замісу 65 - 165 л та безперервного продуктивністю 5

м3/год виконують пересувними, а інші-стаціонарними.

Розчинозмішувачі випускають з об`ємом готового замісу 30 - 1800 л. Розчинозмішу замісу 30 - 250 л виконують пересувними.

Бетонозмішувачі з двоконусним барабаном, що нахиляється (рис. 11.3), випускають з об`ємом готового замісу від 330 до 3000 л у відповідності з типорозмірами.

Бетонозмішувачі з примусовим перемішуванням періодичної дії забезпечують приготування рухомих і жорстких бетонних сумішей з крупністю заповнювачів понад 40 мм, але при цьому знижується надійність і довговічність машини.

Технічна продуктивність (м3/год) бетонозмішувачів періодичної дії:

ПТ =3,6V/tабоПТ =3,6V1 kвих /t ,

 де V – об`єм готової суміші в одному замісі, л; V1 - об`єм матеріалів, що завантажуються на один заміс, л; kвих - коефіцієнт виходу бетонної суміші, kвих = 0, 65 ... 0,72; t – час одного циклу, c; t = tз + tп + tр, де tз - час завантаження барабана (при завантаженні скиповим підіймачем 20... 25 с, з бункеру 15 с); tп - час перемішування (залежить від об`є розвантаження (залежить від конструкції бетонозмішувача та жорсткості суміші), приймають 10... 15 с.

Технічна продуктивність (м3/год) двовальних бетонозмішувачів безперервної дії з примусовим перемішуванням:

ПТ =3600S∙V ,

де S - середня площа поперечного перетину потоку суміші, що перемішується в барабані змішувача, м2; v -

швидкість переміщення суміші в направленні поздовжньої осі барабана, м/с.

Розчиномішалки

Розчиномішалки застосовують для приготування цементних, вапняних і складних будівельних розчинів.

За конструкцією розрізняють розчинозмішувачі турбулентні та лопатеві з вертикаль валом. Турбулентні розчинозмішувачі призначені для приготування рухомих сумішей. По принципу роботи і конструкції вони однотипні і відрізняються тільки розмірами робочого обладнання, рамними конструкціями і типом приводу.

На будівництві застосовують пересувні розчинозмішувачі.

Рис. 59. Розчинозмішувачі

а - турбулентний розчинозмішувач: 1 - клинопасова передача; 2 - розвантажувальний люк; 3 - держак; 4 -

бак: 5 - ротор; 6 - електродвигун; 7 - коритоподібна основа;

б - схема лопатевого розчинозмішувача: 1-одновісний візок; 2 - барабан- чаша; 3 - нерухома лопать;

4-огорода; 5-лопатевий вал; 6-редуктор; 7 - двигун; 8-упор; 9-шафа електрообладнання; 10 - колісний хід; 11-

опора-фіксатор; 12 – вісь.

Продуктивність розчинозмішувачів визначають так само, як і бетонозмішувачів.

Машини і обладнання для транспортування бетонної суміші та будівельних розчи бетононасоси, розчинонасоси, бадді.

Автобетонозмішувачі – це бетонозмішувачі періодичної дії з грушевидним барабаном спеціальної конструкції, встановленим на шасі вантажного автомобіля (рис. 60.). Їх використовують для перевезення готової бетонної суміші та сухої дозованої суміші з при в барабан і вивантажують з нього за допомогою завантажувально-розвантажувального пристрою.

Рис. 60. Схема автобетонозмішувача:

1 - дозувально-промивний бак; 2 - барабан; 3 - завантажувально-розвантажувальне обладнання

Бетононасоси являють собою поршневі насоси, призначені для транспортування пластичной бегонной суміші на відстань по горизонталі до 300 м або по вертикалі до 40 м. Їх виготовляють одноциліндрові і двохциліндрові продуктивністю 5, 10, 20 і 40 м3/год.

Бетононасосами (рис. 61.) можна перекачувати пластичні бетонні суміші певного складу з розмірами заповнювачів менш діаметру бетоновода в 2,3 рази для щебеню і в 3,8 рази - для гальки.

