Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Державне регулювання господарської діяльності

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття, предмет, методи і типи правового регулювання господарської діяльності
 2. Механізм і стадії правового регулювання господарської діяльності
 3. Роль держави у функціонуванні механізму правового регулю-вання господарських відносин
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

На сучасному етапі розвитку України, коли трансформаційний спад поступово змінюється структурною перебудовою, паралельно з процесами становлення господарського сектору відбувається формування його державного регулювання.

Актуальність даної теми полягає в тому, що державне регулювання господарської діяльності є напрямом державної політики, спрямованим на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання. Також державне регулювання забезпечує недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, сприяє усуненню перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, що встановлюються законами України.

Зважаючи на проблематичність цього явища, цілком очевидно, що це явище є об’єктом уваги науковців. Дослідження стосовно державного регулювання господарської діяльності широко висвітлені в працях О. Б. Андрєєвої, Ю. Є. Атаманової, О. О. Кот та інших.

Державне регулювання господарської діяльності являє собою сукупність методів впливу держави на господарську діяльність з метою сприяння та забезпечення нормальних умов її функціонування. Об’єктивна потреба регулювання господарської діяльності зумовлена цілями економічно спрямованої політики на досягнення сталого розвитку держави та її регіонів, яка включає в себе: створенням сприятливих умов для вільної творчої праці та реалізації господарської діяльності, підпорядкування суспільного виробництва потребам та інтересам людей, активізацію та підвищення престижу господарської діяльності, забезпеченням високої ефективності діяльності господарського сектору. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про підприємництво» від 07.02.1991 № 698-XII, редакція від 21.07.2012 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/698-12
 2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств» від 31.12.1992 № 24-92, редакція від 01.01.2004, підстава 436-15 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon2.rada. gov.ua/ laws/show/24-92
 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, тлумачення від 11.02.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/435-15
 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 02.03.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/436-15
 5. Андрейцев В. І. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / В. І. Андрейцев, О. О. Ашурков, В. Е. Беляневич, О. А. Беляневич, Є. М. Білоусов, Г. В. Бойко, Є. В. Булатов, О. М. Вінник, О. П. Віхров, В. М. Гайворонський; Акад. прав. наук. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 713 c.
 6. Андрєєва О. Б. Господарське право України: навч. посіб. [для студ. юрид. ВНЗ]: [у 2 ч.]. Ч. 2 / О. Б. Андрєєва, О. П. Гетманець, І. І. Гришина, Ю. М. Жорнокуй, А. С. Загородній; ред.: О. П. Гетманець, Ю. М. Жорнокуй, О. М. Шуміло. - К., 2013. - 398 c.
 7. Атаманова Ю. Є. Господарське право: підручник / Ю. Є. Атаманова, Р. П. Бойчук, С. В. Глібко, Д. В. Задихайло, К. О. Кочергіна; ред.: Д. В. Задихайло, В. М. Пашкова; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Яраслава Мудрого». - Х.: Право, 2012. - 693 с.
 8. Беляневич О. А. Договори у сфері господарювання / О. А. Беляневич // Право України. - 2012. - № 9. - С. 197-205.
5541
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).