Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Цинкаловський Олександр Миколайович

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
2
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Цинкаловський
Олександр Миколайович
Волинь є краєм із надзвичайно багатою історико-культурною спадщи-ною. Її пам’ятки археології, архітектури, містобудування, історії та монументаль-ного мистецтва дають змогу осягнути ми-нулі епохи. Найчисленнішу групу з ряду нерухомих пам’ятників складають пам’-ятки археології. Волинська земля здавна привертала увагу археологів. Археоло-гічні дослідження пам’яток слов’яно-руського періоду на Волині ведуться протягом більш ніж ста років. В період між двома світовими війнами величезні за обсягом археографічні дослідження пов’язуються з ім’ям О. Цинкаловського.
У 20–30-х рр. він відкрив і описав десятки городищ, селищ і могильників слов’яно-руського часу на терені Волині, зібрав і систематизував матеріали з малодосліджених районів Полісся.
Олександр Миколайович Цинкаловський народився 9 січня 1898 р. у давній столиці Волинського князівства – місті Володимирі. Батько його родом з Київщини, мати – волинянка. Недовго проживши у Володимирі-Волинському, Цинкаловський разом з рідними переїхав до Ковеля. Тут розпочав навчання у міській державній гімназії. Перед першою світовою війною сім’я евакуювалася в Казань. Тут він записується на перший курс університету, хоч студентом стати не встиг. Восени 1917 р. О. Цинкаловський їде з Казані до Тамбова, щоб разом з родиною повернутись на Україну.
Після евакуації Цинкаловського-старшого направляють на роботу у Звягіль (нині Новоград-Волинський). Саме тут Олександра призивають у лави війська Української Народної Республіки, направляють вчителювати. Згодом переїжджає він до Володимира, де продовжує займатись вчителюванням, громадською діяльністю.
У 1925 р. О. Цинкаловський поступає у Варшавський університет, спеціа-лізується на церковній історії, християнській археології і мистецтві. Будучи сту-дентом університету, він стає співробітником Державного археологічного музею у Варшаві. За завданням музею часто виїжджає в експедиції на Волинь, Полісся, Підляшшя, проводить дослідження, обстежує пам’ятки історії та археології. Результати досліджень О. Цинкаловський популяризує у наукових виданнях.
1936 р. Олександр Цинкаловський стає директором краєзнавчого музею в Кременці, багато пише, бере участь в наукових конференціях, присвячених Волині.
Події Другої світової війни привели вченого з Волині до польського міста Кракова. Тут він працює в Будинку книги. Вийшовши на пенсію, присвячує себе повністю науковій роботі. Крім археологічних досліджень, О. Цинкаловський пише про найдавніші події з історії України, про Червенські міста.
Помер О. М. Цинкаловський 19 квітня 1983 р. у Кракові. Похований на православному цвинтарі у Варшаві ІІ. Із творчої спадщини О. Цинкаловського.
 
Короткий бібліографічний опис праць О. М. Цинкаловського:
 
Цинкаловський О. Данило Братковський / О. Цинкаловський // Данило Братковський – поет і громадянин : наук. зб. : матеріали наук.-краєзн. конф. / Волин. краєзн. музей [та ін.]. – Луцьк, 2002. – С. 149–152. – Підпис – О. Волинець.
Цинкаловський О. Волинь / О. Цинкаловський // Олександр Цинкаловський та праісторія Волині / Г. Охріменко [та ін.]. – Луцьк, 2007. – С. 60–65.
Цинкаловський О. Дорогами Волині / О. Цинкаловський // Рад. Волинь. – 1972. – 1 листоп.
Цинкаловський О. З історії словника / О. Цинкаловський // Молода Волинь. – 1991. – 4 січ. – С. 6.
Цинкаловський О. Історико-географічний і економічний словник Волині і Волинського Полісся / О. Цинкаловський // Літопис Волині : наук.-популяр. зб. волинознавства / Ін-т Дослідів Волині ; голов. ред. Ю. Мулик-Луцик. – Вінніпег, 1977–1978. – С. 99–103. – Інтерв’ю з "Наша культура", додаток до "Наше життя розмовляв К. Бор. Варшава, 1969. Ч. 9.
Цинкаловський О. Камінь-Каширський / О. Цинкаловський // Минуле і сучасне Волині й Полісся: Край на межі тисячоліть : матеріали Х наук. іст.-краєзн. конф., яка відбулася у Старому Чорторийську, Маневичах, Четвертні та Нововолинську в 2000–2002 рр. : зб. наук. пр. / Манев. краєзн. музей, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; упоряд. Г. В. Бондаренко. – Луцьк, 2002. – С. 211–212.
Цинкаловський О. Княжий город Володимир / О. Цинкаловський. – Луцьк : Надстир’я, 2003. – 122 с.
Цинкаловський О. Оселя з часу неоліту під м. Володимиром / О. Цинкаловський // Олександр Цинкаловський та праісторія Волині / Г. Охріменко [та ін.]. – Луцьк, 2007. – С. 222–223.
Цинкаловський О. Сліди християнства на Волині до кн. Володимира Великого / О. Цинкаловський // Олександр Цинкаловський та праісторія Волині / Г. Охріменко [та ін.]. – Луцьк, 2007. – С. 224–236.
Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся : [в 2 -х т. ] : краєзн. слов. від найдавн. часів до 1914 р. / О. Цинкаловський ; Ін-т дослідів Волині. – Вінніпег, 1986. – 2 т.
Цинкаловський О. Старовинні пам’ятки Волині / О. Цинкаловський. – Торонто : т-во "Волинь", 1975. – 124 с.
Цинкаловський О. Хрести-енколпіони / О. Цинкаловський // Олександр Цинкаловський та праісторія Волині / Г. Охріменко [та ін.]. – Луцьк, 2007. – С. 237–243.
Фото Капча