Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Державна служба державного службовця

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття службовця та правова основа діяльності державних службовців
2. Види державних службовців, їх функції, права та обов’язки 
2.1. Види посад та відповідні функції  державних службовців
2.2. Права та обов’язки державних службовців
3. Юридична відповідальність за службові правопорушення
3.1. Дисциплінарна відповідальність
3.2. Кримінальна відповідальність
3.3. Адміністративна відповідальність
3.4. Відповідальність за заподіяну шкоду
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Державне управління полягає у виконанні управлінських функцій, що досягається через реалізацію компетенції органу виконавчої влади або повноважень певної організації іншого виду. Практична ж реалізація компетенції - предмет повсякденних турбот особистого складу владних органів: державних службовців, менеджерів, розпорядників, власників та уповноважених ними осіб.

Актуальність теми курсової роботи полягає у тому, що останнім часом, у зв’язку з постійними політичними пертурбаціями в українському суспільстві поняття “державної служби” все більше вироджується, оскільки кожна нова владна коаліція намагається поставити на місцях не стільки професійних працівників, скільки представників власної політичної кліки. На противагу цьому можна поставити лише рівень відповідальності державних службовців за свої обов’язки.

Саме тому метою роботи є розкриття проблеми визначення державної служби і власне службовців як суб’єктів адміністративно правових відносин.

Для досягнення поставленої мети було поставлено наступні завдання:

 • визначення поняття службовця та правової основи діяльності державних службовців;
 • аналіз розмежування видів державної служби та її функцій;
 • опис права та обов’язків державних службовців;
 • визначення норм юридичної відповідальності за службові правопорушення.

Предметом дослідження в курсовій роботі визначено державну службу в Україні, а, відповідно, об’єктом – правові взаємовідносини громадян, держави та державних службовців у світлі прав, обов’язків та відповідальності останніх.

Джерельною базою для виконання роботи були законодавчі акти та інші нормативні документи, які регламентують діяльність державних службовців, а також праці таких вчених як Коваль Л. В., Ківалов С. В., Біла Л. Р.

 

Список використаних джерел: 
 1. "Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства що є у загальнодержавній власності, при найманні на роботу". Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.III.1993 р. - № 203.
 2. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 1999.
 3. Желюк Т. А. Державна служба /навч. пос. - К.: “Професіонал”, 2005.
 4. Закон України "Про господарські товариства" / Закони України. Т.1. - К., 1996. 
 5. Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохронних органів" від 23.XII.1993. // ВВР. - 1994. - № 11. 
 6. Закон України "Про державну службу" / Закони України. Т. 6. - К., 1996.
 7. Закон України "Про державну таємницю" від 21.I. 1994. // ВВР. - 1994. - № 16.
 8. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 2.III.1992. // ВВР - 1992. - № 22.
 9. Закон України "Про підприємництво" від 26.II.1991 р. // ВВР. - 1991. - № 14.
 10. Закон України "Про підприємства" від 27.III. 1991. // ВВР. - 1991. - № 24.
 11. Ківалов С. В., Біла Л. Р. Державна служба в Україні: Підручник. – Одеса: Юридична література, 2003.
 12. Коваль Л.В. Адміністративне право. - К.: Вентурі, 1996.
 13. Конституція України. – К., 1996.
 14. Кримінальний кодекс України: Нормативні акти кримінально-правового значення (станом на 01.01.1997 року). - К.: А.С.К., 1997.
 15. Чепенович В. П. Державна служба: теорія і практика/навч. пос. - К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2003.
4706
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).