Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. — 2-ге вид., переробл. — К.: Знання, 2010. — 487 с.

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
246
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Передмова
Розділ 1. Основи цивільної оборони та цивільного захисту в Україні
 
Розділ 2. Надзвичайні ситуації
2 . 1 . Основи класифікації надзвичайних ситуацій
2.2. Надзвичайні ситуації природного характеру
2 . 2 . 1 . Стихійні явища екзогенного походження
2.3. Надзвичайні ситуації техногенного характеру: аварії і катастрофи
2 . 3 . 1 . Транспортні аварії (катастрофи)
2.3.2. Радіаційно небезпечні об'єкти
2 . 3 . 3 . Хімічно небезпечні об'єкти
2.3.4. Пожежо- та вибухонебезпечні об'єкти
2 . 3 . 5 . Об'єкти комунального господарства
2.3.6. Гідродинамічні аварії
2.3.7. Ліквідація наслідків аварій та катастроф
2.3.8. Надзвичайні ситуації терористичного походження
2.4. Пожежі
2 . 4 . 1 . Гасіння пожеж
2.5. Осередок ядерного ураження. Вплив на людей і об'єкти
2 . 5 . 1 . Елементи ядерної фізики
2 . 5 . 2 . Ударна хвиля
2 . 5 . 3 . Світлове випромінювання
2 . 5 . 4 . Проникаюча радіація
2 . 5 . 5 . Радіоактивне забруднення
2 . 5 . 6 . Електромагнітний імпульс
2 . 6 . Осередок хімічного ураження
2 . 6 . 1 . Коротка характеристика осередку хімічного ураження
2 . 6 . 2 . Вплив отруйних речовин на людей і тварин. Надання першої медичної допомоги
2 . 6 . 3 . Токсини
2 . 6 . 4 . Фітотоксиканти
2 . 6 . 5 . Сильнодіючі ядучі речовини. Ураження людей та надання першої допомоги
2 . 6 . 6 . Зараження отруйними і сильнодіючими речовинами місцевості, кормів, продуктів, води
2 . 7 . Осередок біологічного і комбінованого ураження
2 . 7 . 1 . Коротка характеристика осередку біологічного ураження
2 . 7 . 2 . Біологічні засоби ураження людей, тварин, рослин, продуктів, кормів і води
2 . 7 . 3 . Осередок комбінованого ураження
 
Розділ 3. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій
3 . 1 . Одиниці радіоактивності й дози випромінювання
3 . 2 . Методи визначення іонізуючих випромінювань
3 . 3 . Класифікація дозиметричних приладів
3.4. Прилади для радіаційної розвідки і контролю радіоактивного забруднення
3 . 5 . Прилади для контролю радіоактивного опромінення 
3 . 6 . Прилади для хімічної розвідки і контролю зараження
3 . 7 . Основи оцінки радіаційної обстановки
3 . 8 . Оцінка радіаційної обстановки після ядерного вибуху
3 . 9 . Оцінка радіаційної обстановки при аварії на АЕС
3 . 1 0 . Основи оцінки хімічної обстановки
3 . 1 1 . Оцінка хімічної обстановки при зараженні отруйними речовинами
3 . 1 2 . Прогнозування наслідків впливу сильнодіючих ядучих речовин
3 . 1 3 . Оцінка пожежної обстановки
3 . 1 4 . Оцінка інженерної обстановки
 
Розділ 4. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
4 . 1 . Концепція захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження
4 . 2 . Основні заходи і засоби захисту населення і територій
4 . 2 . 1 . Інженерний захист
4 . 2 . 2 . Медичний захист
4 . 2 . 3 . Біологічний захист
4 . 2 . 4 . Радіаційний т а хімічний захист
4 . 2 . 5 . Інформація та оповіщення. Поведінка населення при загрозі надзвичайної ситуації
4 . 2 . 6 . Укриття населення в захисних спорудах
4 . 2 . 7 . Евакуаційні заходи
4 . 2 . 8 . Індивідуальні засоби захисту
4 . 2 . 9 . Захист населення у разі ядерної аварії
4 . 2 . 1 0 . Самодопомога і взаємодопомога в надзвичайних ситуаціях
 
Розділ 5. Планування заходів цивільного захисту
 
Розділ 6. Підвищення стійкості роботи об'єктів народного господарства в надзвичайних умовах
6 . 1 . Основи стійкості роботи об'єктів
6 . 2 . Оцінка стійкості об'єкта проти впливу уражаючих факторів
6 . 3 . Основні напрямки підвищення стійкості роботи об'єкта в надзвичайних ситуаціях
6 . 4 . Основи захисту в рослинництві у надзвичайних ситуаціях
6 . 5 . Заходи захисту в тваринництві у надзвичайних ситуаціях
6 . 6 . Основи захисту машинно-тракторного парку (МТП) і паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) у надзвичайних
умовах
6 . 7 . Заходи захисту в лісовому господарстві в умовах радіоактивного забруднення території
6 . 8 . Захист сировини, продовольства, фуражу і води
 
Розділ 7. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях
7.1. Основи проведення рятувальних та інших невідкладних робіт
7.2. Знезаражування
 
Список літератури
Фото Капча