Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Богдан Хмельницький

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Дитячі та юнацькі роки Б. Хмельницького
2. Військовий талант і геній Б. Хмельницького
3. Політико-дипломатична діяльність Б. Хмельницького
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Національно-визвольна війна українського народу 1648-1657 рр. під проводом Богдана Хмельницького, яка носила загальнонаціональний харак-тер, посідає важливе місце в історії нашої держави. Сьогодні з’являється все більше дослідників, що займаються вивченням історичних постатей, які залишили значний слід в історії рідного народу. Безумовно, Б. Хмельницький належить до найвизначніших постатей. Саме тому йому вдалося підняти український народ на боротьбу проти польського гніту, і саме він став будівничим Української козацької держави.

Видатний український політик, полководець і дипломат, провідник національно-визвольних змагань 1648-1657 років, творець держави та її перший гетьман, – Богдан Хмельницький створив армію, формував і зміцнював гетьманську владу, розбудовував державу. Саме гетьман Богдан сформулював державну ідею, що передбачала створення незалежної соборної Української держави в етнічних межах проживання українського народу. 

Проводячи виважену соціально-економічну політику, він запобіг спалаху громадянської війни і водночас запровадив новий адміністративно-територіальний устрій, реформував Січ, зміцнив державні інституції, вдосконалював функціонування органів влади, вів дипломатичну боротьбу за міжнародне визнання молодої держави. Враховуючи вразливість геополітич-ного становища України, він намагався зіграти на суперечностях між Річчю Посполитою, Московією й Туреччиною. 

Незаперечною заслугою гетьмана Б. Хмельницького було те, що все українство, незважаючи на станові інтереси, виступило єдиною як ніколи силою в боротьбі за національне визволення.

Діяльність цієї непересічної особистості нашої славетної козацької минувшини не тільки визначила долю самої України, а й відчутно вплинула на тогочасне європейське політичне життя.

 

Список використаних джерел: 
 1. Васьківська О. Державотворча політика Богдана Хмельницького / 
 2. О. Васьківська // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 3. – С. 38-39.
 3. Гвоздик-Пріцак Л. Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорозьке / Л. Гвоздик-Пріцак; ред.: 
 4. О. Мишанич; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К.: Обереги, 1999. – 215 c.
 5. Грушевський М. Історія України-Руси / М. Грушевський. – К., 1995. – 
 6. Т. 7. – 624 с.
 7. Коваленко С. С. Україна під булавою Богдана Хмельницького: енциклопедія: у 3 т. Т. 2 / С. С. Коваленко. – К.: Стікс-Ко, 2008. – 480 c.
 8. Крип'якевич І.П. Богдан Хмельницький / Відп. ред. Ф.П.Шевченко, 
 9. І.Л. Бутич, Я.Д.Ісаєвич, – 2-е вид., виправлене і доповнене.- Львів: Світ, 1990, – 408 с.
 10. Молчановский Н. Донесения венецианца Альберто Вимина о козаках и 
 11. Б. Хмельницком / Молчановский Н. // Киевская старина. – 1900. – Кн. 1. – С. 6.
 12. Пріцак Л. Д. Перший похід Богдана Хмельницького на Молдавію / 
 13. Л. Д. Пріцак // Сх. світ. – 2004. – № 4. – С. 69-77.
 14. Смолій В. Богдан Хмельницький: Соціально-політичний портрет / 
 15. В. Смолій, В. Степанков. – К.: Либідь, 1995. – 500 с.
 16. Чухліб Т. Психологічна війна гетьмана Б. Хмельницького / Чухліб Т. // Народна армія. – 2002. – 24 грудня. – С. 4.
11015
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).