Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Державне інвестиційне кредитування фізичних осіб

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 

будов виробничого призначення (природоохоронних об’єктів), передбачених Державною програмою;

- показники обсягів капітальних вкладень та Перелік будов і об’єктів, що не ввійшли поіменно до Державної програми і споруджуються із залученням коштів державного бюджету;
- план фінансування;
- довідка про підсумки проведення конкурсу (тендеру) для будов, що розпочинаються;
- титул будови;
- титул перехідної будови.
Центральні установи фінансуючих банків доводять зазначені документи до місцевих установ банків, що здійснюють операції з кредитування капітального будівництва. Місцеві установи банків, що здійснюють операції з кредитування, перевіряють подану документацію та, у разі її відповідності встановленим вимогам, відкривають фінансування будівництва.
Титульні списки будов (виробничого призначення, природоохоронних об’єктів, які розпочинаються, а також перехідних будов), що фінансуються із залученням коштів державного бюджету і бюджетних позичок, затверджуються міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади – замовниками і погоджуються з Міністерством економіки. Титульні списки будов (виробничого призначення, природоохоронних об’єктів, які розпочинаються, а також перехідних будов), що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, затверджуються відповідним місцевим органом виконавчої влади – замовником.
Титульні списки будов, які споруджуються за рахунок коштів державних підприємств і організацій, та титульні списки об’єктів невиробничого призначення, будівництво яких здійснюється за рахунок державних капітальних вкладень, а також плани технічного переозброєння діючих підприємств, роботи по яких здійснюються за рахунок державних капітальних вкладень, затверджуються міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади – замовниками або у встановленому ними порядку.
Міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади щоквартально подають до Міністерства фінансів інформацію про використання державних централізованих капітальних вкладень.
 
2. Характеристика споживчого інвестиційного кредитування
 
Споживчий інвестиційний кредит – це кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам – резидентам України на придбання з інвестиційною метою нерухомості, споживчих товарів тривалого користування. Він надається на виплат, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору. Сутнісна ознака споживчого інвестиційного кредиту – кредитування інвестиційних заходів фізичних осіб, зокрема на:
а) будівництво:
індивідуальних житлових будинків з надвірними будівлями;
будинків у сільській місцевості, що не є основним житлом, і будинків дачного типу та благоустрій садових ділянок;
надвірних будівель для утримання худоби та зберігання сільгосппродуктів, літніх кухонь, теплиць, майстерень, накриттів тощо;
гаражів;
б) купівлю:
індивідуальних житлових будинків з надвірними будівлями;
квартир у житлових будинках;
будинків дачного типу та будинків у сільській місцевості, що не є основним житлом;
гаражів;
автомашин або засобів малої механізації;
технології та технологічного обладнання для підприємницької діяльності та ін. ;
в) реконструкцію та капітальний ремонт:
індивідуальних житлових будинків, приєднання їх до інженерних мереж, придбання обладнання для інженерного благоустрою будинку;
квартир;
будинків дачного типу та будинків у сільській місцевості, що не є основним житлом;
автомашин або засобів малої механізації;
технологічного обладнання та ін. ;
г) інші поточні інвестиційні потреби (придбання побутової техніки, меблів, товарів тривалого користування, які будуть використовуватися в підприємницькій діяльності фізичної особи).
Комерційні банки надають інвестиційні споживчі кредити фізичним особам на комерційній основі при дотриманні принципів цільової спрямованості, забезпечення, строковості, платності та поворотності та у розмірах, що визначаються виходячи з вартості товарів та послуг, які є об’єктом кредитування.
Наприклад, кредити на будівництво, купівлю, капітальний ремонт та реконструкцію індивідуальних житлових будинків, садових будинків, дач та інше надаються у розмірі 75% кошторисної вартості будівництва, у межах розмірів, які встановлює комерційний банк залежно від цін та в межах кредитних ресурсів банку.
Кредити населенню видаються на основі кредитних угод, які укладаються з банком. У кредитній угоді визначаються строки подання документів, які підтверджують цільове використання коштів по позичці, залежно від об’єкта кредитування, але не пізніше встановленого строку освоєння.
При цьому строк освоєння кредитів, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом, не повинен перевищувати 2 роки, по позичках, які надаються на купівлю будинків, квартир та інше – 2 місяці, а повний строк встановлюється залежно від цілей об’єкта кредитування, розміру позички та платоспроможності позичальника.
Кредитна угода оформляється на всю суму кредиту, укладається на строк користування позичкою та підписується керівником банку і позичальником.
Інвестиційні споживчі кредити можуть видаватися частками таким чином, щоб витрати, строки погашення, відсотки по виданих сумах відповідали умовам кредитного договору. Кожна сума кредиту, одержана позичальником у межах умов кредитної угоди, оформлюється строковим зобов’язанням і підписується позичальником.
Обов’язковою умовою надання інвестиційного споживчого кредиту є страхування об’єктів кредитування на користь банку протягом усього періоду користування позичкою.
Для одержання кредиту та оформлення кредитної угоди позичальники надають банку такі документи:
паспорт або інший документ, який засвідчує особу;
довідку з місця роботи позичальника, де вказується середньомісячний дохід за останні 2 квартали, а пенсіонери надають банку посвідчення;
документи, необхідні для визначення платоспроможності клієнта;
договір застави майна або договір про страхування;
доручення одного або більше працездатних громадян, які мають постійне джерело доходу;
довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;
письмовий розрахунок погашення кредиту (економічне обґрунтування);
документ, який підтверджує право на відповідні пільги.
Крім цього, позичальники надають у банк спеціальні
Фото Капча