Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бізнес-план створення торгового комплексу на МПП "Віліс"

Тип роботи: 
Бізнес-план
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП 
1. Зміст бізнес-плану 
2. Розробка розділів бізнес-плану МПП «Віліс»
2.1. Резюме 
2.2.стисла інформація про МПП «Віліс»
2.3. Зміст проекту 
2.3.1. Місцезнаходження Торгового комплексу 
2.3.2. Стислий опис Торгового комплексу 
2.3.2. Технологія фасування та пакування сипучих продуктів харчування 
2.4. План маркетингу 
2.4.1. Характеристика ринку 
2.4.2. Конкурентне середовище 
2.4.3. Місце Торгового комплексу на ринку 
2.4.4. Маркетингова стратегія 
2.4.5. Керівництво проектом 
2.5. Фінансування і планування впровадження проекту 
2.5.1. Вартість проекту 
2.5.2. Основні етапи впровадження проекту 
2.5.3. План фінансування проекту 
3. Фінансовий план проекту
4. Розрахунок ефективності створення МПП «Віліс»
4.1. Методика розрахунку ефективності інвестиційного проекту. 
4.1.1.Прості методи
4.1.2.Методи дисконтування
4.1.3.Метод індексу доходності
4.1.4.Метод внутрішньої норми рентабельності
4.2. Розрахунок показників ефективності 
4.2.1. Фінансові показники на 1999-2007год 
4.2.2. Прогнозируемие прибули і збитки проекту 
4.2.3. Розрахунок грошового потоку при реалізації проекту 
4.2.4. Оцінка ефективності проекту 
4.2.5. Графік повернення кредиту і виплати відсотків
5. Можливі ризики та їхнє страхування 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Становлення і розвиток ринкової системи господарювання в Україні потребують принципово нових підходів до організації    управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях.

Бізнес-план - це специфічний плановий документ, у якому відображено організаційно-фінансові заходи для забезпечення виробництва окремих видів товарів, робіт, послуг. План дає можливість визначити перспективи розвитку майбутнього ринку збуту, оцінити витрати на виготовлення і реалізацію потрібної цьому ринку продукції, визначити її потенційну прибутковість. План повинен також дати відповідь: чи доцільно здійснювати інвестування виробництва з точки зору самоокупності витрат.

Практична реалізація будь-якого  комерційного проекту  значно ускладнюється чи навіть стає неможливою без попередньо розробленого бізнес-плану. Цей письмовий документ є не лише діловим важелем управління підприємством, а й засобом  необхідного зовнішнього фінансування для започаткування нового або діючого бізнесу.

В умовах ринкової системи господарювання жодне підприємство не може працювати прибутково без ретельно розробленого плану. Досвід організації підприемства свідчить, що планування діяльності підприемства набувае все більшого значення  в умовах швидких змін у середовищі функціонування підприемства. Чим більш динамічним та невизначеним стає середовище діяльності, тим бідьше порядку має бути на самому підприемстві, тим більше уваги слід приділяти розробці  стратегій та оперативних дій для їх реалізації. Відсутність чіткого плану є незаперечним свідченням незадовільного управління підприємством. Успіх підприємницького проекту, незалежно від його маштабів, сфери діяльності,форми організації бізнесу, неможливий без чіткого уявлення про перспективи діяльності, без опрацювання надійних оріентирів і реального плану господарювання.

Виникнення будь-якої підприемницької ідеї (чи буде це створення нового бізнесу, чи вдосконалення діяльності вже наявного) ставить багато різноманітних питань: хто виступае як конкретні споживачі, яким є ринок продукту підприемства, які кошти потрібні для реалізації проекту, чи виправдае себе проект в економічному розрізі .Таким чином, бізнес-план предстае як спрямована модель діяльності підприемства,  яка використовуе всі напрацювання традиційного планування спрямованих до категорій риночної економіки : бізнесу, конкурентній боротьбі, діяльності маркетингових підрозділів, комерційного ризику, стратегії фінансування, досягнення беззбитковості та необхідного рівня рентабельності, якісному обслуговуванню споживача. Для отримання відповідей на ці запитання й складається бізнес-план.

Отже, в умовах ринкової системи господарювання бізнес-план це активний інструмент управління підприємством, відправний пункт усієї планової та виконавчої діяльності підприємства, це документ, який визначає оптимальні за часом і найменш ризиковані шляхи реалізації підприємницького проекту. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум. – К.: Знання, 1999.
 2. Бизнес-план: зарубежный  отечественный опыт. Новая практика разработки и документации: В 2-х ч. – Ч.1/ Под общ.ре.В.М.Попова. – М.: Финансы и статистика, 1995.
 3. Горохов М.Ю., Малеев В.В.   Инвестиционный анализ. – М.: Филинъ, 1998.
 4. Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями / В.М. Попов. – К.: ЦНЛ, 2003. – 382 с.
 5. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. - М.: Филинъ, 1996. 
 6. Липсиц И.В. Бизнес-план – основа успеха. – М.: Машиностроение, 1992.
 7. Кирик Т.Н. Краткий курс бизнес-планирования. Учебное пособие, 2005. – 240 с.
 8. Конспект лекцій з дисципліни «Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів» / Попко О.В., 2005. – 37 с.
 9. Пелих А.С. Бизнес-план. – М: Ось-89, 1996.
 10. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 1999.
 11. Попов В.М., Кураков Л.П., Паршагин Д.Ю., Самфалов В.И. Сборник бизнес-планов: Семь нот менеджмента / Под ред. В.Красновой и А.Привалова. – М.: Дедал Арт, 1996.
 12. Шудра В.Ф., Беличко А.Н. Как подготовить успешный бизнес-план. – 2-е изд., испр. И доп. – К.: Капрал, 1997.
 13. Эрик С. Зигель, Лорен А. Шульц, Брайен Р.Форд, Девис Р. Карни. Пособие ЭРНСТ энд ЯНГ по составлению бизнес-плана: - 2-е изд. / Пер. с англ. – М.: Джон Уайли энд Санз, 1995.
5688
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).