Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Діяльність козацьких шкіл в Україні. система виховання лицаря-козака

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Виникнення козацьких та січових шкіл, зародження козацького шкільництва
 2. Принципи і засади козацької педагогіки
 3. Система виховання лицаря-козака
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

На сучасному етапі удосконалення національної системи освіти України одним із основних завдань школи є виховання духовно багатої осбистості. В цьому нам може дуже допомогти дослідження козацької педагогіки, а також її подальше впровадження в наше сучасне життя зокрема в освіту і виховання наших дітей і нашої молоді. Адже в умовах, коли в нашій державі дедалі більше поглиблюється криза цінностей, молодь поступово втрачає життєві цінності, забуває культурні традиції свого народу, а натомість дедалі більше попадає під чужі нам культурні віяння Заходу і Сходу, назріває така ситуація, коли не буде з ким будувати Україну через 5-10 років. Звичайно в цьому плані козацька педагогіка не може стати панацеєю від усіх хвороб нашого суспільства, але вона здатна консолідувати українське суспільство, вирішити проблему національно-патріотичного виховання молоді, сформувати українця, який би поєднував у собі високі морально-етичні якості, почуття патріотизму з фізичною міццю, витривалістю й вишколом.

Козацька педагогіка - частина народної педагогіки, спрямована на формування козака-лицаря, мужнього громадянина з яскраво вираженою українською національною свідомістю, твердою волею і характером.

Козацька педагогіка і психологія є тими галузями вітчизняної науки, пізнання і засвоєння яких сприяють створенню психолого-педагогічних умов для виховання молоді в дусі глибокого патріотизму, громадянськості, формування в неї національно-державницьких якостей.

Вивчення і дослідження козацької педагогіки важливі ще й тому, що багато проблем тут продовжують залишатись білою плямою, є досить велике поле для нових досліджень.

Основні завдання козацької педагогіки - готувати фізично-загартованих, з міцним здоров’ям мужніх воїнів-захисників рідного народу; виховувати у молоді український національний характер та світогляд; формувати високі лицарські якості, пошану до старших людей, прагнення бути милосердним. 

Серед ідеалів козацької педагогіки є виховання вільної і незламної у своїх прагненнях людини, котра повинна, спираючись на вітчизняні традиції громадського і політичного життя, розвивати рідну культуру, економіку, будувати незалежну державу. В усній народній творчості відображено ідеал козака-хлібороба, власника землі, її дбайливого господаря. У часи лихоліть на передній план виступав ідеал козака-воїна, витязя нескореного духу, честі і звитяги.

Явищем глибоко самобутнім є козацька система виховання, що має такі ступені: дошкільне родинне виховання, родинно-шкільне виховання та підвищена освіта. Дошкільне родинне виховання утверджувало статус батьківської та материнської народної козацької педагогіки. У сім’ях панував культ матері і батька, бабусі та дідуся, роду і народу. Сімейні виховні традиції продовжувалися у школах.

 

Список використаних джерел: 
 1. Афонович О. Школи в Запорізькій Січі // Українське слово. - 1996. - 14 листопада.
 2. Бабишин С. Школи в Запорізькій Січі // Радянська школа. - 1991. - №6/
 3. Біднов В. Школа та освіта на Україні / В кн: Українська культура: лекції за ред. Дмитра Анатоновича - К., 1993.
 4. Горболіс Л. Народно педагогічні основи виховання джур // Рідна школа - 1998 р. - № 6.
 5. Енциклопедія українознавства / за ред. В. Кубійовича. - у 3-х т. - Т. 2.
 6. Живодьор В. Ф. Сбруєва А. А Рисіна М. Ю. З історії національного шкільництва. - К., 1998.
 7. Кравець В. Історія української школи і педагогіки. Навчальний посібник. - Тернопіль, 1994.
 8. Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Губко О. Т. Українська козацька педагогіка і духовність. - Умань, 1995. 
 9. Левківський М. Діяльність козацьких шкіл в Україні (січові, полкові, музичні…) // Левківський М. Історія педагогіки. - Харків. - 2002. 
 10. Луцик Д. Літопис педагогічної думки в Україні. - Дрогобич : Відродження, 1999.
 11. Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки. - К.: Знання, 2003.
 12. Мельничук О. С. Історія педагогіки України: Навчальний посібник. -Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2001.
 13. Митюров Б. Розвиток педагогічної думки на Україні в 16-17 ст. - К., «РШ», 1988.
 14. Петровський Л. Козацька педагогіка: виховуємо нових українців // “День” - 2006. - № 93. 
 15. Руденко Ю.Д. Українська козацька педагогіка: відродження, пошуки, перспективи // Рідна школа - 1994. - № 5.
 16. Сисоєва С. Нариси з історії рjзвитку педагогічної думки: навч. посіб. для студ. - К. : Центр навчальної літератури, 2003.
 17. Усатенко Т. П. Українська національна школа: минуле і майбутнє. - К.: Наукова думка, 2003.
 18. Фігурний Ю. Історичні витоки українського лицарства. - К.: Вид. дім “Стилос”, 2004. 
 19.  Хлистун І. Козацька педагогіка у формуванні української національної еліти // Рідна школа - 1994 - № 5.
 20. Цось А. Бойовитість духу, порив до життя (система фізичного і психофізичного виховання запорозьких козаків) // Рідна школа - 1995. - № 1.
 21. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків в 3 томах. - Т. 1 - К.: Наукова думка, 1990.
6433
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.