Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
286
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Панкратов О.М., Міляєв О.К.
 
Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях
 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих економічних навчальних закладів
 
Київ 2005 УДК 502.3 Гриф надано Міністерством освіти і науки України
(лист №)
Панкратов О.М., Міляєв О.К. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях. Навчальний посібник.− К.: КНЕУ. – 2005.– 286 с.
Рецензенти: кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Бобрик Ю.Г., кандидат технічних наук, доцент Савченко В.І.
Відповідальний за випуск О.М. Панкратов, керівник секції безпеки життєдіяльності кафедри розміщення продуктивних сил Київського Національного економічного університету.
У навчальному посібнику викладено навчальний матеріал, що відповідає робочій навчальній програмі вивчення дисципліни „Безпека життєдіяльності”, яка вивчається у вищих навчальних закладах економічного профілю.
Автори виражають подяку лаборанту кафедри розміщення продуктивних сил Сміян С.М. за технічну допомогу підготовки рукопису навчального посібника. 
Панкратов О.М., Міляєв О.К.,2005
 
З М І С Т
 
Вступ
І. ЛЮДИНА І СЕРЕДОВИЩЕ ЇЇ ІСНУВАННЯ
1.1. Поняття про біосферу
1.2. Людина і біосфера
1.3. Анатомо-фізіологічні механізми безпеки і захисту людини від впливів негативно діючих факторів
1.4. Природні явища – джерела негативних факторів
1.5 Джерела негативних факторів побутового походження
1.6. Основи фізіології праці
1.7. Мікроклімат та комфортні умови життєдіяльності
ІІ. НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ 
2.1. Класифікація негативних факторів у системі “людина-середовище її існування ”
2.2. Небезпечні хімічні речовини, що знаходяться у оточуючому середовищі 
2.3. Фізично небезпечні фактори – вібрація, шум, інфразвук та ультразвук
2.4. Іонізуючі випромінювання
ІІІ. ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ МИРНОГО І ВОЄННОГО ЧАСІВ
3.1. Надзвичайні ситуацій мирного та воєнного часів, їх класифікація
3.2. Радіаційно-небезпечні об'єкти
3.3. Хімічно небезпечні об'єкти
3.4. Особливості аварій і катастроф на пожежа та вибухонебезпечних об’єктах
3.5. Основні принципи попередження надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру
3.6. Тероризм і деякі аспекти забезпечення безпеки населення
3.7. Надзвичайні ситуації воєнного часу
ІV. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ВІД НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ МИРНОГО ТА ВОЄННОГО ЧАСІВ
4.1. Засоби колективного захисту населення
4.2. Засоби індивідуального захисту населення
4.3. Засоби медичного захисту
V. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА УРАЖЕНИМ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
5.1. Принципи надання першої медичної допомоги при травмах і нещасних випадках
5.2. Поняття про рани, класифікація ран та їх ускладнення
5.3. Види кровотечі та їхня характеристика
5.4. Перша медична допомога при пораненнях
5.5. Перша медична допомога при кровотечах
5.6. Перша медична допомога при синдромі тривалого здавлювання і закритих ушкоджень
5.7. Поняття про переломи і травматичний шок
5.8. Перша медична допомога при опіках
5.9. Перша медична допомога при раптовому припиненні серцевої діяльності і задусі
5.10. Перша медична допомога при відмороженнях, сонячному і тепловому ударах, утопленні і укусах отрутними зміями і комахами
VI. ПРАВОВІ ТА НОРМАТИВНО–ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
6.1. Екологічна безпека
6.2. Витрати на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації
Література
Фото Капча