Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бізнес-план ТзОВ "МакаронЧик"

Тип роботи: 
Бізнес-план
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 
РОЗДІЛ 1. ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ІДЕЇ
 
1.1 Вибір підприємницької ідеї
 
Підприємницька ідея – конкретне цілісне знання про доцільність та можливість займатися певним видом підприємницької діяльності, а також чітке усвідомлення мети такої діяльності, шляхів та засобів її досягнення.
Пошук підприємницької ідеї – це досить нелегке і відповідальне завдання підприємця, котрий має віднайти в ідеї можливість реалізувати свої знання і здібності. На цьому етапі виникає проблема: де і як шукати нову підприємницьку ідею.
При виборі підприємницької ідеї я оцінювала такі показники як: географічне розташування, віддаленість основних джерел сировини, транспорті сполучення, актуальність виробництва в регіоні та інші фактори, що можуть вплинути на результати виробництва.
Оцінивши всі свої шанси при реалізації продукції, наявність споживачів і їх потреб в теперішньому часі і у майбутньому, міру конкуренції, можливість придбання виробничих і залучення необхідних фінансових ресурсів, існуючі обмеження з боку законодавства і наявність власного досвіду, інтересу та здібностей я вирішила відкрити власну справу з виробництва макаронів.
Джерело моєї ідеї – споживачі. Постійні контакти з ними, пошук формальних і неформальних способів виявлення їхньої думки призвели до появи такої бізнес-ідеї, як відкриття підприємства по виробництву макаронів. Споживач – це початковий пункт формування ідеї нового продукту, якому я приділила найбільше уваги.
Для пошуку підприємницької ідеї, я використала метод індивідуального творчого пошуку, зокрема карту їдей. Таким чином, найкращою в цьому випадку виявилась підприємницька діяльність, пов’язана з реалізацією макаронних виробів, оскільки харчова промисловість завжди буде потрібною, а отже актуальною та перспективною і тут можна застосовувати нові шляхи для максимізації соціального та економічного результату.
 
1.2 Анотація
 
Назва підприємства: ТзОВ «МакаронЧик»
Адреса: Україна, 34500, Рівненськаська область, м. Рівне, вул. Млинівська, 9
Тел: (0362) 25-76-91
Факс: (0362) 25-48-38
Керівник: Білокінь Василь Михайлович
Проект підготував: Білокінь Василь Михайлович
Зміст проекту: виробництво макаронних виробів
Місце реалізації: Рівненська обл., м. Рівне.
Результат реалізації проекту: отримано прибуток.
Загальна вартість проекту: 714 000 тис. грн..
Період окупності проекту: 4 роки
Очікуваний прибуток: 38432, 32 тис. грн.
 
1.3 Резюме
 
Метою розробки бізнес-плану є початок підприємницької діяльності у виробничій сфері, а саме виробництво та реалізація макаронних виробів.
Ринок збуту продукції товариства окреслений територіальними межами м. Рівне та Рівненського району. Потенційними споживачами продукції є всі люди, які безпосередньо споживають макарони.
Планується, що проект буде ефективним і в майбутньому принесе очікуваний прибуток в зв’язку з успішною його діяльністю.
Для провадження бізнесової діяльності обрана організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю, оскільки на нашу думку саме ця організаційно – правова форма є найкращою для функціонування нашої фірми і найоптимальнішим варіантом для нас.
Виробництво продукції планується збільшувати з кожним роком, оскільки з кожним роком наше становище на ринку макаронів повинно ставати кращим і обсяг клієнтів відповідно більшим. Це в свою чергу призведе до щорічного збільшення прибутку, який забезпечить швидку окупність проекту.
Оцінюючи конкурентів, можна сказати, що найважливішою їх сильною стороною є те, що вони вже мають своє місце на ринку, а їхня продукція вже себе зарекомендувала і на даний момент їм простіше функціонувати.
Реалізація бізнес – ідеї не потребує кредиту, а отже і не потребує виплати відсотків у майбутньому за позикові кошти. Підприємство «МакаронЧик» ми створюватимемо і реалізовуватимемо за власні кошти.
Проаналізувавши можливі ризики, прийнято рішення укласти договір страхування майна, яке буде захищено страховими сплатами від можливих ризиків у майбутньому.
 
1.3 Опис підприємства та галузі
 
Створюється нове підприємство під назвою ТзОВ „МакаронЧик”, яке планує займатися виробництвом та реалізацією продукції, а саме макаронних виробів.
Організаційно-правова форма підприємства: товариство з обмеженою відповідальністю, засноване на приватній власності. Статутний капітал такого товариства поділений на частки, розмір яких обумовлюється в статуті. Учасники товариства не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків у межах вартості своїх вкладів.
Вищим органом управління є збори засновників, які складаються з засновників або їх представників. Засновники володіють кількістю голосів пропорційно до розміру їх частки в статутному фонді. Вищим виконавчим органом, який забезпечує поточне управління діяльністю підприємства є директор, який призначається зборами засновників. Директор самостійно вирішує всі питання поточної діяльності, крім питань, які належать до виключної компетенції зборів засновників. Установчі збори здійснюють нагляд і контроль за діяльністю підприємства.
Галузь діяльності, обрана товариством, є досить перспективною для новоствореного підприємства, оскільки попит на продукцію, яку воно збирається виробляти, є постійним, а отже, і виробництво буде постійним.
Харчова промисловість – одна з провідних структуроформуючих галузей не лише агропромислового й промислового комплексів, а й усього народного господарства України.
Останнім часом розвиток харчової промисловості в Україні характеризується різким зниженням технологічного рівня виробництва, спрацюванням знарядь праці, скороченням обсягів і асортименту продукції, погіршенням її якості, затуханням інвестиційного та інноваційного процесів, витісненням вітчизняних харчових продуктів з внутрішнього й зовнішнього ринків продовольчих товарів, зменшенням обсягів надходження до бюджету та валютних надходжень у країну від експортних операцій галузі тощо.
Макаронні вироби –
Фото Капча