Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Cтруктура уроку іноземної мови

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Основні шляхи вдосконалення уроку іноземної мови в сучасній школі
2. Типологія й структура сучасного уроку іноземної мови
2.1. Загальні вимоги до сучасного уроку
2.2. Технічні посібники як структурний елемент уроку іноземної мови
2.2.1. Аудіювання
2.2.2. Відеофонограми
2.2.3. Використання графопроектора
2.3. Нові інформаційні технології у навчанні іноземній мові
3. Мотивація уроку іноземної мови в старших класах як головний фактор навчання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Іноземна мова – засіб спілкування з людьми різних націй і народностей – все більше і більше асоціюється зі визначається як нагальна необхідність, причому рівень володіння нею повинен бути досить високим. Саме тому тема курсової роботи є актуальною, оскільки структура і забезпечення уроку іноземної мови мають першочергове значення для засвоєння учнями матеріалу і формування у них бажання поглибити свої знання.

Метою курсової роботи є оцінка існуючого методичного забезпечення уроку іноземної мови в загальноосвітній школі і встановлення основних необхідних і нових елементів структури уроку, зумовлених постійним розвитком сфери застосування іноземних мов.

Серед великої розмаїтості моделей навчання іноземним мовам у сучасній середній школі варто виділити трохи найбільш типових, які зарекомендували себе позитивно.

Це насамперед найпоширеніша модель саме загальноосвітньої масової школи - з V по IX клас, - яка за своїми умовами навчання найбільше відповідає вимогам стандарту. Інша відома модель - з I по XI клас - являє собою розширене вивчення іноземної мови в рамках загальноосвітньої школи. Досить широко поширені школи з поглибленим вивчанням іноземної мови, де модель “I-XI” відрізняється ущільненістю по горизонталі: кількість годин у тиждень (4-8 годин) значно перевищує кількість годин у тиждень у загальноосвітній школі (3 години

Сучасні програми вивчення іноземних мов містять матеріали, орієнтовані як на кінцевий продукт, так і на процес навчання. Програми, орієнтовані на продукт, відбивають кінцеві цілі навчання. У програмах орієнтованих на процес, робиться акцент на засоби навчання, на опис конкретних методичних прийомів, найбільшою мірою підходящих для реалізації програмних цілей. Цей вид програм менш звичний для українського вчителювання і є інновацією в області вітчизняної теорії програмного забезпечення.

У програмах, орієнтованих на процес, так чи інакше відбиваються основні методичні підходи, застосування яких дозволяє вирішувати завдання навчання іноземним мовам найбільше адекватно. Найвідомішим і популярним у вітчизняній методиці в цей час є такі підходи до навчання іноземним мовам, як комунікативний, особистісно-діяльнісний, когнітивний, соціокультурний і сугестопедичний (інтенсивний). Всі ці підходи використаються не в чистому вигляді, а в різних комбінаціях. 

Старший або завершальний етап середньої школи ставить перед педагогом наступні завдання:

 • удосконалення вмінь мовної взаємодії;
 • розширення тематики, сфер і ситуацій спілкування для активного користування іноземною мовою;
 • розширення комунікативного словника учнів, активізація вживання комунікативно-значимих граматичних конструкцій;
 • поглиблення лінгвістичних і соціокультурних знань шляхом їх реального включення в “живе “ спілкування;
 • створення мотивації для подальшого вдосконалення в досліджуваній іноземній мові.

Саме тому предметом дослідження курсової роботи слід визначити урок іноземної мови в старших класах загальноосвітньої школи, а об’єктом – методи і засоби досягнення максимального засвоєння учнями матеріалу і якнайглибше включення їх в учбовий процес з використанням новітніх технологій.

Джерельною базою дослідження стали праці як вітчизняних, так і зарубіжних педагогів та лінгвістів, статті періодичних видань та Internet-матеріали.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аблам С.Б. Использование лингафонных кабинетов в обучении иностранным языкам. -М.: 1983 г.
 2. Андриевская В.В. Возрастные особенности учебной деятельности старшеклассников на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе, 1987. – № 6.
 3. Гез Н.И. и др. Методика обучения иностр. языкам в средней школе. М., 1982. 
 4. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. –М.: Просвещение, 1991.
 5. Зимняя И.А. ТСО и наглядность в обучении иностранному языку. -М.: 1979.
 6. Карпов К.Б. Применение технических средств в обучении иностранным языкам. - М.: 1971 г.
 7. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным языкам. - М.: 1981 г.
 8. Маслыко Е.А., Бабинская П.К. и др. Настольная книга преподавателя иностранного языка. Минск, 1999.
 9. Мильруд Р.П. Сотрудничество на уроке иностранного языка,//ИЯШ.-1991. -№6.
 10. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. М., 1989.
 11. Пассов Е.И., Кузовлев В.П., Царькова В.Б. Учитель иностранного языка. Мастерство и личность. – М.: Просвещение, 1991
 12. Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного языка// ИЯШ № 2,3 2001 г.
 13. Полилова Т.А., Пономарева В.В. Внедрение компьютерных технологий в преподавание иностранных языков. // ИЯШ. - 1997.
 14. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М: Просвещение, 1991.
 15. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе. - М.: Просвещение, 1986. 
 16. Щукин А.Н. Методика использования аудиовизуальных средств. - М.: 1981 г.
6838
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).