Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Діяльнісний підхід до організації навчального процесу в початковій школі

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Андрійчук Валентина Вікторівна,
методист кабінету початкової освіти,
старший викладач кафедри педагогіки і психології
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 
Діяльнісний підхід до організації навчального процесу в початковій школі
 
Мета: ознайомити учасників із загальними тенденціями, аналізом проблем початкової освіти в Україні, головними умовами розробки ефективної моделі освітнього середовища початкової школи, орієнтованого на соціалізацію особистості молодшого школяра в умовах впровадження нових Державних стандартів початкової школи.
Завдання:
- розкрити поняття діяльнісного підходу як основи організації навчально-виховного процесу початкової школи в умовах прийняття нових державних стандартів;
- ознайомити з основними поняттями, формами та методами його впровадження;
- сприяти створенню освітніх траєкторій шляхом упровадження діяльнісного методу у практику роботи початкової школи;
- показати специфіку застосування діяльнісного підходу на уроках у початковій школі;
- сприяти створенню позитивного особистісно зорієнтованого освітнього середовища;
- розробити критерії результативності уроку з використанням діяльнісного методу навчання.
Очікувані результати: розкрити основи застосування діяльнісного підходу у навчально-виховному процесі початкової школи; набуття учасниками тренінгу нових професійних навичок та умінь.
Група учасників: методисти районних (міських) кабінетів (центрів), які відповідають за початкову ланку.
Тривалість заняття: 1 година 20 хвилин.
Методи навчання у тренінгу: міні-лекція, інтерактивна презентація, група обговорення, керована дискусія, метод малих груп, робота в парах.
Хід заняття
І. Вступна частина.
1. Повідомлення теми тренінгу.
2. Знайомство. Вправа «П'ять добрих слів».
Процедура: учасники діляться на підгрупи по п'ять осіб.
Мета – надати можливість учасникам висловитися на адресу колег по групі.
3. Правила роботи в групі:
- цінування часу;
- ввічливість;
- правило додавання;
- позитивність;
- говорити від свого імені;
- добровільної активності;
- конфіденційність;
- правило піднятої руки;
- правило «СТОП»;
- зворотний зв’язок.
4. Висловлювання учасників щодо очікувань від навчання.
Вправа «Незакінчені речення». Кожний учасник по черзі має розповісти групі про свої очікування від тренінгу (від тренера я очікую…; від себе я очікую…; мета, яку я маю намір досягнути -...).
5. Введення у ключову проблему.
Глобальні зміни, що відбуваються в світовій спільноті, висувають нові, вищі вимоги до всієї системи сучасної освіти. На сьогодні, всі країни стикаються з проблемою виховання кваліфікованого фахівця, здатного в майбутньому забезпечувати гідний розвиток співтовариства. У зв’язку з цим спостерігається перегляд цілей і змісту освіти на всіх її рівнях.
Ми далеко не флагмани світової освіти. Результати Міжнародного порівняльного моніторингового дослідження знань учнів 4 і 8 класів з математики та природознавства ТІМSS (2007 року) проілюстрували: рівень знань українських школярів із цих предметів нижчий за середній міжнародний рівень. Нашим дітям виявилися складними завдання, які вимагали застосування знань: лише 28% учнів змогли виконати завдання на розуміння процесів, третина – застосувати здобуті знання до реальних ситуацій із повсякденного життя. Тому, нова редакція Державного стандарту початкової загальної освіти зорієнтована на соціалізацію особистості молодшого школяра. У вступі до навчальних програм, розроблених на виконання Державного стандарту початкової загальної освіти (постанова Кабінету Міністрів України №462 від 20 квітня 2011р.) О. Я. Савченко зазначає, що у початкових класах навчальна діяльність уперше стає об’єктом спеціального формування.
То що ж таке навчальна діяльність і як її правильно формувати у молодших школярів?
ІІ. Основна частина «Впровадження діяльнісного підходу у навчально-виховний процес початкової школи».
Практичне завдання: аналіз державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у програмах для першого класу.
Метод: групи обговорення
Запитання для обговорення:
Чим викликані зміни стандартів початкової освіти?
Яке наповнення діяльнісної змістової лінії?
Запропонуйте способи активізації процесу засвоєння знань учнями, враховуючи державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у нових навчальних програмах для першого класу. Презентуйте роботу групи.
Висновок: виникає потреба переглянути розв’язання питання про співвідношення в навчанні матеріального (змістового) і формального (дійового). Посилення уваги до дійової сторони навчання – умова підвищення освітньої і виховної його ефективності, а отже, і його впливу на розвиток учнів.
Практичне завдання. «Навчання і розвиток особистості. Визначення співвідношення навчання і розвитку».
Метод: робота у малих групах.
Завдання 1.
Л. С. Виготський виділив і узагальнив наступні найпоширеніші точки зору на питання про співвідношення навчання і розвитку:
- навчання і розвиток – два незалежні один від одного процеси; навчання «надбудовується» над дозріванням; навчання лише зовнішньо використовує можливості, які виникають у процесі розвитку;
- навчання і розвиток – два тотожні процеси;
- навчання може іти як вслід за розвитком, так і попереду розвитку, просовуючи його далі.
- Яку точку зору поділяєте Ви? Обгрунтуйте свою думку. Презентуйте її колегам з інших груп.
Завдання 2.
Для пояснення питання про вплив навчання на розвиток Л. С. Виготський ввів поняття про два рівні розвитку дитини: перший – зона актуального розвитку; другий – зона найближчого розвитку.
Із поданих нижче характеристик оберіть ту, яка, на вашу думку, стосується зони найближчого розвитку:
- характеризує собою вже досягнутий дитиною рівень розвитку. Це рівень
Фото Капча