Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дедуктивні умовиводи у юридичній логіці

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
120 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Загальна характеристика дедуктивного умовиводу
2. Роль формалізованої дедукції у законотворчості та законозастосуванні
3. Задачі
3.1. Дати аналіз дефініції (визначити, чи правильна вона, коли ні - то яке правило порушено): "Дільничний інспектор міліції - представник органа внутрішніх справ на обслуговуваній території, який провадить профілактику правопорушень".
3.2. Дати аналіз поділу (визначити, чи є він правильним, коли ні - то яке правило порушено): "Просте судження може бути одиничним, частковим, загальним або стверджувальним".
3.3. Проаналізувати судження (визначити його вид і структуру): "Бувають випадки, коли замість виправних робіт призначається штраф". Записати судження, яке суперечить даному.
3.4. Формалізувати судження: "Алібі Р. - необхідна і достатня умова винності Л.".
3.5. Встановити дотримання основних принципів правильного мислення у міркуванні: "Закони не залежать від волі людей. Конституція - закон. Конституція не залежить від волі людей".
3.6. За допомогою таблиць істинності визначити, чи є логічним законом така формула А Λ В = В Λ А.
3.7. Наведіть приклад ІІІ фігури простого категоричного силогізму. Вкажіть його терміни та модус.
3.8. Яка з версій А, В чи С може обгрунтовано вважатися істинною, коли відомо, що: (1) версію А можна прийняти, якщо і тільки якщо підтвердиться припущення В; (2) у разі спростування версії С справедливою можна вважати версію D; (3) версії А і С не можуть бути одночасно прийнятними, але неодмінно одна з них повинна підтвердитися; (4) виявлено несумісність версії D з наявними фактами. Розв'язок формалізуйте.
3.9. Побудуйте спростування тези Т на підставі аргументів: 1)Т ↔ А; 2) А v В; 3) В ↔ Т.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Дедукція є логічним засобом пізнаная конкретного, одиничного на основі знання загільного. Вона забезпечує наше знання одиничного, дає змогу розглядати окреме з точки зору загальної закономірності, пояснити конкретне, керуючись загальним правилом.

Механізм дедуктивного умовиводу полягає в поширенні загального положення на окремий випадок, у підведенні часткового випадку під загальне правило. Поширюючи загальне положення на окремий конкретний предмет або явище, ми здобуваємо нове знання про цей предмет, знання про те, що даний предмет має ознаку, наявну для всього класу, про який ідеться у загальному положенні.

 

Список використаних джерел: 
  1. Гетманова А.Д. Учебник по логике. - М.: «ВЛАДОС», 1995. - 303 с.
  2. Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. - 255 с.
  3. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник для юридических факультетов и институтов. - М.: Юристъ, 1995. - 256 с.
  4. Свинцов В.И. Логика. - М.: Просвещение, 1987. - 353 с.
  5. Хоменко В.І. Логіка для юристів. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 224 с.
10862
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.