Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Cучасні проблеми методології та прикладного використання економічної теорії для формування економіки україни

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
1. ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ДО НЕОКЛАСИКИ
1.1 Виникнення економічної науки. Меркантилізм
1.2 Фізіократи
1.3 Класична економічна теорія
1.4 Марксистська економічна теорія
1.5 Прагматична економічна теорія
2. СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
3. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ПРИКЛАДНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Поняття економіка, вживається зазвичай у двох значеннях: як сфера господарського життя та як наука, що вивчає цю сферу.
“Економіка як сфера життя суспільства охоплює виробництво благ, їх обмін, розподіл і споживання. При цьому обов’язково слід врахувати, що функціонування економіки неможливе без участі людей, без продуктів їхньої інтелектуальної діяльності (наука, технологія). Крім того, економіка не може існувати без природного середовища, на яке впливають люди, пристосовуючи його до своїх потреб.
Економіка – господарське життя людей, у якому відтворюються матеріально-фізіологічні та соціальні умови їхнього функціонування. ” [1, с. 33]
У будь-якому суспільстві зважується триєдина проблема: що робити, як робити, для кого робити.
Будь-яке суспільство має у своєму розпорядженні обмежену кількість економічних ресурсів. Потреби людей постійно зростають (обмежені гаманцем). У цьому зв'язку встає проблема раціонального використання цих ресурсів. Предметом економічної теорії являється у першу чергу экономічні відносини між людьми, що складаються в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання.
Економічна теорія вивчає сферу виробництва і розподілу життєвих благ в умовах обмежених ресурсів. Це означає, що об'єктом вивчення економічної теорії є вирішальна область життєдіяльності людей, без якої неможлива жодна інша форма реалізації особистісних і суспільних інтересів.
Англійський економіст Лайнен Роббинс (1898-1984) дав наступне визначення предмета экономикс, що широко використовується в західній літературі: «Економіка – це наука, що вивчає поводження людини з точки зору відносин між його цілями й обмеженими засобами, що допускають альтернативне використання (проблема вибору) «.
Економічна теорія вивчає рух економічного життя – тенденції в розвитку цін, виробництва, безробіття. Економічні цілі: економічний ріст, повна зайнятість, економічна ефективність (максимальна віддача при мінімумі витрат), стабільний рівень цін, економічна воля, справедливий розподіл доходів, економічна забезпеченість, торговий баланс.
Актуальність роботи полягає у висвітленні історії розвитку економіки як науки в доступній і короткій формі. Це легкий для розуміння матеріал, що може бути використаний студентом для підготовки до семінарів.
Предмет роботи: економічна наука в своєму розвитку, від найперших згадок до форми, в якій ми бачимо її зараз.
Мета: зібрати в одому, короткому документі всі найважливіші етапи розвитку економіки для вивчення змін, яких вона зазнала, використання цих знань в сучасному житті.
Завдання: показати історичний розвиток економічної науки, а також знайти шляхи вирішення сучасних проблем, спираючись на історичний досвід.
 
1. ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ДО НЕОКЛАСИКИ
 
1.1 Виникнення економічної науки. Меркантилізм
 
Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгадавши таємниці економічних процесів, спробувати управляти ними. Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної теорії.
Економічна думка зародилася ще в стародавньому світі. Це була певна сума поглядів на господарські явища, на ушійні сили економічної діяльності людей. Істотного розвитку вона досягла в епоху рабовласництва. В працях Ксенофонта (430-355 рр. до н. е.), Платона (427-347 рр.. о н. є.), Аристотеля (384-322 рр. до н. е.), а також мислителів стародавнього Риму, Індії, Китаю міститься спроба з позицій свого часу з’ясувати загальні принципи економічного розвитку. «Економікс» (домашнє господарство) -так називалася праця видатного мислителя стародавньої Греції Ксенофонта, в якій зроблена спроба обгрунтувати мотиви господарської діяльності людей, висловлено ряд цікавих економічних думок.
Але не кожна економічна думка розвивається у систему поглядів і стає економічним ученням. Ні в рабовласницькому, ні у феодальному суспільстві ще не існувало стрункої системи економічних поглядів на економічні процеси. Вона складається поступово в процесі історичного розвитку суспільства.
Могутнім поштовхом до формування економічної науки стало становлення в усіх структурах суспільного життя капіталістичних відносин, коли бурхливими темпами почали розвиватися продуктивні сили, стали формуватися ринок, обмін, торгівля. З’явилася потреба в дослідженні всіх ціх явищ, вивченні закономірностей функціонування економії в цілому. Врешті-решт постало питання і про джерела богатства націй і народів, груп людей, окремих осіб, засоби їх виміру.
Не відразу, суперечливо, але формується система поглядів на всі ці питання. Відбувається і становлення економічної теорії як науки під назвою політична економія. Цей термін був уперше застосований французьким економістом Антуаном Монкрет’є у праці “Трактат політичної економії” (1615 р.). Тривалий час саме під цією назвою розвивалася економічна теорія. Назва ж походить від грецьких слів «пі літикос»-суспільний, державний і «ойкономія»-управління, домашнє господарство («ойкос» – дім, господарство, «номос» – закон).
Визначне місце в історії економії зайняло вчення меркантилістів. Воно зародилось у XVI-XVII с у країнах Західної Європи. Виражаючи інтереси торгової буржуазії, це вчення було спрямоване проти феодалізму.
“Термін «меркантилізм» і «меркантильна система» вперше вжив французький фізіократ Оноре Мірабо 1763 року, а згодом їх ввів у широкий обіг Адам Сміт у праці «Дослідження про природу і причини
Фото Капча