Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Доцільність застосування сімейної психотерапії

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Поняття сімейної психотерапії та її особливості
  2. Доцільність застосування сімейної психотерапії різних напрямків
  3. Обгрунтування доцільності окремих методів сімейної психотерапії
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Добродняк А. Этапы развития семейной психотерапии и параллели с други-ми методами психотерапии. Современные взгляды в рамках системного подхода // Сучасна сім’я, освіта, медицина, психологія, психотерапія. Можливості співпраці: Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю; м. Полтава, 24–26 верес. 2006 р. – Полтава, 2006. – С. 47-50.
  2. Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия / Малкина-Пых И.Г. – М.: Эксмо, 2005. – 992 с.
  3. Семейная терапия: Хрестоматия / Э. Г. Эйдемиллер, Н. В. Александрова и др. – СПб.: Питер, 2000. – 512 с.
  4. Шліппе А., Швайцер Й. Системна психотерапія та консультування. Пер. З нім. / А. Шліппе, Й. Швайцер. – Львів: ВНІЛ. – Класика, 2004. – 320 с.
  5. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций / Шнейдер Л.Б. – М.: Апрель-Пресс, Изд-во ЭКсМО-Пресс, 2000. – 512 с.
  6. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. Семейный диагноз и семейная психотерапия. – СПб.: Речь, 2003. – 336 с.
4084
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).