Розчинонасоси застосовують для транспортування по гумовим шлангам і металевим трубам будівельних довгоскочуваних розчинів на відстань по горизонталі до 200 м або по вертикалі до 40 м. Їх виготовляють продуктивністю 0,5; 1,2; 4 і 6 м/год. Найбільше розповсюдження отримали діафрагмові насоси (рис. 62.).

Бадді застосовують для перевезення бетонної суміші на невеликі відстані на автомобілях або залізничних платформах для подачі бетонної суміші краном на місце укладання. Виготовляють бадді в виді циліндричного бункеру з нижньою конічною частиною, що закривається затвором, або в виді металевої шухляди спеціальної конструкції. Корисна ємність бункеру 0,5; 0,8; 1,0; 1,6; 3,3 м3.

Рис. 61. Бетононасос:

1-рама;2,3-нагнітальнийівсмоктувальнийклапани;4-збуджувач;5-змі

8 - тяги; 10 - колінчатий вал; 11 - станина; 12 - поршень

Рис. 62. Діафрагмовий розчинонасос:

1- насосна камера; 2 - плунжер; 3 - електродвигун; 4 - кривошипно-шатунний механізм; 5 - коліно; 6 і 9 -

шарові клапани; 7 - робоча камера;

8 - діафрагма; 10 - повітряний клапан; 11 - заливно-запобіжний пристрій

Цемент-гармату використовують для нанесення захисного шару бетону або розчину на поверхню бетонних споруд. Суху бетонну і розчинову суміш завантажують в камеру цемент-гармати спеціальним пристроєм, суміш подається до вихідного отвору, звідки цівкою стислого повітря переміщується по гумовому шлангу до форсунки, що розташовується в місці нанесення покриття. Водночас в форсунку під тиском подається вода. Суха суміш в форсунці змішується з водою і викидається з її сопла зі швидкістю 120...140 м/с на поверхню, що покривається, роблячи на ній щільний шар так званого торкретбетона товщиною 15...25 мм за один прохід. Гранична крупність заповнювачів до 5 мм. Далекість подачі сухої суміші по горизонталі - до 70 м, по вертикалі - до 30 м.

Віброхоботами подають бетонну суміш до місця її укладання, розташованого нижче рівня стоянки транспорту з бетонною сумішшю. Віброхобот являє собою трубопровід, складений з шарнірно з'єднаних між собою секцій. Встановлюють його вертикально або з невеликим нахилом. Всередині труб поміщені перегородки-гасителі, що знижують швидкість потоку бетонної суміші, а знаружі закріплені вібратори для зменшення налипання бетонної суміші на стінки труб і запобігання утворення “пробок”. Бетонна суміш подається згори через вирву, переміщується по хоботу і виходить назовні на місце укладання.

Пневмонагнітачі – установки для транспортування бетонної суміші і розчинів стислим повітрям. В склад установки входять: компресор, ресивер, резервуар-нагнітач, приймальний бункер і трубопровід (бетоновод). Свіжоприготовану бетонну суміш завантажують в герметично закритий резервуар-нагнітач, з якого за допомогою стислого повітря (що надходить в резервуар від компресора) подають в трубопровід, по якому вона переміщується до місця укладання.

 

Запитання для самоконтролю

 

1.Класифікація змішувальних машин.

2.Яке призначення і область застосування бетономішалок?

3.Принцип роботи примусових і гравітаційних змішувачів.

4.Назвіть відмінності примусових і гравітаційних змішувачів.

5.Назвіть область застосування розчиномішалок.

6.Як визначається продуктивність двохвального бетоно-змішувача?

7.Переваги машин і обладнання для транспортування бетонної суміші та будівельних розчинів.

8.Принцип роботи бетоно- і розчинонасосів.

9.Особливості застосування цемент-гармати.

10. Область застосування віброхоботів, бадді та пневмонагнітачів.

Фото Капча