Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бригінець К. Д. Утилізація промислових відходів. Основи утилізації відходів: конспект лекцій / К. Д. Бригінець, К. О. Абашина; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012 – 58 с.

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
58
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 
Конспект лекціій
 
«УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ.
ОСНОВИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ»
 
(для студентіів 3 курсу денноїї та 5 курсу заочноїї форм навчання
напряму 6.040106 „Екологіія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування ”)
ХАРКІВ
ХНАМГ
 
2012
 
ЗМІСТ
 
Вступ
Змістовий модуль 1. Основні закономірності утворення промислових відходів, методи їх переробки і розміщення
Тема 1. Сучасний стан проблеми промислових відходів
1.1 Визначення основних термінів і понять
1.2 Законодавча та нормативна бази у сфері поводження з відходами
1.3 Сучасні проблеми, які пов’язані з промисловими відходами
Тема 2. Джерела утворення відходів, класифікація й методи їх переробки
2.1 Джерела утворення відходів
2.2 Класифікація відходів
2.3 Методи переробки відходів
Тема 3. Технології розміщення твердих промислових відходів
3.1 Гідравлічний спосіб розміщення відходів
3.2 Сухий спосіб розміщення відходів
Змістовий модуль 2. Основні напрями поводження з промисловими відходами
Тема 4. Коротка характеристика основних будівельних матеріалів, для виробництва яких використовують відходи
4.1 Керамічні матеріали та вироби
4.2 В’яжучі речовини
4.3 Штучні кам’яні матеріали на основі в’яжучих речовин
Тема 5. Утилізація відходів паливно-енергетичного комплексу
5.1 Відходи видобування вугілля
5.2 Відходи збагачення вугілля
5.3 Золошлакові відходи
Тема 6. Утилізація відходів металургійного комплексу
6.1 Відходи видобування залізної руди
6.2 Відходи збагачення залізної руди
6.3 Металургійні шлаки
6.4 Пил і шлами металургії
Тема 7. Утилізація відходів машинобудівного комплексу
7.1 Відходи гальванічних виробництв
7.2 Горіла формувальна земля
7.3 Лом і відходи чорних і кольорових металів
Тема 8. Утилізація відходів хімічного виробництва
8.1 Відходи виробництва фосфору, фосфорної кислоти і фосфорних добрив
8.2 Відходи виробництва калійних добрив
8.3 Відходи виробництва кальцинованої соди
8.4 Відходи виробництва сірчаної кислоти
8.5 Відходи коксохімічного виробництва
8.6 Відходи виробництва і споживання пластмас
8.7 Відходи виробництва і споживання гуми
8.8 Відходи, що містять нафтопродукти
Тема 9. Утилізація відходів переробки деревини
9.1 Матеріали з відходів деревини на основі мінеральних в‘яжучих
9.2 Матеріали з відходів деревини на основі органічних сполучних і без застосування сполучних
9.3 Використання відходів деревини в різноманітних напрямках
Тема 10. Утилізація відходів виробництва будівельних матеріалів
Тема 11. Полігони твердих промислових відходів
Контрольні питання
Рекомендовані джерела
Фото Капча