Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Центральний соціально-економічний район України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Поняття і принципи економічного районування України
1.1. Поняття і особливості економічного районування
1.2. Принципи економічного районування України
ІІ. Соціально-географічна характеристика Центрально-українського економічного району
2.1. Природно-географічні умови і ресурсний потенціал
2.2. Населення і трудові ресурси
2.3. Промисловість і транспорт
2.4. Агропромисловий комплекс
2.5. Функціонально-територіальна структура району
ІІІ. Проблеми і перспективи розвитку району
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми. Важливість вивчення особливостей територіального розміщення і функціонування інфраструктури Центральноукраїнського економічного району важко переоцінити, адже через нього проходить маса шляхів сполучення як державного, та к і міждержавного значення, внаслідок чого у районі розвинулася густа мережа підприємств, для яких логістична складова є пріоритетною. Крім того, актуальним є швидкий розвиток регіону внаслідок менших, порівняно зі Столичним, цін на землю.

Східною межею району виступає р. Дніпро та Північно-Східний економічний район. На півночі район межує з Київським, на заході - з Подільським, на півдні - з Причорноморським та Придніпровським соціально-економічними районами. Практично це є єдиний район України, який немає виходу в будь-якій формі до державного кордону України.
Саме центральність розташування району є основною позитивною рисою його економіко-географічного положення - регіон розташовується практично на однаковій відстані від усіх економічних районів, хоч визначальну роль на його розвиток мають столичний регіон разом з Києвом та Придніпровський соціально-економічний район. Територією району проходять залізничні колії за напрямками Одеса-Київ-Москва, Львів-Кіровоград-Харків, Донецьк- Кіровоград-Харків, Київ-Черкаси-Запоріжжя. У широтному та меридіональному напрямках проходять і автомобільні шляхи. Трубопровідний транспорт представлений ділянками газопроводів Уренгой - Помари - Ужгород, “Союз”. Серед негативних сторін економіко-географічного положення виділяється відсутність можливості прямого виходу до державного кордону та опосередкованість виходу до морського узбережжя.
У загальнодержавному поділі праці район виділяється на виробництві продукції сільськогосподарського машинобудування, електротехнічного, енергетичного, приладобудування, харчової промисловості, видобутку графіту, уранових руд, будівельної індустрії, хімічної промисловості. Через нього проходять залізниці між Києвом і портами Чорного та Азовського морів, Поділлям і Придніпров'ям.
Мета роботи - є вивчення економічної характеристики Центральноукраїнського соціально-економічного району та його місця в структурі господарства країни.
Об'єкт дослідження – Центральноукраїнський соціально-економічний район.
Предмет дослідження - характеристика Центральноукраїнського соціально-економічного району та його місця в інфраструктурі господарства країни.
Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження можна поставити наступні завдання:

 • визначити поняття і особливості економічного районування;
 • проаналізувати принципи економічного районування України;
 • охарактеризувати природно-географічні умови і ресурсний потенціал досліджуваного району;
 • визначити особливості розподілу населення і трудових ресурсів;
 • оцінити розвиток промисловості і транспортної системи;
 • охарактеризувати агропромисловий комплекс;
 • зробити аналіз функціонально-територіальної структури району;
 • визначити проблеми і перспективи розвитку району.

Джерельна база. Питання утворення і вивчення соціально-економічних районів України висвітлюються у роботах таких авторів, як, зокрема, Тарангул Л.Л., Данилишиної Б.М., Круль В.П, праці Горленко І.О., Іщука С.І., Ковтонюка М.О., Петриги М.О. Качана Є.П., Ковалевського В.В., Михайлюка О.Л., Семенова В.Ф., Жука М.В.
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний об’єм роботи складає 37 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Географічна енциклопедія України. – К.: Українська енциклопедія. – Т.1. – 1989; Т.2. – 1990; Т.3. – 1993.
 2. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. - К.: Либідь, 1997. – 385 с.
 3. Горленко І.О. Економічні райони України – К.: Наукова думка, 1999. – 312 с.
 4. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Економічні райони України. – К., 1999. – 205 с.
 5. Данилишина Б.М. Продуктивні сили економічних районів України – К.: КНЕУ, 2000. – 276 с.
 6. Економічна і соціальна географія / за ред. М.Д. Пістуна. – К., 1995. – 144 с.
 7. Економічна і соціальна географія України (матеріали для практичних і семінарських занять та вказівки до їх виконання) / за ред. проф. Я. Жупанського і доц. І. Пушкара. - Тернопіль: Астон, 1998. - 319 с.
 8. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України. К.: Кондор. – 2004. – 510 с.
 9. Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України. Національна макроекономіка. - К.: КНЕУ, 2002. – 289 с.
 10. Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка. - К.: Академвидав, 2002. - 368 с.
 11. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994. – 472 с.
 12. Іванух Р.А., Чук Л.Г. Економічна політика держави і проблеми розвитку продуктивних сил // Регіональна економіка. – Львів, 1998. – №3. – С.22-30.
 13. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 88 с.
 14. Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси й економічне районування (методологія, теорія). – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1996. – 244 с.
 15. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні умови та ресурси України: Навчальний посібник. – Рівне: УДАВГ, 1997. – 175 с.
 16. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України. – Рівне: Видавництво УДАВГ, 1997. – 420 с.
 17. Новікова А. Економічна безпека України у транспортній сфері // Економіка України. - жовтень 2002. - №10(491). - С. 18-25.
 18. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К.: Вища школа, 1996. – 232 с.
 19. Поповкін В.А., Каметенко А.П., Родинна В.О. Аванпроект економічного районування України. – К., 1994. – 90 с.
 20. Поповкін В.Н. Регіонально-цілісний підхід в економіці. – К.: Наук. думка, 1993. – 210 с.
 21. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / за ред. Б.М.Данилишина. - К.: РВПС України, 1999. – 436 с.
 22. Промисловість Центральної України / за ред. А.В. Семиренко. – К.: КНЕУ, 2005. – 85 с.
 23. Регіональна політика України / під ред. Н.Г. Курдюкової. – К.: Наук. думка, 1995. – 206 с.
 24. Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми: У 3-х частинах. – Львів, 1998. – 1366 с.
 25. Регіони України у розрізі демографічних проблем / під редакцією А.А. Вишевського. – К.: Лібра, 2005. – 138 с.
 26. Розміщення продуктивних сил України: підручник за ред Є.П. Качана. – К.: Геокс, 2004. – 489 с.
 27. Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник / В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов та ін. / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк. – К.: Либідь, 1996. – 368 с.
 28. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.: Либідь, 1994. –150 с.
 29. Соціально-економічні і екологічні проблеми розвитку адміністративних районів: У 3-х частинах. – Львів, 1997. – 697 с.
 30. Статистичний щорічник України за 2006 рік / Міністерство статистики України: Відповідальний за випуск В.В. Самченко. – К.: Техніка, 2007. – 646 с.
 31. Україна у цифрах у 2006 році: кор. стат. довід. / Міністерство статистики України / Відповідальний за випуск В.В. Самченко – К.: Наукова думка, 2007. – 176 с.
 32. Фащевський М., Чернюк Л. Геоекономічний потенціал розвитку продуктивних сил України // Економіка України. - №7. - липень 2002. - С. 32-36.
 33. Шаблій О. Деякі питання методології і теорії макрорегіоналізації України // Вісн. Львів, ун-ту. Сер. геогр. – 1999. – Вип. 24. – С. 4.
 34. Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України. – Львів: Світ, 1994. – 606 с.
203
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.