Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Цифрова система передачі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
На тему:
«Цифрова система передачі»
 
 ЗМІСТ
Вихідні дані
Вступ
1. Структурна схема цифрової системи передачі (ЦСП)
2. Розрахунок характеристик аналого-цифрового перетворення та інформаційних характеристик повідомлень на виході АЦП
3. Розрахунок характеристик завадостійкості прийому сигналів у дискретному каналі
4. Вибір корегуючого коду та розрахунок характеристик завадостійкого декодування
5. Розрахунок пропускної спроможності каналу зв 'язку
6. Розробка структурної схеми демодулятора
7. Розрахунок ефективності системи передачі
Висновок
Список використаної літератури
 
ВИХІДНІ ДАНІ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ
 
Верхня гранична частота спектру: Fв=9 кГц
Амплітуда модульованого сигналу: a=0, 2 В
Спектральна щільність потужності завади: No, B2 ………………………7*10-9 Гц
Рівні квантування: 11, 29, 53
Пік-фактор сигналу: П=3, 8
Допустиме відношення сигнал-шум: Ркв=28 дБ
Модуляция: ВФМ
Ймовірність появи одиниці – Р (1) = 0, 49.
Ймовірність появи нуля – Р (0) = 1 – Р (1) = 0, 51.
 
ВСТУП
 
В даний час широко використовується метод обробки радіотехічних сигналів за допомогою мікроелектронних обчислюватих систем та пристроїв. Ми розглянемо найбільш вивчений класс систем дискретної обробки сигналу: цифрові системи передачі неперервних повідомлень. Перевага цифрових систем передачі цифрових систем передачі заключається в основному у тому, що:
- основиним джерелом викривлень сигналу аналогових систем являються нестабільність параметрів і характеристик самої апаратури, чого можна уникнути при цифровій обробці сигналів;
- цифрові методи передачі дозволяють регенерувати форму сигналу, тобто уникнути нагромадження завад.
Взагалі принцип цифрової обробки сигналу можна описати так: неперервний вхідний сигнал x (t) поступає в аналогово-цифровий перетворювач (АЦП), що управляється синхронизуючими імпульсами від генератора, що задає частоту дискретизації. В момент подачі синхронизуючого імпульсу на виході АЦП виникає сигнал, що відображає результат вимірення моментального значення вхідного коливання у вигляді двійкового числа з фіксованою кількістю розрядів. Перетворений сигнал поступає в основний блок приладу, що складається із модулятора, ліній зв'язку і демодулятора, де сигнал модулюється, на нього накладається аддитивна завада, і демодулятор виділяє низькочастотну огинаючу сигналу. Далі для перетворення інформації в аналогову форму, використовується цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП), в якому виконується перевірка прийнятої кодової комбінації. Якщо в ній знайденя помилка, то вона виправляється. А на виході фільтру в ЦАП отримаємо вихідний передаваємий неперервний сигнал, але трохи викривленим. І сигнал приходить до отримувача.
 
1. Структурна схема цифрової системи передачі (ЦСП)
 
Завдання:
Зобразити структурну схему ЦСП неперервних повідомлень, яка включає джерело і отримувач повідомлень, АЦП, ЦАП, кодер і декодер завадостійкого коду, модулятор і демодулятор, лінію зв’язку і джерело завад.
Зобразить часові діаграми у всіх точках схеми, задавши довільну форму неперервного вихідного сигналу і число рівнів квантування.
Пояснити, по яким критеріям вибираються: інтервал дискретизації по часу і крок квантування по рівню. До часових діаграм дати необхідні пояснення, виходячі з призначення кожного блока.
Рішення:
Для передачі неперервних повідомлень можна використати дискретний канал. При цьому необхідно перетворити неперервний сигнал джерела повідомлень в цифровий сигнал тобто в послідовність нулів і одиниць. Типовим прикладом цифрової системи передачі неперервних повідомлень являється система з імпульсно-кодовою модуляцію (ІКМ). Для перетворення неперервного повідомлення в цифрову форму використовуються операції дискретизації і квантування. Отримана таким чином послідовність квантованих відрахунків кодується і передається по дискретному каналу, як всяке дискретне повідомлення. На стороні прийому неперервне повідомлення після декодування не востановлюється.
Основна технічна перевага цифрових систем передачі перед неперервними системами передачі повідомленя складається з їх високої завадостійкості.
Структурна схема цифрової системи передачі (ЦСП) має наступний вигляд:
ИС – джерело неперервних повідомлень;
АЦП – аналогово- цифровий перетворювач, який складається з наступних елементів:
Д – дискретизатор
Кв – квантувач
• К1 -кодер 1 К2 – кодер 2 М – модулятор
ЛС – лінії зв'язку
ИП – джерело завад ДМ – демодулятор ДК2 – декодер 2
ЦАП – цифрово-аналоговий перетворювач, який складається із слідуючих елементів:
ДК1 – декодер 1
Ф – зглажуючий фільтр
С – отримувач повідомлень.
Джерело повідомлень видає на виході неперервний сигнал. На відміну від неперервного каналу передачі в складі ЦСП передбачені прилади для перетворення неперервного повідомлення в цифрову форму – аналогово-цифровий перетворювач (АЦП) на стороні що передає і прилад перетворення цифрового сигналу в неперервний – цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП) на стороні прийому.
В склад АЦП входить дескритизатор, квантувач і кодер. Перетворення «аналог-цифра» складається з трьох операцій:
Спочатку неперервне повідомлення піддається дискретизації по часу. Ця операція здійснюється за допомогою дискретизатора. Інтервал дискретизації вибирається на основі теореми Котельникова, в котрій сказано, що будь-який неперервний сигнал з кінцевим спектром можна представити у у вигляді відрахунків, що відстають один від одного на інтервал дискретизації  - верхня частота спектра сигнала. На практиці частоту дискретизації вибирають рівній 
Отримані відрахунки моментальних значень квантуються по рівню квантування в квантувачі. Кількість рівнів квантування М визначається виходячи з помилки квантування, пік-фактору сигналу і відношенню сигнал/шум. Число розрядів у кодовому
Фото Капча