Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Доходи державного бюджету України на 2009 рік

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Доходи державного бюджету України на 2009 рік у сумі 238. 932. 555, 4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України – у сумі 183. 698. 198, 8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 55. 234. 356, 6 тис. гривень.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2009 рік у сумі 267. 394. 883, 5 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України – у сумі 193. 358. 048, 9 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 74. 036. 834, 6 тис. гривень.
Затвердити на 2009 рік:
- обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 3. 128. 033, 4 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України – у сумі 591. 846, 5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 2. 536. 186, 9 тис. гривень;
- обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 5. 843. 975, 2 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України – у сумі 175. 896, 7 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 5. 668. 078, 5 тис. гривень.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2009 рік у сумі 31. 178. 269, 9 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України – у сумі 9. 243. 900, 3 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 21. 934. 369, 6 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону. { Частина четверта статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 908-VI (908-17) від 03. 02. 2009, N 1080-VI (1080-17) від 05. 03. 2009.
Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України на 2009 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України.
Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2009 рік належать:
1) податок на додану вартість (крім розстрочених податкових зобов'язань Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її підприємств, а також податкової заборгованості) ;
2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, розстрочених податкових зобов'язань Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її підприємств, а також податкової заборгованості) ;
3) збір за спеціальне водокористування;
4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення (нормативи зазначеного збору визначаються з урахуванням статті 82 цього Закону) ;
5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;
6) 25, 45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
7) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів) ;
8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів) ;
9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами) ;
10) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;
11) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них) ;
12) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні (крім рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, яка сплачується дочірньою компанією «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України») ;
13) плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету;
14) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;
15) кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, штрафних санкцій за порушення законодавства про патентування; штрафних санкцій за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями уповноважених підрозділів органів виконавчої влади; штрафних санкцій внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету;
16) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування;
17) частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;
Фото Капча