Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Діалогічний принцип у діяльності психологічної служби

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття діалогічного принципу діяльності у психологічній практиці
 2. Аналіз реалізації діалогічного принципу у діяльності психологічної служби
 3. Реалізація діалогічного принципу побудови діяльності психологічної служби у роботі з підлітками
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Ідея діалогічного підходу є однією з найбільш універсальних і перспективних у розвитку соціальної, культурної та морально-духовної дійсності. Принципи й механізми діалогу – це основа соціальних та міжлюдських відносин взаєморозуміння і взаємоповаги, співпраці й взаємодопомоги, співчуття і співпереживання. Виходячи з цього, значення дослідження діалогічного принципу організації діяльності психологічної служби зумовлене глибоким гуманітарно-онтологічним і широким соціально-культурним й психолого-педагогічним змістом ідеї, принципів і механізмів діалогу, які актуалізують значні потенціали розвитку й формування особистості та відкривають перспективи оптимізації спілкування й гармонізації міжособистісних стосунків. 

Теоретичний аналіз наукової літератури та психологічної практики свідчить про те, що в сучасній науці є загальне розуміння глибини й масштабності проблем діалогічного принципу діяльності, а також фундаментального значення парадигми діалогу для психологічної науки та практики. Дослідники психології діалогу усвідомлюють гуманітарно-культурний зміст і особистісно-духовну природу діалогу, багатогранність його феноменів і проявів та необхідність міждисциплінарного підходу у вивченні його психологічних і психо-терапевтичних форм і закономірностей. 

Водночас, сучасні психологічні дослідження щодо діалогічного підходу недостатньо повно і системно розкривають його екзистенційно-онтологічний та інтерcуб’єктно- феноменологічний зміст, науково-концептуальні перспективи і методико-конструктивні потенціали. Недостатнім є також розуміння того, що науково-теоретичне вивчення та практико-прикладне використання принципів діалогічного підходу до організації діяльності психологічної служби потребують розвитку конкретної методології.

 

Список використаних джерел: 
 1. Васютинський В. Міжособова взаємодія в концепціях сучасних українських психологів // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2005. – №1. – С.101-106.
 2. Дьяконов Г. В. Основы диалогического подхода в психологической науке и практике / Г. В. Дьяконов. - Кировоград: РИО КГПУ им. В. Винниченко, 2007. - 847 с.
 3. Кирилюк І. М. Діалогічна позиція практичного психолога / Соціальна робота в територіальній громаді м. Києва: досвід 2004 року. Нариси практиків. - К.: КМЦССМ, 2004. – С. 63-72.
 4. Копьев А. Ф. Диалогический подход в консультировании и вопросы психологической клиники // Московский психотерапевтический журнал, 1992, № 1. - С. 31-48.
 5. Основи психологічного консультування: навч.-метод. посіб. / Я. В. Чаплак, О. М. Чернописький; Ред.: В. М Радчук; МОНМС України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці: Рута, 2011. - 247 с.
 6. Психолог у школі: зміст діяльності й технології: навч. посіб. / М.Р. Бітянова. - К.: Главник, 2007. - 159 с.
 7. Психологічна служба у вищому навчальному закладі: перспективи розвитку / Н.В. Грабовенко // Освіта на Луганщині. - 2011. - № 1. - С. 51-55.
 8. Флоренская Т. А. Диалог в практической психологии / Т. А. Флоренская. - М.: Институт психологии AПH СССР, 1991. - 244 с.
4085
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).