Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бідність як соціально-економічний феномен українського суспільства

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Ціна: 
55 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
Бідність як соціальний феномен українського суспільства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні і пов'язані з переорієнтацією економіки на ринкові відносини, супроводжуються низкою негативних тенденцій, зокрема глибоким спадом виробництва, інфляцією, різким зниженням і поляризацією доходів, загальним падінням рівня життя населення. 

Тривала економічна криза значно вплинула на добробут української родини. вимушена неповна зайнятість, криза неплатежів, низькі стандарти оплати праці та недосконалість соціальної політики призвели до погіршення рівня життя значного числа сімей. Особливо гостро економічні негаразди вплинули на родини, що мають дітей та складаються з непрацездатних осіб. Наряду з цим, нагальною залишається проблема доступу до базових можливостей існування: продуктивної зайнятості, освіти, базового медичного обслуговування, нормальних житлових умов. Істотно поширились масштаби та зросла глибина бідності.

Значне поширення бідності в державі створює специфічне соціальне середовище, яке підпитує соціальні проблеми і в сьогоденні, і в майбутньому. Отже, бездіяльність у сфері політики протидії бідності сьогодні може мати досить серйозні наслідки, виправлення яких обернеться для держави затратою значно більших коштів в майбутньому. Дослідження проблеми бідності в Україні набуває дедалі більшого значення з точки зору виявлення соціально уразливих груп населення та створення ефективно діючої соціальної політики.

Бідність трактується як неможливість внаслідок нестачі ресурсів підтримувати спосіб життя, притаманний конкретному суспільству і в конкретний період часу. Тобто людина внаслідок нестачі коштів не в змозі підтримувати той рівень життя, який домінує у її середовищі. Це означає, що відсутність бідності ідентифікується не тільки із забезпеченням фізичних умов життя, але й з можливістю жити, споживати і брати участь у суспільному житті на рівні, який відповідає найбільш поширеним якісним вимогам.

 

Список використаних джерел: 
  1. Бевз В. Стратегія подолання і запобігання бідності в Україні // Україна: аспекти праці. - 1997. - № 7.
  2. Бідність в Україні як соціальний феномен // Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки України. - Луцьк, 1998.
  3. Бідність як соціальний феномен // Наук. вісн. - Чернівці, 1998. - Вип. 35.
  4. Соціально-економічний феномен бідності: суть, причини, критерії, вплив на процеси макроекономічного розвитку // Буковинський університет. Збірник наукових праць. Економічні науки. - Випуск 2.-Чернівці.Книги-ХХI.-2006.
  5. Черенько Л.М. Бідність “за доходами” та “за можливостями” в контексті напрямків соціальної політики //Зайнятість та ринок праці / Міжвідомчий науковий збірник – Київ, 1999. – Вип.7.
  6. Черенько Л.М. Оцінка масштабів та рівня бідності населення України. – Київ: РВПС України НАНУ – 2000. 
1889
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).