Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Документальне забезпечення менеджменту підприємства на прикладі ТзОВ "Супутник"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Сучасне управлінське документознавство в Україні
1.1. Підготовка до складання управлінських документів
1.2. Складання та оформлення службових документів
1.3. Основні  вимоги  до  організації  сучасного  управлінського діловодства
2. Роль документації при створенні ефективної системи менеджменту ТзОВ "Супутник"
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Складання, оформлення і організація службових документів на підприємстві
2.3. Пропозиції щодо вдосконалення управлінського документообігу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 
Вступ: 

Актуальність теми. Ділова сфера є важливою галуззю діяльності суспільства є, і полягає у встановленні партнерських контактів між закладами, підприємствами, установами, державами, а також у налагоджуванні приватних стосунків між людьми. Проблеми документаційного забезпечення менеджерської діяльності грунтуються на першочерговій необхідності будь-якого керівника чітко дотримуватися інтрукцій самомуу, і мати змогу вимагати їх дотримання від підлеглих.

Актуальність розгляду теми управлінського документознавства як галузі менеджерської діяльності нерозривно пов’язана з діловою документацією і визначається необхідністю структурувати процес роботи з документами на всіх рівнях організаційної діяльності – від приватних підприємців з мінімумов звітних документів, до корпорацій-гігантів, у яких документи часто є єдиними зв’язуючими ланками між окремими структурами.

Мета роботи – отримати системне уявлення про суть, структуру, функції та призначення різних документів, їх роль у організації ефективної системи управління, вимоги до ведення менеджером документаційної діяльності.

Об’єктом дослідження у роботі виступає організаційне забезпечення управління документацією організації, а предметом – забезпечення ефективної системи управління документами у діяльності менеджера..

Відповідно до мети, об’єкта і предмета курсової роботи встановлено наступні її завдання:

 • аналіз процесу підготовки до складання управлінських документів;
 • вивчити вимоги до складання та оформлення службових документів;
 • вказати основні вимоги до організації сучасного управлінського діловодства;
 • оцінити роль документації при створенні ефективної системи менеджменту організації (на прикладі організації системи менедменту якості).

Документаційне забезпечення управління є узагальненим системним явищем, виявом потреби об’єкта управління в певному рівні впорядкування, необхідного учасникам виробничого процесу, культурою операційної управлінської технології. Документ як основний носій інформації необхідний для стабільної діяльності організації. На основі документів приймаються рішення управлінського, виробничого та господарського характеру.

При роботі з документами слід керуватися виробленими в процесі вітчизняної та світової практики методами і прийомами, які забезпечують якісну і безперебійну роботу закладу щодо організації виробничого процесу. Документи також мають і правове значення, оскільки є засобом засвідчення та висвітлення певних фактів, вони використовуються як джерела та носії інформації, а в управлінській діяльності документ виступає як предмет і результат праці.

 

Список використаних джерел: 
 1. Блощинська В.А. Сучасне діловодство. Навч. посіб. – Ів.-Франкіськ. Інст. менедж. та економіки, 2000. – 270 с.
 2. Бондаренко З. В. Складання номенклатур і формування справ у поточному діловодстві // Наук.-інформ. бюлетень арх. управління. - 1999. - № 4. - С. 3-12.
 3. Бурнашова Г. А. Делопроизводство. - М.: Высшая школа, 1999. – 184 с.
 4. Віденко А.Н. Сучасне організаційне діловодство. – К.: Вища школа, 1998. – 157 с.
 5. Головач А.С. Оформлення документів. – К.; Донецьк: Вища школа, 1983. – 352 с.
 6. Гомонов О. М. Основні положення Єдиної державної системи діловодства // АУ. - 2004. - № 2. - С. 66. 
 7. Губенко Л.Г., Нємцов В.Д. Ділові папери в менеджменті: Навч. посібник. – К.: ТОВ «УВПК "ЕксОб”, 2002. – 272 с.
 8. Демидова А. К.,  Смирнов Е. А. Коммерческая корреспонден¬ция. - М.: Русский язык, 1995. -310 с.
 9. Діденко А. Н. Сучасне діловодство. - К.: Либідь, 1998. – 256 с.
 10. Документи і діловодство: Довідковий посібник. – М.: Економіка, 1991. – 245 с.
 11. Кирсанова М. В., Аксенов Ю. М. Курс делопроизводства. - М.: ИНФРА-М, 1998. – 212 с.
 12. Кірочок О.Г. Правила складання та оформлення організаційно-розпорядчих документів. – Рівне.: «БМ-ТУР”, 1999.- 532 с.
 13. Кірочок О.г., Корбутяк В.І. Документування у менеджменті: Підручник. – Київ: Центр навч.л-ри, 2003. – 216 с.
 14. Коваль А. П. Ділове листування. - К.: Либідь, 1992. – 269 с.
 15. Місерман М., Савченко М. Деякі питання наукової організації поточного діловодства // АУ. - 2004. - № 2. - С. 6-12.
 16. Молдованов М. І., Сідорова Г. П. Сучасний діловий документ.- К.: 1992. – 124 с.
 17. Мурашко М. І. Довідник для підприємців-роботодавців та пра¬цівників відділу кадрів підприємств, установ та організацій. - К., 1994. – 219 с.
 18. Организация работы с документами: Учебник / В. А. Кудряев и др. - М.: ИНФРА-М, 1998. – 236 с.
 19. Основные правила постановки документальной части делопроизводства и работы архивов учреждений, организаций и предприятий. - М., 2006. - 92 с. 
 20. Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління. - К.: МАУП, 1997. – 144 с.
 21. Палеха Ю.І. Ефективне управління: Підручник. – К.: МАУП, 1997. – 344 с.
 22. Полховская Т.М., Адлер Ю.П., Назарова И.Г. и др. О процессном подходе и системе менеджмента качества организации // Стандарты и качество. - 2004. - № 5. – С. 33-39.
 23. Рожнов В. С. Загальне і кадрове діловодство. - К.: ТКК "Персо¬нал", 1996. – 130 с.
 24. Фельзер А.Д., Миссерман М.А. Делопроизводство: Справочное пособие. – К.: Вища школа, 1988 – 558 с.
 25. Цибулькін Д. Удосконалення діловодства як засіб скорочення паперового потоку // АУ. - 2004. - № 2. - С. 13-19.
10760
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).