Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Благодійні організації та державні структури: спільне та відмінне, аналіз їх діяльності

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Згідно законодавства України, благодійна організація – це недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб. Благодійництво, благодійна діяльність здійснюються на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування. Діяльність благодійників і благодійних організацій має суспільний характер, що не суперечить їх взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної допомоги.
Благодійництво, благодійна діяльність здійснюються у таких основних напрямах:
сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;
поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;
сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням;
сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
наодання допомоги талановитій творчій молоді;
сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання;
надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у поданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям.
Конкретні напрями благодійництва та благодійної діяльності визначаються благодійниками і статутами (положеннями) благодійних організацій.
З метою здійснення благодійної діяльності благодійні організації мають право:
самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;
утворювати відповідно до законодавства України свої відділення, філії, представництва;
об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;
організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;
постійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти і обсяги благодійної допомоги;
відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;
засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися видавничою діяльністю;
бути членом інших благодійних організацій тощо.
Благодійна організація зобов'язана забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність. Засновники та працівники благодійної організації не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв'язку із своїм становищем в цій організації, крім тих, що передбачені законодавством.
Держава в особі її органів влади гарантує і забезпечує захист передбачених законодавством України прав та інтересів фізичних і юридичних осіб – учасників благодійництва та благодійної діяльності.
Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у діяльність благодійних організацій, як і втручання благодійних організацій у діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законом, забороняється.
Аналіз напрямків діяльності благодійних організацій проведемо на прикладі благодійного фонду “Захист”.
Свою благодійницьку діяльність фонд “Захист” почав у квітні 2003 року. У 2008 р. благодійний фонд «Захист» проводив наступну діяльність:
реалізація проекту «Мобільна допомога вразливим верствам виборців»у за підтримки «Творчого Центру «Каунтерпарт»;
реалізація проекту «Розвиток філантропії в громаді» у партнерстві з молодіжною організацією «Нова генерація» за підтримки Євросоюзу;
оголошено конкурс серед друкованих засобів масової інформації на краще висвітлення філантропії в Херсоні;
створено міський Клуб філантропів;
створено відеофільм про історію філантропії в громаді та сьогодення благодійної діяльності в Херсоні;
створено 3 соціальних аудіоролики, які звучали на місцевих радіо;
проведено V Всеукраїнський благодійний фестиваль творчості дітей села «Золоте зернятко»;
проведено круглий стіл до Дня захисту дітей;
проведено, силами спеціалістів Канади та США, чотириденний тренінг для працівників дитячих будинків та інтернатів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, психологів шкіл та психологічних центрів;
проведено акцію на підтримку херсонцями сім’ї погорільців;
участь у проведені молодіжного конкурсу творів «Я обираю життя» до Дня боротьби зі СНІДом;
проведено акцію благодійної допомоги до Дня інвалідів;
розпочато благодійну акцію по збору коштів на облаштування дитячих літніх павільйонів обласного Будинку дитини;
оголошено обласний благодійний Різдвяний конкурс художньої творчості дітей та молоді “Лине добро від серця мого”.
В програмах БФ «Захист» взяли участь: ВАТ «Проектно-будівельна фірма «Херсонбуд», лікувально-оздоровчий комплекс «Маяк» фірми «Херсонбуд», магазин «Спорт», Херсонський маслозавод, СП «Гулівер Інтернешнл» (м. Київ), ТОВ МТД « Комплектавтодор», «Херсон-Ойл «, торгова марка «Гауда», фірма «Арбат», ВАТ «Херсонський облрембудтрест», СПП ЗАТ «Чорнобаївське», ТОВ МТД «Камелот-сервіс», ТОВ «Пілот-1» (м. Донецьк), ПП «Комерційно-виробнича фірма «Лідер», ТОВ «Сандора» (м. Миколаїв), «Чух-чух», Херсонський Центр стандартизації та метрології, обласне об'єднання «Херсоноблшляхбуд», ТОВ «Дінарій». Приватні підприємці Олексіїв Г. В., Горб Т. М., Пащенко Л. М., Баркаренко О. О., Марусенко Т. І., Котляр Н. І. Державні установи: Міністерство України у справах сім»ї, молоді та спорту; управління сільського господарства ОДА; управління у справах сім»ї, молоді та спорту ОДА; відділи праці та соціального захисту населення Суворовського, Дніпровського, Комсомольського районів; Херсонське міський відділ освіти;, обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова; міська централізована система бібліотек; управління внутрішніх справ УМВС в Херсонській області; обласна державна автоінспекція, обласна служба у справах неповнолітніх; державне комунальне підприємство «Херсонелектротранс». Протягом 2008 р. фондом здійснено 805 пожертв і надано безоплатні послуги 52 донорами.
Отже, слід підсумувати, що основними напрямками діяльності як благодійних організацій, так і державних соціальних структур є надання різних видів допомоги людям, їх групам чи організаціям, які її потребують, однак на цьому їх схожість і закінчується. Благодійні організації мають право надавати кошти чи допомогу, спрямовану на поліпшення матеріального становища окремо взятої людини, тоді як державні структури піклуються лише про певні верстви населення, благодійні організації мають влані рахунки, тоді як всі рахунки державних структур знаходяться у компетенції державного казначейства України. Слід також відзначити, що непорівнянною є оперативність роботи цих структур, оскільки надання допомоги благодійною організацією може бути здійснене майже миттєво, тоді як державні структури зв’язані великим числом обов’язкових документів про надання коштів.
Загалом слід відзначити, що доведено розглянутим у доповіді прикладом, що у питаннях надання допомоги окремій людині або групі осіб благодійні організації є набагато ефективнішим інститутом, ніж державні структури.
 
Список використаних джерел:
 
Закон України “Про благодійництво та благодійницькі організації” від 16. 09. 1997 зі змінами і доповненнями.
Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи: Навчальний посібни. – 2-е вид., доп. і випр. – К. : МАУП, 2003.
Ступак Ф. Феномен благодійності //Агапіт. – 2006. -№ 5-6.
Фото Капча