Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бізнес-план створення програми "ФІНЕКСПЕРТ-СДК" на базі ПП "КОМПАНІЯ СДК"

Тип роботи: 
Бізнес-план
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Висновки (резюме)
Характеристика товару і конкурентного середовища
Маркетинговий план
Юридичний план
Виробничий план
Організаційний план
Фінансовий план
 
БІЗНЕС-ПЛАН
 
Висновки (РЕЗЮМЕ)
Цей розділ бізнес-плану є підсумковим, розробляється після виконання всіх розрахунків в наступних розділах. В ньому стисло викладаються такі питання, як:
а) основна ідея підприємницького проекту (див. розділ 2) ;
б) організаційно-правова форма підприємництва (розділ 4) ;
в) обсяги виробництва (розділ 5) ;
г) очікувані фінансові результати (розділ 7) ;
д) потреби в ресурсах для реалізації проекту (основний і оборотний капітали) та джерела їх формування (статутний фонд, позика, оренда тощо)  (розділ 5).
Ідейним задумом нашої курсової роботи є виготовлення комплексного програмного забезпечення з аналізу показників фінансово-господарської діяльності і стану підприємств та, в перспективі, розвиток сфери надання послуг по встановленню та обслуговуванню іншого програмного забезпечення відповідного (суміжного) спрямування. Організаційно-правова форма підприємництва – приватне підприємство. Створення вищевказаної продукції відбуватиметься на базі приватного підприємства “Компанія СДК”, яке займається наданням інформаційних послуг для юридичних осіб у межах Рівненської області.
 
Необхідні виробничі ресурси і джерела їх формування
Необхідні ресурсиСума, тис. грн. Джерела формуванняСума, тис. грн. 
1234
Основні засоби, 19, 2Власні кошти12
в т. ч. пасивна частина7, 2Оренда (офісу) 7, 2
Оборотні засоби1, 53Власні кошти1, 53
Позавиробничі початкові видатки (плата за державну реєстрацію, за підготовку засновницьких документів тощо) 0, 2Позики (+)
Фінансові резерви (-) -5
ВСЬОГО15, 9315, 93
 
Очікувані фінансові результати:
а) чисті прибутки за рік (після розгортання виробництва), Р = 5, 4 тис. грн. /рік
б) початкові інвестиції, Ipv = 15, 22 тис. грн
в) термін погашення (окупності) початкових інвестицій, Т = 2 роки.
г) чиста теперішня вартість проекту (за 3 роки), Bpv = 0, 97 тис. грн.
Очікувані соціальні наслідки:
а) додаткові робочі місця – 5;
б) автоматизація методики розрахунку фінансово-економічних показників діяльності підприємств;
в) вклад у створення АРМ, АРБ (автоматизованих робочих місць менеджера і бухгалтера).
З економічної точки зору реалізація проекту створення пакету програмного забезпечення є вигідною. Це пояснюється тим, що ми досягаємо прибутковості вже на 3 році (див. розділ 7, табл. 5).
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРУ І КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
 
Товарний задум. Як свідчать спостереження, у процесі господарської діяльності юридичних осіб, виникають труднощі, пов’язані з аналізом показників фінансово-господарського стану – особливо з оцінкою інвестиційної привабливості проектів, зведенням балансів та веденням бухгалтерської та статистичної звітності, веденням централізованих баз даних підприємства тощо. Зазвичай така робота виконується вручну, за допомогою калькуляторів або інших обчислювальних пристроїв. Існуюча на сьогоднішній день база програмного забезпечення (1С Бухгалтерія, 1С Склад, 1С Торгівля) потребує досить високих затрат для її впровадження: створення досить потужних комп’ютерних мереж, наявності кваліфікованого персоналу (або його навчання), достатньо висока вартість самого програмного забезпечення (від 350 у. о.). До того ж потенційні можливості вище вказаних програм нерідко використовуються не у повному обсязі, що, в свою чергу, не виправдовує витрат на їх використання. Нерідко зміст цих програм не відповідає реальним потребам саме в оцінці показників фінансово-господарської діяльності підприємств.
Таким чином, є потреба в створені відносно недорогого комплексного (модульного) програмного забезпечення з аналізу показників фінансово-господарської діяльності і стану підприємств та, в перспективі, розвиток сфери надання послуг по встановленню і обслуговуванню іншого програмного забезпечення відповідного (суміжного) спрямування.
2. Товар в реальному виконанні. Для аналізу показників фінансово-господарського стану підприємств може застосовуватись пакет програм “Фінексперт – СДК” (назва новостворюваного продукту торгової марки ПП “Компанія СДК”. Логотип фірми та дизайн (зовнішній вигляд) новостворюваного продукту див. у додатку 1).
Технічна основа реального виконання такого програмного забезпечення може бути представлена як модернізація комп’ютерних довідників компанії “Дінай” шляхом використання деяких модулів цих програм. В загальному технічна реалізація може бути представлена як наслідок виконання наступних етапів:
Збір інформації відносно алгоритму розрахунку найбільш значимих показників фінансово-господарської діяльності підприємств.
Аналіз вище вказаної інформації з урахуванням індивідуальної особливості кожного підприємства (його відношення до тієї чи іншої галузі, сфери діяльності та інш.).
Розробка алгоритму на однієї з мов програмувань (у нашому випадку використовується система програмування DELPHI компанії BORLAND/INPRISE).
Тиражування програмного забезпечення на компакт-диски.
Оформлення програмного забезпечення (обкладинки дисків, пакувальної тари та інш.).
Товарне підкріплення: а) використання марки компанії “Дінай” на договірних засадах (франшиза) ;
б) гарантія безкоштовного відновлення роботи програмного забезпечення з вини розробника;
в) безкоштовне поновлення програмного забезпечення впродовж 6 місяців;
г) 20% скидка на придбання нових модулів пакету програм “Фінексперт-СДК”.
Конкурентна ситуація: на вітчизняному ринку серед товарів аналогічного призначення слід зазначити програму “Самсон” від ПП “Самсон”.
 
МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН
 
Ринок збуту пакету програм “Фінексперт-СДК” визначається таким його сегментом, як юридичні особи, що складаються з підприємств, в основному, малого та середнього бізнесу. Територіальні межі збуту нашої продукції на початковому етапі – Рівненська область. Це пояснюється тим, що дане програмне забезпечення потребує постійного нагляду
Фото Капча